Jul 5Jul 30

EdIT je događaj, koji ComTrade IT Solutions and Services organizuje svakog leta, početkom jula meseca, u 3 različite države – Sloveniji, BiH i Srbiji. U Srbiji se EdIT organizuje u Beogradu i Kragujevcu. Cilj ove letnje škole je upoznati se sa najnovijim tehnologijama rada u nekom od programskih jezika, naučiti više o životnom ciklusu razvoja softvera, razvoju aplikacija, saznati više o načinu vođenja projekta, o njegovoj realizaciji od početka (pisanja dokumentacije) do kraja (testiranja i implementacije), a sve to uz pomoć timskog rada bez koga je nemoguće ostvariti postavljene ciljeve.

 

Polaznici letnje škole uz pomoć svojih mentora i instruktora pripremaju zanimljive projekte primenjive u svakodnevnevnoj praksi. Rad na projektima je za mnoge prva prilika da svoje teorijsko znanje pretvore u praksu: 10 dana praktičnog rada, isprepletena sa kratkim predavanjima o projektnom vođenju, razvoju i testiranju softvera u određenim programskim jezicima.

Program EdIT ComTrade Letnje škole programiranja 2010:

Za više detalja o svakom od EdIT događaja, pogledajte:

Tema “VAS – Virtual Account System”

  • Životni ciklus razvoja softvera
  • Timski rad
  • Razvoj višeslojne aplikacije
  • Razvojno okruženje: J2EE
  • Tehnologije: RichFaces, Spring, JPA, Axis2 WS
  • Serveri: JBOSS AS, MySQL, POSTGRE SQL

Virtual Account System predstavlja softversko rešenje implementirano java tehnologijom i sinergija je usluga velikih klijenata, prodajnih entiteta i krajnjeg kupca. Pod velikim klijentima možemo smatrati Kazina, Mrežu mobilne telefonije, Banke, dok prodajni entiteti mogu biti Prodavnice, Online games, Komisioni…

Prijave

Možete se prijaviti popunjavanjem online prijave:

Selekcija će biti vršena na osnovu popunjene on-line prijave (prvi krug) i intervjua (drugi krug).

Korisni linkovi:

Share and Enjoy:

Tags: , ,

Autor: Jelena Rakić