Drugi dan E-trgovine

Prvi dan – sreda 16.04.
Treći dan – petak 18.04.

Drugi dan E-trgovine počeo je predavanjem o trendovima i rezvoju elektronske trgovine koje je održala predstavnica Grupe za elektronsku trgovinu, ispred Privredne komore Srbije. Izneti su statistički podaci o online trgovini u Americi, Evropi i zemljama u okruženju, a nacrt zakona o elektronskoj trgovini i specifikacija Narodne banke Srbije o platnim karticama su identifikovani kao pozitivni pomaci u razvoju elektronske trgovine u Srbiji. Kao problemi su i dalje ostaju zakonska regulativa, carina, nedostatak edukacije, informacija i motivacije. Na kraju prezentacije je bilo priče o aktivnostima Grupe za elektronsku trgovinu, gde se kao osnovna aktivnost ističe pravljenje baze firmi koje se bave elektronskom trgovinom.

Sledeće predavanje je održao Stefan Salom, zamenik direktora Infostuda, koji je govorio o potencijalima Internet tržišta u Srbiji. Na ovom zanimljivom predavanju učesnici konferencije su upoznati sa istraživanjem o domaćem Internet tržištu koje je Infostud sproveo. Bilo je reči o različitim modelima sajtova i načinima na koje mogu da generišu prihode i segmentiraju svoje ciljne grupe. Zaključak predavanja je da je domaće tržište vrlo zanimljivo stranim investitorima, ali da su potrebne i izvesne promene u razmišljanju vlasnika sajtova.

Analizom grešaka koje smanjuju upotrebljivost web sajtova za e-trgovinu se bavila Tanja Krunić (VTŠ Novi Sad), koja je iznela zaključak da na domaćem tržištu najveći broj e-commerce sajtova ima dobru upotrebljivost. Kao najveće greške su navedeni loše pretraživanje, korišćenje PDF formata za čitanje na Internetu i ne menjanje boje posećenih linkova.

Prednosti i nedostatke Offline transakcija sa chip karticama na POS terminalima je predstavila Jelena Cvetanović iz firme EuroPlanet. Slusaoci su slušali o tehnikama offline naplate koje smanjuju troškove i ubrzavaju transakciju, ali donose probleme u vidu smanjene sigurnosti istih.

Ranko Ilić, direktor sektora za Internet usluge Telekoma Srbije je govorio o tome šta njegova firma može da ponudi biznis korisnicima, i u suštini održao prezentaciju usluga svog sektora pod nazivom „Internet za Vaš uspešan biznis“. Pomenuti su brojevi instaliranih ADSL portova (oko 280.000) naspram broja aktivnih (160.000), kao i Telekomov link ka nadprovajderima (22 Gbps). Gospodin Ilić je najavio i uvođenje SLA (Service Licence Agreement) koji neće važiti za ADSL uslugu.

Predavanje o Copyrightu – mitovima i zabludama je održao Igor Marinović iz firme Manufaktura, na čije predavanje se nadovezala Nevenka Antić iz Creative Commons Srbije pričom o Slobodnim licencama. Predavanje gospodina Marinovića je obilovalo konkretnim primerima iz prakse sa kojima se svakodnevno susrećemo i uz iznošenje top 5 mitova o copyrightu je predstavljalo dobro zaokruženu celinu koja je završena zaključkom da se u budućnosti mora obratiti više pažnje o autorskim pravima i licencama. Dugačko predavanje gospođe Antić nije sadržalo primere iz realnog života, već se ona fokusirala na prestavljanje CC licenci, njihovog istorijata i početka primene u Srbiji.

Priču o Webu 2.0 ispričao je Stevan Majstorović iz firme Majlab, redovan predavač na ovoj konferenciji. Bilo je reči o evoluciji weba (prvi web, web 1.0 i web 2.0) i njenom sledećem koraku (web 3.0?).

