Februar 23

 Centar za razvoj Interneta i Jedinica za sprovođenje sveobuhvatne reforme propisa (SRP) pozivaju vas na okrugli sto na temu elektronskih identiteta, njihove primene u servisima e-uprave i obezbeđivanja interoperabilnosti po standardima koji se  primenjuju u EU. Okrugli sto biće održan u utorak, 23. februara 2010. godine sa početkom od 12h u zgradi Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Bulevar Kralja Aleksandra 15, velika sala u prizemlju.

 

Teme o kojima će se pričati na skupu su vezane za primenu elektronskog potpisa, elektronskog dokumenta i njihove primene u servisima e-uprave. Biće reči i o obezbedjivanju međusobne komunikacije i razmene podataka između državnih institucija. Na početku skupa pozdravne reči daće Andreja Marušić iz SRP i Slobodan Marković iz Centra za razvoj Interneta.

Nakon toga govoriće g. Bogdan Manolea, izvršni direktor rumunske Asocijacije za tehnologiju i Internet i član upravnog odbora Evropske asocijacije za digitalna prava (EDRI), koji će ukratko predstaviti iskustva našeg suseda u razvoju e-uprave, naročito u periodu pre i nakon pristupanja EU, predstaviti dobre primere iz prakse i opasnosti na koje bi trebalo da obratimo pažnju itd. Nakon toga uslediće otvorena diskusija između svih učesnika. Ideja je da zaključci i preporuke koji budu identifikovani tokom diskusije budu uključeni u revidiranu strategiju i akcioni plan za razvoj informacionog društva u Srbiji, o kojima će javna rasprava početi  uskoro.

Ovaj okrugli sto je poslednji u nizu okruglih stolova koje Centar za razvoj Interneta, uz podršku Fonda za otvoreno društvo, realizuje radi otvaranja rasprave o koordiniranom sprovođenju aktivnosti iz akcionih planova Vlade Srbije za realizaciju Agende za razvoj informacionog društva u regionu jugoistočne Evrope (eSEE Agenda+). Tokom januara održana su dva okrugla stola na temu podsticanja razvoja elektronskog sadržaja i zaštite kulturnog nasleđa u digitalnom dobu, kao i na temu razvoja širokopojasnog pristupa i dalje liberalizacije u oblasti elektronskih komunikacija.

Share and Enjoy:

Tags: ,

Autor: Vukašin Stojkov