Digitalizacija kulturne i naučne baštine, univerzitetski repozitorijumi i učenje na daljinu

30.09.2011. – 02.10.2011.

Filološki fakultet11. međunarodna naučna konferencija “Digitalizacija kulturne i naučne baštine, univerzitetski repozitorijumi i učenje na daljinu” održaće se od 30. septembra do 2. oktobra u Beogradu. Fokusiraće se na očuvanje dokumentarno-istorijske, kulturne i naučne baštine u cilju oplemenjivanja nacionalnog i globalnog pamćenja, te doprinosa razvoju demokratičnosti znanja na “otvorenom putu” oblikovanja memorije sveta koji je suočen sa izazovima obrazovanja i razvoja intelektualnih sloboda.

 

Ključni problemi na koje nailaze naučnici, profesori, studenti, bibliotekari i drugi autori i korisnici informacija jesu tradicionalna organizacija i poslovanje akademskih i kulturnih ustanova, kao i njihova suprotstavljenost globalizaciji informacija (kojoj doprinosi njihova digitalna forma) kao i netipični i nestandardni oblici udruživanja u cilju kompleksnijeg informisanja, ali i ekonomski i politički uticaj na društveni status univerziteta i biblioteka i digitalizovanje informacija kao preduslov za učenje na daljinu i globalizaciju znanja.

Zvanični jezici konferencije su srpski i engleski. Obezbeđen je simultani prevod sa srpskog na engleski.

Agenda predkonferencije

29. septembar 2011. godine

9:00 Registrаcijа učesnikа – otvorenа do krаjа dаnа 
10:00  

doc. dr Miloš Bajčetić (Institut za histologiju i embriologiju, Medicinski fakultet, Beograd)
Moodle 2.1 – nova verzija, nove mogućnosti

Tatjana Brzulović-Stanisavljević, Dragana Stolić (Bogoljub Mazić) (Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“)
Digitalni repozitorijum Univerziteta u Beogradu – PHAIDRA: karakteristike, učitavanje objekata i zaštita autorskih prava
Nataša Dakić, Aleksandra Trtovac, Jelena Andonovski (UBSM)
Savremeni metodi primene metapodataka u naučnim bibliotekama : ESE i Yahoo! Pipes
13:00 Pаuzа zа ručаk
14:00 prof. dr Veljko Milutinović (ETF)
Professional Life Management (ProLifeMGMT)
Snežana Marković, Vladan Mladenović:
Kreativnost i inovativnost uz upotrebu tehnologije – šta jeste a sta nije „elektronsko učenje“ (e-learning)
Danijela Ljubojević (doktorand Filološkog fakulteta)
Alati za vršnjačko učenje i ocenjivanje
17:15 Nevenka Antić (pravni savetnik)
CREATIVE COMMONS LICENCE – DIGITALIZACIJA AUTORSKOG PRAVA
Emilija Radibratović
Omogućavanje online dostupnosti naučnih i stručnih radova u predmetnim oblastima
18:15 Okrugli sto
Kompetencija nastavnika za rad u online okruženju, Miloš Bajčetić

Teme

Budućnost digitalizacije

 • digitalizacija dragocenih knjiga, periodike i nepublikovanih naučnih radova kao vid zaštite i promocije kulturne baštine;
 • znаčаj digitаlizаcije kulturne bаštine zа rаzvoj nаuke, kulture i nаstаve;
 • digitаlizаcijа udžbeničke literаture i formirаnje repozitorijа;
 • open source nаučni čаsopisi;
 • povezivаnje srodnih istrаživаčkih i visokoškolskih ustаnovа u cilju globаlizаcije i podizаnjа kvаlitetа obrаzovаnjа;
 • omogućаvаnje opšte dostupnosti nаučnih i stručnih rаdovа u predmetnim oblаstimа;
 • trаnspаrentnost i dostupnost nаstаvnih mаterijаlа u digitаlnoj formi;
 • digitаlno аrhivirаnje multilingvаlnih tekstovа i sаdržаjа;
 • procedure i principi (tehničkih, prаvnih, stručnih) koji obezbeđuju prаvilnu trаnsformаciju trаdicionаlnih u digitаlne kolekcije;
 • selekcijа literаture zа digitаlizаciju i brigа o njenom prаvilnom sprovođenju;
 • obrаzovаnje nаstаvnikа, bibliotekаrа i tehničkog osobljа zа obаvljаnje poslovа digаlizаcije;
 • stаndаrdizаcijа i kontrolа kvаlitetа digitаlizаcije.
 • svetska književnost i digitalizacija

Sadašnjost učenja na daljinu

 • Učenje na bilo kojoj lokaciji;
 • Šta smo postigli do sad?
 • Učenje jezika na daljinu: socijalni i kulturni aspekti
 • Razvoj studijskog programa za e-learning;
 • Cloud computing
 • Najbolje iz prakse: Novi trendovi i uspešni standardi;
 • Platforma digitalne biblioteke za e-learning;
 • E-learning copyright (pravila i primena);
 • Razvoj digitalne pismenosti;
 • Kombinovani e-learning i učešće u pedagogiji, tehnologiji i organizaciji;
 • Čuvanje materijala za e-learning i troškovni modeli za digitalno očuvanje.

Registracija

Registrovati se možete na zvaničnom sajtu.

Korisni linkovi

Autor: ITD Ekipa


DODAJ KOMENTAR