E-banking i e-trgovina u Srbiji

22.02.

Ekonom:east Media Group 22. februara 2011. godine organizuje okrugli sto na temu e-bankinga i e-trgovine u Srbiji kao jedne od najaktuelnijih tema u oblasti modernog sistema poslovanja. Među učesnicima su ministri Jasna Matić i Slobodan Milosavljević, kao i Miloš Bugarin, predsednik Privredne komore Srbije, a lokacija je hotel Hyatt Regency u Beogradu.

 

Očekuje se učešće i predstavnika Narodne banke Srbije, poslovnih banaka, telekomunikacionih kompanija, osiguravajućih društava, informatičkih i drugih kompanija, čija budućnost u velikoj meri zavisi od prelaska na e-poslovanje.

Na okruglom stolu biće razmotrene perspektive i ograničenja za brži razvoj e-biznisa u Srbiji:

 • Uloga države u razvoju e-poslovanja u Srbiji (dogradnja zakonskog okvira, mane zakona o deviznom poslovanju)
 • Uticaj globalne finansijske krize na e-banking i e-trgovinu
 • Stanje i perspektive e-bankinga i on-line trgovine u Srbiji
 • Sigurnost elektronskog poslovanja – sprečavanje zloupotreba;
 • Uloga mobilnih operatora u razvoju e-poslovanja – šta Telekom, Telenor i VIP nude svojim korisnicima
 • Kada će Srbija biti uključena u PayPal sistem i koje su prednosti i mane tog sistema
 • E-poslovanje kao sredstvo za povećanje produktivnosti i efikasnosti – koliko se većim korišćenjem e-plaćanja mogu smanjiti troškovi
 • Koriste li trgovinske, osiguravajuće, avio i telekomunikacione kompanije sve mogućnosti on-line trgovine u Srbiji
 • Moderne informatičke tehnologije, programska rešenja i e-business
 • Postojeće i nove e-banking usluge korporativnim klijentima i građanima
 • Šta koči razvoj elektronske trgovine u Srbiji
 • Šanse i ograničenja za razvoj home bankinga kao integralnog dela ebankinga
 • E-banking i tržište kapitala u Srbiji (elektronsko trgovanje hartijama od vrednosti)
 • Mogu li se i kako smanjiti ograničenja za građane pri kupovini robe preko interneta iz inostranstva (visoke carine na uvoz poštom i nemogućnost legalnog korišćenja PayPala u Srbiji)
 • Kako poboljšati ponudu u on-line trgovini u Srbiji
 • Zašto su mala i srednja preduzeća iz Srbije potpuno isključena sa ogromnog internet tržišta dok u razvijenim zemljama mnoga od njih isključivo posluju preko interneta
 • Spremnost banaka i drugih payment sistema iz Srbije da pružaju usluge elektronske trgovine domaćim firmama
 • Dokle se stiglo sa izdavanjem sertifikata domaćim preduzećima za elektronsko poslovanje

Kontakt

Tamara Koštro
Tel: +381 11 33 33 026
e-mail: tamara.kostro@emg.rs

Mirjana Beljinac-Kozma
Tel: +381 11 33 33 024
e-mail: mirjana.kozma@emg.rs

Korisni linkovi

Autor: ITD Ekipa


DODAJ KOMENTAR