Barbara Gligorijević – Marketing društvenih medija

30.10.2009.

Predavanje o marketingu društvenih medija je održala Barbara Gligorijević, doktorant na  Queensland University of Technology. Ovo nešto duže predavanje je poslužilo kao dobra prilika da se neke od stvari koje su pominjane tokom prva dva dana biZbuZZ-a ponove, i sistematizuju.

 

Barbara je predavanje otvorila poređenjem mas i Internet medija, i prikazivanjem analize ulaganja u online marketing u USA i Srbiji. Naravno, potpuno dva različita sveta, no može se primetiti trend rasta ulaganja u online marketing u oba slučaja.

Istraživanje stepena pouzdanosti informacija na Internetu o nekoj kompaniji pokazuje da ljudi sve više veruju ljudima koji su eksperti u oblasti kojoj pripada ta kompanija, dok svi ostali profili ljudi (zaposleni u toj kompaniji, direktori kompanije, finansijski analitičari, itd.) beleže pad poverenja u 2009. godini.

Skrećući pažnju na značaj društvenih mreža za marketing, Barbara je posebno razradila temu Word of Mouth marketinga, i objašnjavajući svaki od njegovih tipova.

Čuli smo i savete šta kompanije koje žele da imaju dobru online reputaciju treba da rade:

  • Monitorišu forume / diskusije.
  • Kompanije treba da se uključe u “razgovor”.
  • Koristiti buzz koji se inicira uspešnom reklamom.
  • Uvek i u svakoj prilici se predstaviti punim identitetom.
  • Gaje dobre odnose sa online društvenim zajednicama.

Za više detalja i korisnih saveta, pogledajte vrlo korisne slajdove:

Autor: Vladimir Trkulja

1 komentar

11.11.2009. @ 21:39

Jedno od najboljih predavanja na Bizbuzz-u. Odlično izlaganje gospođe Gligorijević na temu društvenih mreža. Posebno detaljnan prikaz svih jedanaest vrsta WoM marketinga, kao i osvrt na strategiju nastupa na društvenim mrežama.


DODAJ KOMENTAR