E-trgovina

O konferenciji

VIII međunarodna konferencija o elektronskoj trgovini i elektronskom poslovanju E-trgovina 2008, koja će se tradicionalno održati na Paliću od 16. do 18. aprila 2008. godine.

Konferencija E-trgovina je najveći skup o e-poslovanju u Srbiji, posvećen praćenju nastanaka i razvoja domaćeg i regionalnog (Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, BIH, Makedonija, Rumunija …) e-commerce i e-business tržišta, kao i njegovoj popularizaciji. Namenjena je poslovnim ljudima koji su zainteresovani da se informišu o savremenim dostignućima u ovoj oblasti, i mogućnostima za njihovu primenu u našoj zemlji i SEE regionu.

.itd @ E-trgovina 2008

Dešavanja sa prvog, drugog i trećeg dana E-trgovine

Ove godine IT Dogadjaji su jedan od medijskih sponzora konferencije E-trgovina. Tokom trajanja konferencije na ovoj strani ćete moći da vidite izveštaje sa izlaganja i drugih dešavanja na E-trgovini 2008.

Prijavite se za učešće/prisustvo na konferenciji »
Kotizacija (za prijave do 12. aprila 2008.) je 5990 dinara.

Raspored predavanja na konferenciji

Prvi dan – sreda 16.04.
Drugi dan – četvrtak 17.04.
Treći dan – petak 18.04.

Prvi dan – sreda 16.04.

10:00h Prijavljivanje učesnika
12:30h Otvaranje Konferencije: Gen.sponzor, Pokrovitelji konferencije

Prezentacije:

 • Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo
  Projekti: e-Srbija, e-aukcijske javne nabavke, zakon o el.potpisu
 • Ministarstvo trgovine i usluga
  Pravna regulativa u oblasti e-trgovine u Srbiji: Nacrt zakona o elektronskoj trgovini
 • Telekom Srbija ad
  Telekom Srbija e-shopping platform for online transactions and multimedia content delivery
  Stojan Vatreš, Head of Section, Multimedia Service and Content Development
 • Dodela nagrada E-TRGOVINA AWARD 2008

13:45h

 • BancaIntesa – prihvatanje platnih kartica putem Interneta
  Prvih godinu dana iskustva
 • ComTrade Shop Online – razvoj, rešenja i prva iskustva
  Borislav Blagojević, ComTrade Group
 • Prva internet prodavnica za osiguranje u Srbiji
  Delta Generali osiguranje,Ratko Živković, direktor Direkcije za marketing, PR i CRM
 • Realizacija e-commerce u aviokompaniji – Izazovi povezivanja različitih sistema
  Srđan Lalatović, pomoćnik komercijalnog direktora Jat Airways
 • Internet Plaćanja DinaCard karticom
  Pexim Cardinfo

OKRUGLI STO 1: Perspektive razvoja eTrgovine u Srbiji – online naplata karticama na Internetu

16:00h

 • Početak registracije .rs domena
  Slobodan Marković, član upravnog odbora RNIDS
 • Sistemi plaćanja u digitalnom zlatu
  Prof. Dr Vojkan Vasković, Beogradska Poslovna Škola
 • MOBI platforma – MOBI karta, MOBI kupon
  Vladimir Džodžo, direktor, PSC – Pakom Solution Centre
 • mBanking: Iskustva u izradi rešenja za mobilno bankarstvo korišćenjem WAP standarda
  Stevan Đusić, Srđan Atanasijević, HERMES SoftLab Srbija

17:20h

 • Korišćenje Interneta za unapredjenje odnosa s klijentima
  Olga Mirković, Link Group
 • On line segmentacija
  Biljana Grgurović, Slavica Štrbac, Gorica Milovanović-Braković
 • Daljinsko deponovanje – Remote Deposit Capture
  Radovanović D. Predrag, vspm.edu.yu
 • Uloga Interneta u razvoju kreditiranja
  Gordana Božikić, Visoka škola strukovnih studija za IKT

18:40h

 • Razvoj E-G usluga u Srbiji
  mr Boris Knežević, Beogradska poslovna škola
 • Uloga i značaja e-government centra za razvoj koncepta e-uprave u zemljama jugoistočne Evrope
  Prof. dr Marijana Vidas-Bubanja, Beogradska poslovna škola
 • Sertifikaciona tela u državama Jugoistočne Evrope
  Dragan Spasić JP PTT saobraćaja “Srbija”
 • Digitalno potpisivanje XML dokumenata
  Boris K. Stevanović, Narodna banka Srbije

Drugi dan – četvrtak 17.04.

