DANUB.IT konferencija

28.10.2011.

U Novom Sadu je održana IT konferencija i matchmaking događaj – DANUB.IT, čiji je organizator bio Vojvođanski IKT klaster, koji okuplja neke od najvećih domaćih IT kompanija koje se bave outsourcingom i izvozom softvera i znanja. ITDogadjaji su zvanično pružali podršku tokom samog događaja u vidu prisustva na društvenim mrežama, a posebno nam je drago što je ovo jedan od retkih biznis događaja koji je imao twitter wall.

DANUB.IT konferencija

 

DANUB.IT konferencija je organizovana na Ribarskom ostrvu, u Novom Sadu – potpuno fantastično mesto na obali Dunava, pomalo izolovano od grada, a opet dovoljno blizu svega. Ovo je prvi matchmaking događaj kojem je prisustvovala 81 kompanija i koji je bio podeljen u dva dela – jedan konferencijski dan za upoznavanje i prenošenje znanja, i drugi dan tokom koga su bili organizovani unapred zakazani poslovni sastanci po speed dating principu.

Konferenciju je otvorio Miroslav Vesković, rektor novosadskog univerziteta, koji je istakao značaj IKT-a kao privredne grane koja ljudima u Srbiji treba da omogući bolji život. Prvog dana konferencije predavanja su imala i dva gosta iz inostranstva – Timo Simell iz Finske, koji je pričao o specifičnosti IKT klastera i njihovom organizovanju, i Martin Jahn iz Nemačke, koji je zagovarao prevaziđenost outsourceinga i fokus stavio na crowdsourcing i kolaboraciju u IKT branši.

Tokom prvog dana ovog događaja su održane i dve radionice, a ja sam se zainteresovao i (aktivno) učestvovao u onoj koja se bavila saradnjom kompanija iz različitih sredina. Prevazilaženje kulturoloških razlika i stereotipa je često vrlo bitna stavka koju treba što pre preskočiti da bi se ostvarila kvalitetna saradnja sa stranim partnerima, a kompanija Execom iz Novog Sada je predstavila svoja iskustva, sticana tokom višegodišnjeg rada sa inostranim partnerima.

Martin Jahn je tokom ove radionice imao aktivnu ulogu, i domaćim kompanijama savetovao da inostrane parnere što pre lično dovedu u Srbiju, u malim grupama i demistifikuju im čitav ovaj region. Takođe, primena agile i scrum metoda razvoja softvera je nešto što je praktično neophodno – te su ljudi koji poseduju takve veštine postali zaista neophodni.

Drugi dan je bio rezervisan za matchmaking, odnosno intenzivne sastanke koji su unapred dogovoreni između kompanija. Koncept je vrlo zanimljiv, i prema rečima učesnika jako koristan za stvaranje velikog broja kontakata iz kojih proizilaze kvalitetni leadovi. Vrlo je zanimljivo biti u sali sa gomilom stolova za kojima predstavnici malih i velikih kompanija čine prve korake ka ostvarivanju saradnje.

Milan Šolaja, direktor vojvođanskog IKT klastera i organizator ovog događaja je tokom razgovora sa nama izrazio zadovoljstvo uspešno organizovanim prvim događajem ovakve vrste u zemlji, a ujedno i prvim događajem koji je njegovo udruženje organizovalo. Naravno, u planu su i novi događaji ovakvog tipa, sa još značajnijim učešćem inostranih kompanija.

Važno je istaći i činjenicu iznesenu na otvaranju ovog događaja – vojvođanske firme učestvuju u izvozu IT usluga Srbije sa 38%, a izražen je trend rasta, budući da je ta vrednost prethodne godine iznosila 18%.

DANUB.IT nije bio događaj sa fascinantnim predavačima i predavanjima, već skup poslovnih ljudi koji žele da prošire svoje poslovanje i upoznaju nove klijente i partnere. Kao takav, definitivno predstavlja jedan od specifičnijih događaja koje smo posetili. Strašno nam je drago što su organizatori prepoznali potrebu da čak i čisto biznis skupovi prate moderne trendove, i prihvate postojanje Twittera, LinkedIn-a, SlideSharea, Facebooka i ostalih kanala na kojima se mogu plasirati informacije.

 

Autor: Vladimir Trkulja


DODAJ KOMENTAR