April 8

Firma Combis organizuje Combis BiH Finance Day u Sarajevu 8. aprila 2010. godine na kome će biti predstavljeni tehnološki i poslovni aspekati informacijsko-komunikacijskih rješenja čija implementacija podržava zakonsku regulativu, smanjenje rizik u poslovanju te omogućava unapređenje poslovnih procesa bankarskih institucija i kartičnog poslovanja.

 

Teme

Na ovom skupu će biti predstavljena rješenja za unapređenje informacijskih sustava u područjima:

  • Sigurnost informacijskog sustava
  • Disaster Recovery i konsolidacija Data Centra
  • Upravljanje naplatom potraživanja
  • Upravljanje finansijskim planiranjem
  • Upravljanje riznicom i portfeljem

Agenda

8.30 – 9.00        Registracija

9.00 – 9.10        Uvod

Adnan Karić, COMBIS

9.10 – 9.30        Implementacija standarda informacione sigurnosti u CBBH

Kemal Hajdarević, Centralna banka Bosne i Hercegovine

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBH) certificirala se po ISO 27001:2005 standardu infromacione sigurnosti. Stoga će na samoj prezentaciji bit više riječi o razlozima uvođenja te vlastitim izazovima i iskustvima koje proces certifikacije sa sobom nosi.

Tehnološki dio događanja:

9.30 – 10.05       Sigurnost kao okvir za tehnološka rješenja

Petar Perković, COMBIS

PCI-DSS standard predstavlja nužnost za sve kompanije i organizacije čije poslovne aktivnosti uključuju kartično poslovanje ili rukovanje podacima vlasnika kreditnih kartica. No, ispuniti preduslove za poštivanje ovog standarda vrlo je teško, a još teže ih je zadržati na traženom nivou.

Dvanaest preduslova nužnih za dostizanje PCI-DSS standarda ostavljaju prostor za razne interpretacije koje mogu rezultirati nepotrebnim trošenjem resursa pa čak i neuspjelim pokušajem certifikacije. Zato je cilj prezentacije analizirati svih 12 preduslova te predstaviti pristup koji olakšava planiranje koraka ka njihovom ispunjavanju, odnosno optimizira vrijeme i resurse potrebne za postizanje usklađenosti s PCI-DSS standardom. Tijekom prezentacije ćemo predstaviti i Combisov pristup rješavanju nekih od zadanih preduslova.

10.05 – 10.30    Case study UCB – Korak ispred

Damir Pehar, UniCredit Bank

Pero Gvozdenica, COMBIS

Kroz godine poslovanja, razvijanjem novih usluga te približavanjem usluge svojim klijentima u BiH, UCB je posebnu pažnju posvetila sigurnosnoj kompatibilnosti poslovnih procesa i IT sistema. Zato je uvođenjem niza sigurnosnih tehnologija i alata postignut nivo sigurnosti temeljen na svjetskim standardima i vodećim tehnologijama za pojedina područja IT sigurnosti. U tako visoko razvijenom sigurnosnom okruženju potrebna je samo neznatna nadogradnja komponentama i procedurama kako bi se zadovoljili standardi i zakonska regulativa.

U sklopu prezentacije će se predstaviti paleta sigurnosnih tehnologija i procedura implementiranih u IT sistem UCB-a, a koristeći PCI-DSS standard kao referentni model za ukupnu ocjenu sigurnosti u cjelokupnom poslovnom sistemu Banke.

10.30 – 10.55     Disaster Recovery i konsolidacija Data Centra

Mirza Hadžić, COMBIS

Prema istraživanjima nezavisne istraživačke kompanije Forrester, finansijski gubici uslijed ispada sistema umnogome ovise o djelatnosti kompanije i mogu iznositi od 150 hiljada pa do nekoliko miliona dolara na sat. Zato prezentacija otkriva kako ‘Disaster Recovery’ rješenja s virtualiziranom IT infrastrukturom kao temeljem za osiguravanje poslovnog kontinuiteta pomažu kompanijama u nesmetanom poslovanju i sprečavanju finansijskih gubitaka.

10.55 – 11.10     Pauza za kafu

Poslovni dio događanja:

11.10 – 11.45     Upravljanje naplatom potraživanjaComDebts

Miroslav Acman, COMBIS

Na prezentaciji će biti predstavljena aplikacija ComDebts – Upravljanje naplatom potraživanja, koja finansijskim institucijama i kompanijama koje svoje usluge naplaćuju na osnovi evidentirane potrošnje ili otplate na rate, omogućuje da naplatu potraživanja provode sistematično, precizno i efikasno, ubrzanjem obrade predmeta i smanjenjem troškova obrade. Odnosno, inteligentnom automatizacijom procesa naplate, kroz sve faze i u svim organizacijskim dijelovima koji sudjeluju u procesu naplate, povećava se kapacitet i sposobnost naplate potraživanja.

11.45 – 12.10     Upravljanje finansijskim planiranjem

Sonja Popović, COMBIS

COMBIS će na prezentaciji predstaviti Hyperion Planning centralizirano rješenje za planiranje, izradu proračuna i predviđanje koje integriše finansijske i operativne procese planiranja u bankama. Rješenje omogućuje informatički podržan proces planiranja – od unosa ostvarenja prethodnih mjeseci ili godina, izrade ‘forecasta’/budžeta, revizije budžeta te centralizirane distribucije obrazaca sudionicima procesa planiranja. Podržano je planiranje prihoda i rashoda po proizvodima i poslovnim segmentima (Retail, Corporate, Private, MIB, ALM). Planiranje troškova uključuje planiranje troškova ljudskih resursa i ostalih administrativnih troškova te amortizacije. Osim toga rješenje obuhvata i planiranje mjera za potrebe izrade P&L-a – kamatni prihod (neto kamatni prihodi kredita i depozita, jednokratne naknade, neto prihod po alociranom kapitalu itd.), nekamatni prihod (neto prihod od naknada, naknade od trgovanja itd.) te planiranje mjera za potrebe BS-a – ‘end of period’ volumeni.

12.10 – 12.35     Rješenje za riznice i upravljanje portfeljem

Miroslav Acman, COMBIS

COMBIS će na prezentaciji predstaviti aplikaciju za finansijske institucije, odnosno banke, osiguranja, investicijske fondove, brokerske kuće.  Rješenje prati cjelokupan investicijski ciklus, olakšava rad s klijentima, omogućava pregled poslovanja u svakom trenutku te podržava donošenje odluka i stvaranje strategija investiranja. Ujedno, rješenje podržava složene procedure upravljanja gotovinom, valutne konverzije, depozitne plasmane, ulaganja u sve vrste vrijednosnih papira (dionice, obveznice, …) i derivativnih instrumenata, kao i upravljanje rizicima likvidnosti te tečajnom i kreditnom izloženošću.

12.35 – 12.45     Pitanja i odgovori

12.45                Ručak

Lokacija

Combis BiH Finance Day će se održati 08. aprila 2010. godinehotelu Sarajevo, Džemala Bijedića 169 A, Sarajevo, s početkom u 08.30 sati.

Prijava

Za ovaj događaj se možete prijaviti najkasnije do 02. aprila na e-mail marketing@combis.ba .

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na broj telefona 033/774 640.

Korisni linkovi

Share and Enjoy:

Tags: , , , ,

Autor: Vladimir Trkulja