(Sala 1)

09:00h

 • Grupacija za elektronsku trgovinu – Privredna komora Srbije
  Trendovi i razvoj elektronske trgovine
  Aleksandar Birovljev, Privredna komora Srbije
 • Potencijali Internet tržišta u Srbiji
  Stefan Salom, Infostud
 • Analiza grešaka koje smanjuju upotrebljivost web sajtova za e-trgovinu
  Tanja Krunić, Petra Stevanović, VTŠ Novi Sad
 • Offline transakcije sa chip karticama na POS terminalima – prednosti i nedostaci
  Irena T. Klasanović, Jelena Ž. Cvetanović, EuroPlanet, d.o.o
 • Internet za vaš uspešan biznis
  Ranko Ilić Sektor za Internet usluge, direktor, Telekom Srbija

10:35h

 • Copyright, mitovi i zablude
  Igor Marinović, Gordana Gabrić, Manufaktura doo
 • Creative Commons Srbija
  Slobodne licence – pravni osnov slobodne kulture, slobodnih informacija i slobodnog znanja
  Nevenka Antic, legal lead Creative Commons Srbije
 • Web 2.0 – njegovi tehnološki limiti i trendovi koji ih prevazilaze
  Stevan Majstorović, Majlab d.o.o
 • Novi kanali prepaid dopuna u Mobilnoj telefoniji Srbije
  Branislava Gerić Tarle,Ana Vukašinović, Mobilna telefonija Srbije

11:55h

 • Social Media Optimization as the Segment of Online Reputation Management
  Dragan Varagić, IIM/EURO postgraduate e-business studies, Novi Sad
 • Prednosti digitalnog PR-a za komunikacijski nastup na Internetu, CASE: Podravka.hr
  Tanja Gligorović, Korporativne komunikacije, Podravka d.d.,
 • Implementacija funkcije odnosa s javnošću na Internetu (Online Pr) u neprofitnom sektoru
  Mr Danijela Lalić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 • Eksterni korporativni blogovi i njihova višestruka uloga u E-poslovanju
  Jelena Mickić, barterspinks.com

13:15h

 • KLIK.RS Internet marketing servis
  Nenad Orlić, Madnet doo
 • How to use Etarget ads efficiently and sell more
  Jan Sifra, Marketing and Communication manager, Etarget
 • Analiza tržišta Internet oglašavanja u Srbiji
  Rade Tričković, Httpool
 • OKRUGLI STO: Stanje oglašavanja na Internetu u Srbiji

15:15h

 • Workshop “Kreiranje i vođenje kompanijskog bloga”
  Cilj workshop-a je pokazivanje različitih načina jednostavnog započinjanja kvalitetnog bloga, kao i načina usklađivanja angažmana oko vođenja bloga sa ostalim poslovnim procesima u organizaciji (implementacija poslovnih procesa oko vođenja bloga u ostale poslovne procese). Dragan Varagić, IIM/EURO postgraduate e-business studies, Novi Sad
 • Program pružanja pomoći razvoju malih i srednjih preduzeća
  Business Advisory Services (BAS) Serbia
  EBRD BAS Program za Srbiju
 • Podrška poslovanju malih i srednjih preduzeća kroz realizaciju naučnih projekata
  Miroslav Lutovac, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu

(Sala 2)

10:35h

 • Web servis elektronska tabla
  Zlatko Čović, Robert Bašić, Bojan Pejić, Maja Petrić Visoka tehnička škola Subotica
 • JavaScript u službi automatskog kreiranja polise privatnosti na strani klijenta
  Tanja Krunić, VTŠ Novi Sad
 • Complex Event Processing – primena u algoritamskom trgovanju
  Uroš Milićev, Europoint Systems d.o.o
 • Sistem upravljanja elektronskim zapisima
  Marina Jovanović Milenković, Fakultet organizacionih nauka
  Dejan Milenković, Vojska Srbije

Treći dan – petak 18.04.

