Radojko Miladinović je predstavio sistem elektronskog trgovanja ne Beogradskoj berzi, odnosno njegovu implementaciju baziranu na FIX protokolu.

 

Informacioni sistem baziran na FIX protokolu je pušten u rad u aprilu 2008. godine i predstavlja prvu takvu implementaciju u regionu. Trenutno ga koristi 85 brokerskih kuća, sa 205 radnih stanica. Između ostalog, ovaj sistem omogućava preuzimanje informacija o trgovanju u realnom vremenu, što trenutno čine neki od najvećih svetskih distributera podataka.

Tokom svog predavanja, Radojko Miladinović je objasnio šta je to FIX protokol i koja je njegova uloga u sistemu poslovanja Beogradske berze. Više detalja o ovom protokolu možete naći na adresi http://www.fixprotocol.org/.

BelexFix (IS baziran na FIX protokolu, odnosno implementacija istog od strane beogradske berze) omogućava obradu do 500.000 naloga dnevno i 300.000 transakcija. Maksimum na beogradskoj berzi je bio 10.000 naloga i 2.500 transakcija, a taj broj je trenutno manji zbog SEKA-e. Softverska podloga sistema je .NET i SQL baza.

Napravljen je i brokerski deo aplikacije, tj. klijent, koji je distribuiran svim brokerskim kućama. Uslovili su ih da godinu dana moraju da koriste njihovu aplikaciju, a da nakon toga mogu da koriste šta hoće, odnosno implementacije FIX-a od strane drugih (domaćih i stranih) firmi.

Do kraja predavanja je pomenut i API za BelexFix, uz nešto šira tehnička objašnjenja. Takođe su izneti i problemi u implementaciji – elektronski potpis, nejasna i nepotpuna regulativa, lokacija izdavanja naloga, nedostatak finansijskoh sredstava.

Zaključak ovog predavanja je da je izvršena uspešna implementacija FIX protokola na tržištu Srbije, te da se trenutno čeka odgovarajuća zakonska regulativa koja bi to na odgovarajući način ispratila.  Svetska ekonomska kriza negativno utiče na berzansko poslovanje, pa samim tim i na ovaj projekat.

Share and Enjoy:

Tags:

Autor: Vladimir Trkulja