Dan jezičkih tehnologija

29.10.2012.

Dan jezičkih tehnologija u organizaciji Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Instituta Mihajlo Pupin, a pod pokroviteljstvom Tehnološkog saveza za višejezičnu Evropu (META-NET), održaće se 29. oktobra 2012. godine, u beogradskom hotelu Hajat sa početkom u 9:00 časova. Na Danu jezičkih tehnologija inostrani i domaći stručnjaci će ukazati na izuzetan značaj primene jezičkih tehnologija u današnjem digitalnom dobu i predstaviti trenutno stanje, mogućnosti i izazove u ovoj oblasti.

 

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati i iskustva u realizaciji META-NET projekata u Evropi, kao i iskustva i izazovi u operacionalizaciji projekta CESAR u regionu (Srbija, Hrvatska, Bugarska, Mađarska).

Poseban segment na Danu jezičkih tehnologija biće posvećen razvoju i implementaciji projekta CESAR u Srbiji, sa osvrtom na položaj srpskog jezika u digitalnim komunikacijama i korake koje bi trebalo preduzeti da se taj položaj unapredi i prevlada zaostajanje za potpunije opremljenim jezicima. Učesnicima će biti predstavljeni programi i jezički resursi kojima se unapređuje i pojednostavljuje digitalna upotreba srpskog jezika.

Program

SALA BEOGRAD
09.00-09.45 Registracija i kafa dobrodošlice
09.45-10.15 Otvaranje skupa
10.15-10.45 Kimmo Rossi (European Commission):
Language technologies and language resources in current and upcoming EU programmes
10.45-11.15 Georg Rehm (The German Research Center for Artificial Intelligence, Berlin):
META-NET Project
11.15-11.45 Pauza
11.45-12.15 Tamás Váradi (Research Institute for Linguistics, HAS, Budapest):
CESAR Project
12.15-12.45 Svetla Koeva (Institute of Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences):
Language Technologies in Bulgaria – Integrating Research with Innovations
12.45-13.00 Marko Tadić (Filozofski fakultet, Zagreb):
Why Language Resources and Tools Should Become Services?
13.00-14.15 Pauza za ručak
14.15-14.45 Vlado Delić (Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu):
Govorna komunikacija s mašinama na srpskom jeziku
14.45-15.15 Max Silberztein (ELLIADD, Université de Franche-Comté, Besançon):
Corpus Linguistics with NooJ
15.15-15.30 Ranka Stanković (Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu):
Modul Nooj-a za srpski
15.30-16.00 Pauza
16.00-16.15 Aleksandra Vraneš i dr. (Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu):
Digitalna biblioteka Filološkog fakulteta
16.15-16.30 Pero Šipka (CEON, Beograd):
Detekcija plagijarizma u naučnim radovima s osloncem na računar:
od jednojezičkih ka višejezičkim alatima
16.30-16.45 Randall A. Major (Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu):
Translating in the 21st Century in a 20th Century Corpus Culture
16.45-17.00 Duško Vitas (Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu):
Kako je projekat CESAR doprineo obradi srpskog jezika?
SALA BUDVA 
17.00-18.00 Demonstracije informatičke podrške u obradi srpskog jezika

 • Milan Sečujski (Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu):
  Govorna komunikacija s mašinama na srpskom jeziku
 • Ranka Stanković (Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu) i Mirko Spasić (Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu):
  Nooj
 • Aleksandra Trtovac (Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”):
  Bibliša (višejezično pretraživanje paralelizovanih tekstova)
 • Ivana Tanasijević (Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu):
  Multimedijalna baza kulturnog nasleđa
 • Vesna Pajić (Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu):
  Nadgledanje web-a
 • Miloš Utvić (Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu):
  Korpusi savremenog srpskog jezika
* podržan je simultani prevod

Registracija

Sve informacije su dostupne na zvaničnom sajtu, registracija traje do 25. oktobra 2012. godine.

Korisni linkovi

Autor: ITD Ekipa


DODAJ KOMENTAR