BISEC 2012

27.06.2012.

Univerzitet Metropolitan u saradnji sa Matematičkim institutom SANU i New Institute of Technology-NYIT, New York, USA organizuje četvrtu po redu konferenciju BISEC 2012, posvećenu bezbednosti informacija. Konferencija će se održati u prostorijama Univerziteta Metropolitan, 27. juna 2012. godine.

 

Misija konferencije je da poveže sektor privrede, kao i javni sektor, koji se bavi bezbednošću u informacionim i komunikacionim sistemima sa jedne strane i akademske krugove koji se bave ovim problemom sa druge strane, sa ciljem da se analiziraju i diskutuju rešenja u ovoj oblasti, uzimajući u obzir savremene standarde koji se primenjuju u domenu bezbednosti i najnovije informacione i komunikacione tehnologije u praksi.

Program


09:00 – 09:30 Registracija učesnika


SESIJA #1: OTVARANJE KONFERENCIJE

09:30 – 09:35 – Pozdravna reč
Prof. dr Dragan Domazet,  Rektor, Univerzitet Metropolitan Beograd

09:35 – 09:40 – Otvaranje konferencije
Jelena Popović, pomoćnica Ministra, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja


SESIJA #2: PREDAVANJA PO POZIVU

09:40 – 10:10 – “Sajber bezbednost – O Realnosti i Perspektivama”,
Dr Miodrag Mihaljević, naučni savetnik, Matematički institut SANU

10:10 – 10:40 – “Neophodnost dobrog upravljanja firmom sa stanovišta bezbednosti”,
Goran Nikolić i Slaviša Lečić, SAP specijalisti, SAP

10:40 – 11:10 – “SAP  Security In-Depth”,
Goran Raović, Sistem inženjer, Atos

11:10 – 11:40 – “Current Trends in the Field of Information Security”,
Prof. dr Radomir A. Mihajlović, New York Institute of Technology-NYIT i Aleksandar R. Mihajlović, Technische Universitat München


11:40 – 12:00 Kafe pauza 


SESIJA #3: PANEL KONFERENCIJE
Moderator: Prof.  dr Dragan Domazet

12:00 – 12:15 – “ISO/IEC 27000 familija standarda i proces akreditacije“,
Mr Natalija Jovičič-Zarić, zamenik Direktora, Akreditaciono telo Srbije

12:15 – 12:30 – “ISO/IEC 27000 familija, uvod i implementacija“,
Violeta Nešković-Popović, rukovodilac Sektora za  informativno-izdavačku delatnost
Institut za standardizaciju Srbije

12:30 – 12:45 – “Standard SRPS ISO 27001 kao jedan od osnovnih mera o informacionoj bezbednosti za zaštitu tajnih podataka”, 
Zlatko Petrović, rukovodilac Grupe za nadzor nad tajnošću podataka, Ministarstvo pravde 

12:45 – 13:00 – “Kvalitet proverivača & dodata vrednost iz sertifikacije ISMS prema ISO/IEC 27001”, Dragana Radenković, DQS Operations manager/Lead auditor

13:00 – 13:30 – Diskusija


13:30  14:15 Ručak SESIJA #4: NAUČNO – STRUČNI RADOVI I

14:15 – 14:30 – “Direktive za informacionu bezbednost ”pametnih” elektroenergetskih mreža”,
Prof.  dr Slobodan Jovanović, FIT, Metropolitan univerzitet, Beograd

14:30 – 14:45 – Politika bezbednosti i preporuke za uspostavljanje bezbednosti baza podataka u pravosudnom informacionom sistemu”,
Mr. Rade Dragović, Ministarstvo pravde, načelnik u Direkciji za upravljanje oduzetom  imovinom i Bojan Perović, Ministarstvo pravde

14:45 – 15:00 – “Bezbednosni aspekti poslovne primene Internet društvenih mreža”, 
Prof. dr Zoran Savić, Prodekan za nastavu, Fakultet za menadžment, Novi Sad

15:00 – 15:15 – “Analiza primene normi o zadržavanju podataka Konvencije CETS 185 u Srbiji”,
Doc. dr Ivanović Zvonimir i Ana Branković, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd

15:15 – 15:30 – “Kvalifikovani elektronski potpis u elektronskoj upravi”,
Ivić Aleksandar, pomoćnik direktora, Uprava za digitalnu agendu


15:30 – 15:45 Kafe pauza


SESIJA #5: NAUČNO – STRUČNI RADOVI II

15:45 – 16:00 – “Upravljanje incidentima u skladu są zahtevima standarda ISO 27001:2005”,
Dragan Marković, HDL Design House, Beograd

16:00 – 16:15 – ““IT bezbednosna obuka u cilju zaštite i bezbednosti informacija u bankartsvu” 
Viktor Kanižai, OTP banka Srbija

16:15 – 16:30 – “Analiza i ocena rizika u informacionoj bezbednosti“
Stevan Sinkovski, Udruženje e-Razvoj i Konstantin Sinkovski, ETŠ Zemun

16:30 – 16:45 – “Ocena kvaliteta nizova statističkim testiranjem generatora slučajnih i pseudoslučajnih brojeva”,
Milorad S. Markagić i Milica M. Markagić, Vojna akademija

16:45 – 17:00 – “Bezbednost infrastrukture i podataka u cloud computing okruženju“,
Andreja Samčović, Saobraćajni fakultet, Beograd


17:00 – 17:05 Zatvaranje Konferencije


Registracija

Regsitracija je besplatna i obavlja se online.

Korisni linkovi

Autor: ITD Ekipa

1 komentar

21.06.2012. @ 15:45

Hoće li biti Live Streaming-a?


DODAJ KOMENTAR