Jun 24Jun 26

Treća konferencija i izložba zemalja jugoistočne Evrope o širokopojasnim tehnologijama održaće se u Sava Centru, u Beogradu, od 24. do 26. juna, pod pokroviteljstvom Ministarstva za telekomunikacije i Informatičko društvo. Konferencija će se baviti temama razvoja i širenja širokopojasne tehnologije u zemljama jugoistočne Evrope i njihovim geostrateškim susedima, koncentrišući se na: Albaniju, BiH, Bugarsku, Hrvatsku, Kipar, Grčku, Mađarsku, Makedoniju, Moldaviju, Crnu Goru, Rumuniju, Srbiju i Sloveniju.

 

Program predviđa sesije koje će voditi predstavnici vlade i industrije o statusu broadbanda i pravaca razvoja u regionu. Više o programu konferencije, načinima učešća i drugim detaljima pogledajte na ovom sajtu, koji na žalost nema odeljak na srpskom jeziku.

Tags: ,

± Interesantno?  
 Loading …