DiscoverSolutions*

30.11.2011.

Discover SolutionsU okviru projekta DiscoverSolutions* održaće se besplatni jednodnevni seminar o primeni informaciono-komunikacionih tehnologija u savremenom poslovanju, namenjen svim zainteresovanim studentima. Datum održavanja seminara je 30. novembar 2011. godine, lokacija je Poslovni fakultet Univerziteta Singidunum, a glavne teme događaja će biti Internet poslovanje i Internet marketing.

 

Primarni cilj seminara je upoznavanje studenata sa aktuelnim trendovima u oblastima Internet poslovanja i Internet marketinga, i mogućnostima da prikazana rešenja i iskustva primene u svom okruženju.

Sekundarni ciljevi su promovisanje edukacije, obrazovanja i stručnog usavršavanja mladih ljudi, i prezentovanje intelektualnih potencijala učesnika.

Sva predavanja će se uživo emitovati na zvaničnom sajtu projekta www.discoversolutions.org, na strani Streaming.

Polazeći od pretpostavke da je u vremenu brzih društvenih promena veoma važno razvijati svest o značaju koncepta održivog razvoja na svim nivoima obrazovanja, kao ključnog činioca modernog, evropskog društva, verujemo da ulaganje u mlade predstavlja ulaganje u budućnost zemlje. Smatramo da stalna edukacija, obrazovanje i stručno usavršavanje trebaju biti imperativi mladih ljudi.

Agenda

09:30 – 10:00 | Registracija učesnika

10:00 – 10:20 | Uvodne reči

» Miloš Jovanović, koordinator projekta
» Prof. dr Milan Milosavljević, direktor departmana za internacionalne studije
» Prof. dr Mladen Veinović, dekan Fakulteta za informatiku i računarstvo

10:20 – 10:50 | Elektronska trgovina

» Jasna Matić, državna sekretarka za Digitalnu agendu

– Elektronska trgovina u Srbiji (trenutno stanje, perspektive, putevi daljeg razvoja, potencijali, pravna regulativa)
– Uticaj primene elektronske trgovine na povećanje prihoda u preduzećima (komparativna analiza stanja u Srbiji sa stanjem u državama razvijenog sveta)
– Prednosti i nedostaci elektronske trgovine
– mCommerce u Srbiji

10:50 – 11:05 | Važnost edukacije i aktivnosti koje Privredna komora Beograda sprovodi po tom pitanju

» dr Milan Janković, predsednik Privredne komore Beograda

11:05 – 11:20 | Edukacija top menadžment timova i stanje u Srbiji

» Srđan Janićijević, direktor Komon Sens D.O.O.

11:20 – 11:35 | Primena analitike i nove dimenzije elektronske trgovine

» Prof. dr Miroslav Lutovac

11:35 – 11:45 | Pauza

11:45 – 12:15 | Bezbednost na Internetu

» mr Igor Franc, asistent na Fakultetu za informatiku i računarstvo

– Pretnje na Internetu (virusi, crvi, trojanci, phishing, društveni inženjering…)
– Kako se zaštititi (fizička i pravna lica)
– Saveti za veću bezbednost (klijenti, firme)
– Bezbednost elektronskih transakcija
– Bezbednost na Internetu u Srbiji (trenutno stanje, komparativna analiza stanja u Srbiji sa stanjem u državama razvijenog sveta)
– Važnost edukacije o bezbednosti na Internetu (pravci delovanja u Srbiji i u svetu)
– Odnos napada na desktop i smartphone/tablet platforme u Srbiji i u svetu (trenutno stanje, komparativna analiza, procene bezbednosti uređaja)

12:15 – 13:00 | Internet marketing

» Nebojša Skenderović, Chief executive officer Nesk WebArt
» Boris Teodosijević, General manager Nesk WebArt

– Uvod
– Osnovne podele Internet marketinga
– Poslovni modeli zasnovani na specifičnim potrebama
– Prednosti, ograničenja, pitanja sigurnosti
– Trendovi indukovani širokopojasnim (broadband) vezama

13:00 – 13:15 | Pauza

13:15 – 14:00 | Internet marketing

» Nebojša Skenderović, Chief executive officer Nesk WebArt
» Boris Teodosijević, General manager Nesk WebArt

– E-mail marketing
– PPC i CPC modeli
– AdWords i AdSense
– Kontekstualno oglašavanje
– Custom marketing

14:00 – 14:15 | Pauza

14:15 – 15:00 | Internet marketing

» Nebojša Skenderović, Chief executive officer Nesk WebArt
» Boris Teodosijević, General manager Nesk WebArt

– Socijalne mreže kao platforme za marketing (Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn…)
– Crossover integracije
– Paradoks dostupnosti informacija
– Totalna prisutnost informacija

15:00 – 15:15 | Pauza

15:15 – 16:00 | Internet marketing

» Nebojša Skenderović, Chief executive officer Nesk WebArt
» Boris Teodosijević, General manager Nesk WebArt

– Trenutna situacija, konkurencija i tržište
– Projektovanje marketing kampanje
– Realizacija, monitoring i analitička obrada marketing kampanje
– Korekcija, procena uspešnosti i ROI marketing kampanje
– Uticaj marketing kampanje na osnovni informacioni sistem
– Zaključak

Napomena: Agenda je podložna promenama.


Lokacija

Univerzitet Singidunum
Poslovni fakultet, amfiteatar A21
Danijelova 32
11000 Beograd
Republika Srbija

Registracija

Online, putem formulara.

Korisni linkovi

Autor: ITD Ekipa


DODAJ KOMENTAR