Branislava Gerić iz Mobilne Telefonije Srbije je održala prezentaciju o novim kanalima prepaid dopune i predstavila mPayment sistem i njegov način funkcionsanja. Bilo je reči o mogućnostima koje su trenutno raspoložive za elektronsku dopunu kredita, kao i onima koje će biti puštene u rad u narednom periodu. Tu se pre svega misli na prepaid dopunu sa web Mondo portala i plaćanje putem postpaid računa ili tekućeg računa/platne kartice, sms plaćanja postpaid računa i uslugu mGovernmenta.

Dragan Varagić, jedan od organizatora konferencije je za temu izabrao Social Media Optimization as the Segment of Online Reputation Management. Slušali smo o tehnikama optimizacije za društvene medije i potrebi organizacija da zauzmu odgovarajući stav prema tim medijima, uz osvrt na to da je kvalitet sadržaja jedna od ključnih stvari. Zaključak je da se u SMO treba upustiti samo ukoliko organizacija time planira ozbiljno da se bavi.

Tanja Gligorović iz preduzeća Podravka je održala fenomenalno predavanje o prednosti digitalnog PR-a za komunikacijski nastup na Internetu na konkretnom primeru sajta podravka.hr. Predstavljena je kompletna strategija upravljanja korporativnom reputacijom na Internetu, uz obilno korišćenje konkretnih primera, screenshotova javnih i administracionih delova sajta, detaljna analiza ciljnih grupa, a kao kuriozitet su prikazane i Facebook grupe fanova Podravkinih proizvoda koje su sami fanovi kreirali. Moramo pomenuti i YouTube kanal i FlickR stranicu koji su zaista nešto neuobičajeno (ali krajnje zanimljivo) za jednu firmu kao što je Podravka. Na kraju, na osnovu istraživanja koje je Podravka sprovela, iznet je zanimljiv podatak o izraženoj potrebi hrvatskih kompanija za digitalnim PR-om, što je prilika i za preduzetnike iz naše zemlje.

Implementaciju funkcija odnosa s javnošću na Internetu (Online PR) u neprofitnom sektoru je prezentovala Danijela Lalić sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Ona je istakla razlike između tradicionalnog i online PR-a i kao praktični primer navela sajt njenog fakulteta. Neophodnost kvaliteta sadržaja i štetan uticaj nedostatka online PR-a na imidž organizacije su osnovni zaključci ovog predavanja.

Nenad Orlić iz firme Madnet je prezentovao klik.rs – Internet marketing servis. Jan Sifra iz firme eTarget i njegov kolega Vlastimir Čobrda iz Srbije su pricali o „How to use Etarget ads efficiently and sell more“, a blok o internet oglašavanju je zatvorio Rade Tričković iz Httpoola sa Analizom tržišta oglašavanja u Srbiji. Bilo je dosta reči o kontekstualnim reklamama, a njihovo uvrštavanje u ponudu Httpoola je najavio gospodin Tričković. Jedan od zaključaka je da je domaće tržište oglašivača jako skromno u odnosu na okruženje, ali beleži rast.

Posle ovog bloka je usledio okrugli sto na temu „Stanje oglašavanja na Internetu u Srbiji“, koji je otvorio Dragan Varagić uz konstataciju da je na pomolu rat oglašavača. Učesnici okruglog stola, sve predstavnici firmi koje se bave Internet oglašavanjem nisu želeli da datu situaciju definišu kao rat, već kao okruženje pogodno za uspostavljanje saradnje. Svi učesnici su se složili da Srbija ima najveći potencijal za rast online reklamnog tržišta u regionu.

Posle ručka je održan workshop sa temom „Kreiranje i vođenje kompanijskog bloga” koji je vodio Dragan Varagić, a zatim prezentacije o programu pružanja pomoći razvoju malih i srednjih preduzeća i Podrška poslovanju malih i srednjih preduzeća kroz realizaciju naučnih projekata.

prvitreći dan konferencije