Septembar 25Septembar 26

Deveta evropska konferencija E COM – LINE 2008 odžaće se u Bukureštu 25. i 26. septembra a baviće se temom razvoja različitih elektronskih aktivnosti kao što su: e-biznis, e-trgovina, e-upravljanje, e-obrazovanje, e-zdravlje, inkluzija, e-bankarstvo, e-demokratija, i njihovim uticajem u ekonomskoj i socijalnoj sredini.

 

Konferenciju, uz podršku Evropske komisije, Ministarstva prosvete Rumunije, i sponzorstvo Microsofta, organizuju rumunski istraživački centri, instituti i univerziteti.

Konferencija će se održati u Akademiji ekonomskih studija u Bukureštu, kotizacija iznosi 200 evra, a besplatna je za studente i profesore.

Cilj konferencije je da omogući forum za prezentaciju, diskusiju i stvaranje inovacija na polju najaktuelnijih praktičnih i naučnih razvoja u e-aktivnostima. To uključuje i doprinos razvoju e-učenja i obrazovanja u okviru Leonardo da Vinči programa, doprinos programima e-Europe i e-Europe+ kako bi se ostvarila efektivna naučna saradnja i osnaživanje treninga trenera i treninga za učenike.

Više informacija: http://www.ipa.ro/e2008/Leaflet_04_04_2008.doc

Preregistracija: http://www.ipa.ro/e2008/prereg.html

Tags: , , ,

± Interesantno?  
 Loading …