(Sala 1)

09:15h

 • Međunarodni pravni okviri u oblasti e-trgovine
  Ana Savić, Mirjana Popović, Visoka ICT škola
 • Websites turističkih agencija u R. Makedoniji- za kakvu su klijentelu namenjeni
  Vera Naumovska, Državni Univerzitet“Sv. Kiril i Metodij“, Skopje
 • E-poslovanje i upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj ustanovi
  Biljana Branković, Ana Jovićević Bekić, , Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
 • Studija slučaja MojZubar.com
  Spec Dr Branislav Čukić, Oral B, Novi Sad

10:35h

 • Tehnike napada na učesnike u e-poslovanju
  Nenad Kojić, Stevan Veličković, Visoka ICT škola
 • Prevare na ATM uređajima – metode i tehnike zaštite
  Marko A. Ranković, Jelena M. Marinković, EuroPlanet, d.o.o.
 • Phishing i pharming – novi rizik u elektronskom poslovanju
  Stevan Veličković, Nenad Kojić, Visoka ICT škola
 • Sigurnost kompjuterskih sistema
  Dušanka Lečić, Bio-ekološki centar, Zrenjanin
  Ivana Berković, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin
 • Kontrola zaštite u E – protoku podataka
  Dr Miloš Petronijević, Viša Tehnička Škola

12:10h

 • ebXML registar i repozitorijum
  mr Miodrag Ž. Šljukic, Sombor
 • Interoperabilnost poslovnih procesa u elektronskoj trgovini
  Damir Trninić, trninic.com
 • Primena naprednih tehnika poslovne inteligencije u el.bankarstvu
  Branko Živanović,Velimir Šoškić, S&T Serbia Beograd
 • Customer Relationship Management i aplikacije CRM softverskih rešenja tržišno orjentisanih preduzeća
  Dr Branislav Radnović, NIS – Petrol
  Mr Milena Ilić, J.P. Gradsko Stambeno, Beograd

13:30h

 • Model of Relations in Mass Customization Manufacturing Systems oriented to E-business
  Svetoslav Dimkow, Technical University – Sofia, Business Faculty
 • Multivarijaciona dvostepena klaster analiza u segmentiranju kupaca e-trgovine
  dr Vladimir Vasić, Marina Vojvodičan, Ekonomski fakultet Beograd
  mr Dušan Banićević, RAIFFEISENBANK A.D
 • Statistička obrada podataka kao značajan faktor za donošenje odluka u ePoslovanju
  Dimitrije Dolga, SmartLine
 • Model razvoja elektronskih javnih servisa Garancijskog fonda AP Vojvodine
  Saša Arsovski, Garancijski fond AP Vojvodine

(Sala 2 – Akademski dan)

10:35h

 • Očuvanje integriteta Web komunikacije
  Autor: Milena Krstić
 • SWIFT kao nezamenljiv deo elektronskog bankarstva
  Autor: Lazarov Tanja
 • Mobilno Bankarstvo
  Autor: Jelena Štikovac
 • Smart kartice – buducnost koja je pocela
  Autor: Petrovic Dragan
 • ”Društveni” e- marketing kao prikriveni oblik istraživanja tržišta i novi oblik komunikacije sa potrošačima.
  Autor: Aleksandra Trifković

12:10h

 • Elektronski kanali bankarskog poslovanja
  Autori: Poštić Dragan, Vučković Dušan
 • Dimenzije E-kvaliteta
  Autor: Nikolina Vrcelj
 • Implementacija elektronske trgovine na primeru Internet aukcija
  Autor: Milan Petrović
 • Biometrija kao automatizovan metod utvrdjivanja indentiteta
  Autor: Autor: Đaković Ivan

13:30h

 • BEZBEDNOST U ASP.NET-U
  Autor: Marko Spasojevic
 • TEORIJSKI MODEL SISTEMA ELEKTRONSKE NAPLATE RAČUNA
  Autor: Vladimir Simović
 • Online PiZZerija
  Autori: R. Lenard, O. Viktor
 • Planer Puta
  Autor: Daniel Erdudac