ARHIV INFO 2008 – aktuelni trendovi

17.09. – 19.09.

Primena IT-a u arhiviranju i upravljanju dokumentima i podacima

Treći stručni skup pod nazivom „Primena informatičkih tehnologija u oblasti arhiviranja i upravljanja dokumentima i podacima“ održaće se na Zlatiboru od 17. do 19. septembra 2008. Teme ovogodišnjeg skupa su: sistemi arhiviranja, sistemi za upravljanje sa dokumentima i trendovi u njihovom razvoju, e-arhive, pristup infomacijama, sigurnost sistema i informacija, zakonodavstvo, standardizacija…
 Skup organizuje Udruženje korisnika arhivskih tehnologija ARHIV INFO.

U okviru pomenutih tematskih oblasti, do 1.9. možete prijaviti i rad koji će biti prezentovan na skupu i štampan u zborniku radova. Tri najbolja rada će osvojiti i nagrade u vidu besplatnih kotizacija ili smeštaja na stručnom skupu.

Kotizacija iznosi 9 000 dinara, a za preduzeća iz IT oblasti organizatori su predvideli različite ponude – načine da doprinesu manifestaciji putem sponzorstava, prezentacija, reklamiranja…

Za sve informacije o ovom stručnom skupu, prijavi radova, registraciji posetite: http://www.arhivinfo.org.rs/
 
Dodatna obaveštenja možete dobiti i od sekretara ARHIV INFO, Stajić Marine, na 011-243- 00-29.

Autor: Dragana Petković


DODAJ KOMENTAR