Po mesecu:  novembar »   decembar »    
Novembar 25Novembar 27

U Sava centru u Beogradu od 25. do 27. novembra održaće se po šesnaesti put Telekomunikacioni forum TELFOR, domaći i regionalni godišnji skup stručnjaka koji rade u oblastima telekomunikacija i informacionih tehnologija. TELFOR je forum u okviru koga se razmatraju sva relevantna pitanja telekomunikacija: tehnička, razvojna, regulatorna i ekonomska, pitanja proizvodnje opreme, usluga, servisa i funkcionisanja sistema.

(more…)

Septembar 7Septembar 10

WCC 2008U organizaciji IFIP (International Federation for Information Processing)  u Milanu od 7-10. septembra 2008, u MIC (Milano Convention Centre) održaće se 20th World Computer Congress (WCC 2008). Očekuje se da će to biti najznačajniji kongres održan u Italiji koji će se baviti naukom, informacionim i komunikacionim tehnologijama.

(more…)