Jun 27

Odgovor na ovo pitanje možete čuti na ETF-u u sali 61, u petak 27. juna u 13:30h. Biće prikazani neki moderni trendovi u bežičnim telekomunikacijama, uključujući ideje u teoriji telekomunikacija, projektovanju sistema i praktičnoj implementaciji radio primo-predajnika.

(more…)