Novembar 25Novembar 27

U Sava centru u Beogradu od 25. do 27. novembra održaće se po šesnaesti put Telekomunikacioni forum TELFOR, domaći i regionalni godišnji skup stručnjaka koji rade u oblastima telekomunikacija i informacionih tehnologija. TELFOR je forum u okviru koga se razmatraju sva relevantna pitanja telekomunikacija: tehnička, razvojna, regulatorna i ekonomska, pitanja proizvodnje opreme, usluga, servisa i funkcionisanja sistema.

 
Forum organizuju Društvo za telekomunikacije – Beograd, Telekom Srbija, JP PTT saobraćaja “Srbija”, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, IEEE Serbia & Montenegro Com Chapter and Section. Učesnici su uglavnom telekomunikacioni inženjeri, ali takođe i ekonomisti, pravnici, menadžeri, operatori i drugi.

U toku foruma organizuju se plenarne sednice, sesije sa autorskim radovima stručnjaka, studenata, stručni i obrazovni seminari, specijalne prezentacije kompanija, knjiga, rasprave, izložbe, prijemi, itd…

Na TELFOR-u se mogu predstaviti radovi sa istraživačkim i naučnim rezultatima, sa novim idejama, sa korisnim iskustvenim zaključcima, zatim pregledni radovi i radovi obrazovnog tipa. Posebno su cenjeni radovi u kojima se izlažu iskustva iz prakse.

Po pozivu Programskog odbora na TELFOR-u se prikazuju i pregledni radovi i prezentacije pojedinaca i kompanija. Detaljna lista aktuelnih tema data je u pozivu za autore. Recenzirani prihvaćeni radovi se objavljuju u CD-zborniku. Prihvaćeni radovi koji su izloženi na TELFOR-u objavljuju se i na Web stranici TELFOR-a: www.telfor.rs.

Proteklih godina nekoliko desetina telekomunikacionih kompanija bilo je na različite načine angažovano u vezi sa TELFOR-om, pri čemu su svoje prezentacije imale i poznate svetske kompanije kao što su Agilent, Alcatel, Cisco, Ericsson, HP, Huawey, Intracom, Juniper, Motorola, Rohde&Schwartz, Siemens i druge, po pravilu zajedno sa svojim jugoslovenskim partnerima, kao i oko 50 domaćih i međunarodnih organizacija donatora i učesnika.

Za autore i učesnike autorskih i posebnih sekcija TELFOR-a, za posetioce izložbi i prezentacija, učešće je BESPLATNO. Aktivnosti firmi, specijalistička predavanja i seminari plaćaju se posebno.

Rok za dostavljanje kompletnih radova je 22. septembar 2008.

Share and Enjoy:

Tags: ,

Autor: dragana