Jul 6Jul 17
Jul 20Jul 31

EdIT je događaj koji ComTrade IT Solutions and Services organizuje svakog leta u 3 različite države – Sloveniji, BiH i Srbiji  U Srbiji, 2009.godine škola otvara svoja vrata u julu mesecu, i to prvi put na dve lokacije: u Beogradu ( ComTrade Technology Center ) i u Kragujevcu ( Prirodno-matematički fakultet ).

  Polaznici letnje škole uz pomoć svojih mentora i instruktora pripremaju zanimljive projekte primenjive u svakodnevnevnoj praksi. Rad na projektima je za mnoge prva prilika da svoje teorijsko znanje pretvore u praksu: 10 dana praktičnog rada, isprepletenih sa kratkim predavanjima o projektnom vođenju, razvoju i testiranju softvera u određenim programskim jezicima.

Cilj: upoznati se sa najnovijim tehnologijama rada u nekom od programskih jezika, naučiti više o životnom ciklusu razvoja softvera, razvoju aplikacija, saznati više o načinu vodjenja projekta, o njegovoj realizaciji od početka (pisanja dokumentacije) do kraja (testiranja i implementacije).

Troškovi organizacije EdIT-a u potpunosti idu na teret kompanije, tako da učesnici ne plaćaju školarinu.

Učešće u EdIT letnjoj školi programiranja je moguća odskočna daska i prvi korak u daljoj saradnji sa našom komanijom.

Program ComTrade IT Solutions and Services EdIT letnje škole programiranja 2009:

  • Kragujevac 06. – 17.07.2009.
  • Beograd 20. – 31.07.2009.

Tema “Java SMS server”:

  • Životni ciklus razvoja softvera
  • Timski rad
  • Razvoj višeslojne aplikacije
  • Web services
  • Razvojno okruženje: Java i MySQL

Java SMS server predstavlja softversko rešenje univerzalnog tipa implementirano Java tehnologijom. Ovo rešenje pruža usluge obrade SMS zahteva pull metodom. Slanjem SMS poruke mobilonom provajderu za obradu odredjene usluge izvršava se željena akcija koja je definisana brojem na koji se poruka šalje. Pošiljalac će dobiti poruku kao odgovor na izvršenje poruke.

Sistem je konfigurabilan, lako proširiv i skalabilan, a pored već navedenog osnovnog scenarija moguća je i daleko složenij a i naprednija upotreba ovog sistema , kao i njegova integracija sa drugim sistemima koji ne moraju da budu vezani za mobilnu telefoniju. Cilj rešenja je izlazak u susret zatevima korisnika razlicitih profila i potreba.

Neki od primera naprednije upotrebe ovakvog sistema su m-banking, SMS kladionice, SMS on demand, slanje SMS notifikacije određenim korisnicima drugih sistema, npr. kada se u okviru preduzeća zakaže hitan sastanak na kome je neophodno prisustvo određenih ljudi, kupovina ulaznica za različite namene, koncerti, bioskopi, utakmice, kupovina autobuskih karata, naplata parkiranja, plaćanje stvari prilikom kupovine iz automata.

Polaznici letnje škole će se upoznati sa svim fazama procesa obrade SMS poruka, od prijema poruke-zahteva, preko provere raspoloživosti za naplatu na računu korisnika, rezervacije sredstava, naplate i slanja poruka, do pokretanja različitih aktivnosti i provere prijema poruke sa strane korisnika, a zatim i sa svim potrebnim radnjama da se ovakvo rešenje realizuje Java tehnologijom.

Za dodatne infomacije pošaljite mail na edit09@comtradegroup.com

Broj učesnika u svakoj grupi je ograničen. Učesnici će biti odabrani na osnovu prijave.

Možete se prijaviti popunjavanjem formulara

Korisni linkovi

Share and Enjoy:

Tags:

Autor: Jelena Rakić