Maj 25Maj 29

Centar za razvoj Interneta, uz podršku Fonda za otvoreno društvo, realizuje projekat podrške integraciji Srbije u jedinstveni informacioni prostor Jugoistočne Evrope. Cilj ovog projekta jeste da otvori raspravu o koordiniranom sprovođenju aktivnosti iz akcionog plana Vlade Srbije za realizaciju Agende za razvoj informacionog društva u regionu jugoistočne Evrope (eSEE Agenda+). Planirani su pripremni sastanci na kojima će se od 25. do 29. maja 2009. godine raspravljati o temama sadržanim u akcionom planu, a zaključci i preporuke rasprave će biti dostavljeni svim ključnim akterima.

 

Ukoliko ne znate šta je sEE Agenda+ širok spektar informacija i dokumenata možete naći na zvaničnom sajtu eSEEUROPE, a konkretan dokument na ovoj adresi. Ukratko, cilj eSEE (Electronic South Eastern Europe) inicijative je bolja integracija zemalja regiona u globalnu, na znanju baziranu ekonomiju, putem podrške regionalnog razvoja informacionog društva.

Gledajući izvod iz akcionog plana Vlade Srbije za realizaciju eSEE agende+, može se videti da su ciljevi vrlo jasno definisani i da duboko zadiru u probleme sa kojima se razvoj informacionih tehnologija u Srbiji svakodnevno susreće.

Kao jedan od primera može se navesti uspostavljanje nacionalnog centra razmene Internet saobraćaja. Manje ili više (ne)očekivano, Srbija takav centar nema, što je nešto što možete čuti i u prvim minutima uvodnog predavanja iz predmeta “Računarske osnove Interneta” na beogradskom ETF-u (5. slajd). To u praksi znači da domaći provajderi nemaju centralno mesto kroz koje razmenjuju saobraćaj, na taj način nepotrebno povećavajući troškove poslovanja, odnosno rutiranja saobraćaja kroz treće mreže. Kako je cela priča rešena u Hrvatskoj, pogledajte ovde.

Projekat će biti fokusiran na pet tematskih oblasti. Svaka od oblasti biće prvo razmotrena na pripremnom sastanaku, a potom i na tematskom okruglom stolu. Konačne preporuke povodom svake teme biće formulisane u pisanom obliku i dostavljene svim ključnim akterima.

Pripremni sastanci biće održani u sledećim terminima:

  • Ponedeljak, 25. maj, 12h

Tema #1: Obezbeđivanje dostupnosti brzog i bezbednog Internet pristupa

  • Utorak, 26. maj, 13h

Tema #2: Podsticanje razvoja što bogatijih digitalnih sadržaja i usluga

  • Sreda, 27. maj, 12h

Tema #3: Stvaranje okvira za razmenu podataka između državnih institucija

  • Četvrtak, 28. maj, 12h

Tema #4: Harmonizovanje pravnog okvira za informaciono društvo i medije

  • Petak, 29. maj, 12h

Tema #5: Upravljanje elektronskim identitetima

Mesto održavanja svih pripremnih sastanaka je Klub Plato na 5. spratu Palate Beograd (Beograđanka), Masarikova 5.

Kontakt osoba:
Slobodan Marković
predsednik Centra za razvoj Interneta
email: smarkovic@netcentar.org

Korisni linkovi

Share and Enjoy:

Tags: , , , , ,

Autor: Vladimir Trkulja