Arhiv Info 2012

19.09.2012. – 21.09.2012.

Arhiv InfoSedmi stručni skup ARHIV INFO 2012 održaće se pod nazivom “Primena informacionih tehnologija u oblasti e-poslovanja, arhiviranja i upravljanja dokumentima i podacima – Aktuelni  trendovi“, u organizaciji Udruženja korisnika arhivskih tehnologija ARHIV INFO. Termin održavanja skupa je od 19. do 21. septembra 2012. godine, a lokacija je ovoga puta Hotel & Spa Stara Planina.

 

Teme

Stručna radna grupa udruženja ARHIV INFO, nastavljajući sa praksom da okuplja stručnjake iz oblasti e-poslovanja, primene i proizvodnje informacionih tehnologija , na osnovu ocene stanja u ovoj oblasti, kako u Republici Srbiji tako i u okruženju, usvojila je je teme ovogodišnjeg skupa:

1. Sistemi za upravljanje sa dokumentima (Records Management System i Document Management Systems),
2. Standardi u oblasti sistema za upravljanje sa dokumentima,
3. Upravljanje sadržajem (Content Management),
4. Upravljanje tokovima dokumenata (Workflow Management System),
5. E-arhive (e-archive),
6. Trendovi razvoja sistema za e-upravljanje sa dokumentima (Trends in Development of RMS),
7. Pristup informacijama (Information accessibility),
8. Sigurnost IS i informacija, kao i besprekidno poslovanje (Information Security & Continuity Management),
9. Zakoni iz oblasti informacionih arhivskih tehnologija u Republici Srbiji,
10. Arhivske tehnologije i cloud computing,
11. Elektronsko potpisivanje i vremensko žigosanje dokumenata – praktična primena,
12. Ocenjivanje kvaliteta softvera, hardvera i usluga,
13. Primena arhivskih sistemskih tehnologija u oblasti zaštite kulturnih dobara,
14. Standardizacija liste kategorija prema oblasti poslovanja,
15. Informacioni sistemi u e-zdravlju i značaj upravljanja elektronskim dokumentima,
16. Informacioni sistemi u e-obrazovanju i značaj upravljanja elektronskim dokumentima,
17. DATA centri,
18. Nove tehnologije i hardverska oprema,
19. Primena RFID tehnologije za praćenje i arhiviranje dokumenata,
20. Usluge u arhiviranju dokumenata (outsourcing),
21. E-poslovanje – razne primene,
22. Sistemi kontrole kvaliteta
23. Sistemi za upravljanje procesima,
24. Sertifikacija hardvera, softvera i usluga u sistemima za upravljanje dokumentima.

Važni datumi

  • Prijava radova do: 12.09.2012.
  • Prijava učešća do: 14.09.2012.
  • Prijava za komercijalno učešće do: 12.09.2012.
  • Registracija učesnika: 18.09.2012. od 16.00 do 19.00 čas. /19.09.2012. od 08.00 do 10.00 čas.
  • Početak skupa: 19.09.2012. u 10.00 čas.
  • Zatvaranje skupa: 21.09.2012. u 14.00 čas.

Kotizacija

Kotizacija za učešće na stručnom skupu iznosi: 17 000,00 dinara.

Smeštaj po danu, pun pansion: • jednokrevetna soba 7172 din, • dvokrevetna soba po osobi 6590 din, • apartman 9482 din.
Smeštaj po danu, polupansion: • jednokrevetna soba 6092 din, • dvokrevetna soba po osobi 5510 din, • apartman 8402 din.
Popust od 10% na kotizaciju imaju članovi udruženja Arhiv Info.

Kontakt

Dodatna obaveštenja možete dobiti od sekretara udruženja „ Arhiv Info” Jelene Nikolić na tel/fax: +381 11 2833858,
mob: +381 65 5107704; mob: +381 65 6342534; mail: info@arhivinfo.org.rs ili arhivinfo@eunet.rs
ili na web strani udruženja: www.arhivinfo.org.rs.

Korisni linkovi

Autor: ITD Ekipa


DODAJ KOMENTAR