Maj 28

Privredne komora Beograda u saradnji sa PTT-om organizuje 28. maja 2009. godine sa početkom u 13h u sali VI sednicu epskog naziva “Unapređenje poslovnih procesa i efikasnosti rada sa racionalizacijom troškova poslovanja implementacijom kvalifikovanog elektronskog potpisa i poštanskog adresnog koda u privredi“.

 

Duboko smo uvereni u potrebu uvođenja kvalifikovanog elektronskog potpisa u šire narodne i privredne mase u Srbiji, te koristimo svaku priliku da skrenemo pažnju na događaje koje taj koncept promovišu. Događajima koje organizuju privredne komore po Beogradu je promocija definitivno potrebna, ali verovatno treba početi i od samog načina formulisanja i objavljivanja pomenutih događaja.

Copy/Paste najave sa sajta PKB-a:

Privredna komora Beograda, Udruženje informatičke delatnosti, u saradnji sa JP PTT ” Srbija”, Direkcijom za IT, Direkcijom za poštansku mrežu i Sektorom za korporativni marketing i proširenom sednicom Odbora Udruženja informatičke delatnosti i Koordinacionog tima Privredne komore Beograda za razvoj elektronskog poslovanja sa privrednicima održaće sednicu za koju je predviđen sledeći:

DNEVNI RED:

” UNAPREĐENJE POSLOVNIH PROCESA I EFIKASNOSTI RADA SA RACIONALIZACIJOM TROŠKOVA POSLOVANJA IMPLEMENTACIJOM KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG POTPISA I POŠTANSKOG ADRESNOG KODA U PRIVREDI ”
– konkretne aktivnosti JP PTT “Srbija”

PREZENTACIJE

  • PAK – POŠTANSKI ADRESNI KOD, značaj i efekti uvođenja,
  • DIGITALNI SERTIFIKATI – KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI POTPIS,PITANJA I ODGOVORI
Share and Enjoy:

Tags: ,

Autor: Vladimir Trkulja