Oktobar 22

U Zagrebu će se 22. oktobra 2009.  održati Ekobit DevArena 2009. Konferencija je namenjena razvojnim inženjerima i vođama razvojnih timova na Windows platformama i svima kojima je tehnologija važan faktor u donošenju odluka.

 

Raspored predavanja:

Vrijeme Dvorana I Dvorana II Dvorana III
08:30-09:00 Registracija sudionika, sokovi, kava
09:00-10:00 Keynote 
(Martin Kralj, Darko Jovišić, Ognjen Bajić, Tomislav Bronzin)
10:00-10:30 Pauza / sokovi, kava
10:30-11:20 How Text Mining works?
(Fernando G. Guerrero, Dejan Sarka)
Visual Studio 2010 – novosti ili facelifting
(Tomislav Bronzin)
Uvod u .NET RIA Services
(Renato Železnjak, Branko Vlaisavljević)
11:35-12:25 InfoPath u praksi
(Luka Abrus)
Testiranje je (napokon) postalo cool ili podrška za testiranje u VSTS 2010
(Ognjen Bajić)
What’s new in BizTalk Server 2009
(Kornél Boros, Nadja Roić)
12:30-13:30 Ručak
13:30-14:20 Temporal Data in SQL Server 2008
(Dejan Sarka)
VSTS 2010 za arhitekte
(Ivan Kardum)
Expression Blend 3 i Silverlight 3 – Nove perspektive uz SketchFlow i Behaviors
(Vibor Cipan)
14:20-14:35 Pauza / sokovi, kava
14:35-15:25 xRM – .Net platforma za brzi razvoj
(Martin Kralj, Vladislav Valiček)
Razvoj na SharePoint platformi korištenjem Silverlighta
(Saša Tomičić)
Klijentski predlošci u ASP.NET-u
(Josip Klarić)
15:40-16:30 Execution Plans – Compiling, Executing, Caching and Reusing
(Dean Vitner)
Migracijski put prema Windows Presentation Foundation (WPF) platformi – klijentskom sučelju budućnosti
(Ratko Ćosić,
Dejan Martinčević)
jQuery – Kako iz njega izvući maksimum
(Tomislav Mesić)

Cena

Kotizacija za učešće na konferenciji iznosi 799,00kn + PDV.
U cenu su uključeni ručak, osveženja u pauzama i popratni materijali.

Za sva pitanja i dodatne informacije telefon je +385 1 6312620 ili elektronska poštom info@ekobit.hr.

Kurs kune pogledajte na sajtu Hrvatske narodne banke.

Prijava

Prijavljivanje je putem formulara.

Korisni linkovi

Zvanična najava Ekobit DevArene

Share and Enjoy:

Tags: , ,

Autor: Jelena Rakić