Oktobar 20

Danas Conference Center organizuje konferenciju “E-Government u Srbiji”, koja će se održati 20. oktobra u hotelu Hajat u Beogradu, a u tri panela obradiće mogućnosti praktične primene informacionih tehnologija u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi.

 

Potvrđeni panelisti:

* Boris Barjaktarević, državni sekretar Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo,
* Doc. Dr Nevena Karanović, državni sekretar Ministarstva zdravlja,
* Saša Pivalica, posebni savetnik Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu,
* Predrag Jovanović, direktor Uprave za javne nabavke Republike Srbije,
* Goran Ješić, gradonačelnik Inđije,
* Klod Kolaro, generalni direktor Oracle Srbija,
* Dragan Španović, generalni direktor SAP Srbija,
* Veselin Jevrosimović, predsednik Com Trade Group,
* Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština,
* Ðuro Vojnović, Direktor Centra za informatiku i elektronsko poslovanje Privredne Komore Srbije,
* Miladin Maglov, Registrator Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre Srbije…

Panel 1. E-Government u Srbiji – Kako do jeftinije i efikasnije državne uprave?

Uvodna video najava panela
E-Government (E uprava) kao ključni element reforme državne uprave u Srbiji
Neophodni preduslovi za institucionalnu primenu elektronskog potpisa
Pozitivan uticaj efikasne administracije na privlačenje stranih investicija
Infrastrukturni preduslovi za veću penetraciju interneta i informacionih tehnologija u Srbiji
Učešće akademske zajednice u procesu javnih nabavki i mogućnosti izmene zakona o javnim nabavakama, u segmentu koji se odnosi na IT opremu

Panel 2. Informacione tehnologije u državnoj upravi, lokalnoj samoupravi i zdravstvenom sistemu

Uvodna video najava panela
Show Case Study – Primeri iz evropske prakse u primeni informacionih tehnologija u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi
Prezentacije praktično relizovanih projekata primene E-Government rešenja u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi u Srbiji, zemljama regiona i najznačajnijim državama EU

Panel 3. E-Government u Srbiji-Kako do efikasnije i transparentnije lokalne samouprave?

Uvodna video najava panela
Državna strategija u sistemskoj primeni informacionih tehnologija u lokalnoj samoupravi u Srbiji
Primena informacionih tehnologija iz ugla lokalne samouprave
Primeri uspešne primene informacionih tehnologija u lokalnoj samoupravi u Srbiji
Definisanje mogućnosti zajedničkog delovanja Ministarstva zdravlja i lokalnih samouprava u čijoj je nadležnosti mreža Domova zdravlja u Srbiji, u primeni IT rešenja u zdravstvenom sistemu Srbije

Više informacija: www.danas.rs

Share and Enjoy:

Tags: ,