Oktobar 7

Univerzitet Metropolitan i Matematički institut SANU organizuju konferenciju ”Elektronsko učenje na putu ka društvu znanja” koja će se održati 7. oktobra 2010. godine. Konferencija će se baviti problemima nastave na daljinu, preko Interneta, i novim mogućnostima obrazovanja, kako na obrazovanim institucijama kod nas i u svetu, tako i tokom elektronskim učenjem kao vidom profesionalnog usavršavanja tokom karijere.

 

Teme konferencije

Orgaizaciona strategija: Upravljanje obrazovanjem i elektronsko učenje, Udanjena nastava i pitanja organizacije, “Blended Learning”, Upravljanje promenama, Isplativost elektronskog učenja.

Tehnički koncepti: Learning Management Systems (LMS), Managed Learning Environments (MLEs), Virtual Learning Environments (VLEs), Computer-Mediated Communication (CMC) alati
Socijalne mreže u funkciji elektronskog učenja, Arhitektura informacionog sistema za podršku elektronskog obrazovanja, Bezbednost informacija, Objekti učenja, XML šeme i semantički modeli, Web 2.0 aplikacije.

Pitanja vezana za razvoj kurikuluma: Filozofija i epistemologija nastave na daljinu, Teorijski pristupi elektronskom učenju, Modeli elektronskog učenja, Konceptualna reprezentacija, Pedagoški modeli, Pedagoške strategije, Taktika nastave na daljinu, Razvoj kurikuluma za specijalne namene.

Instrukcioni dizajn: Razvoj pilota i prototipova za elektronsko učenje, Produkcija lekcija, Kolaborativno učenje, Učenje na bazi rešavanja problema, Učenje na bazi upita, Problemi vezani za vreme, Dizajniranje zadataka, E-learning aktivnosti, Grupni rad na daljinu, Iskustveno učenje na daljinu, Simulacije, Industrija igara i učenje na daljinu, Kreativnost i dizajn.

Rezultati elektronskog učenja: Rezultati u različitim kontektima, Ocenjivanje na daljinu, Inovacije u ocenjivanju, Elektrosko mentorstvo, Informacije na mreži i veština komuniciranja na mreži, Participacija i motivacija kod elektronskog učenja.

Istraživački metodi i pristupi: Načini istraživanja, Dizajniranje istraživanja, Program evaluacije, Semantička recenzija literature, Analize i studije slučaja, Efektivnost i studije uticaja, Evaluacija tehnologija koje se koriste, Evaluacija zadovoljstva nastavnika i studenata, Kognitivni stilovi, Etička pitanja vezana za elektronsko učenje.

Veštine i znanja kao preduslovi: Prethodna edukacija predavača, Komunikacione veštine i pitanje edukacije nastavnog kadra, Elektronske biblioteke i veština pretraživanja, IKT veštine kao preduslovi, Priprema studenata.

Registracija

Koliko smo uspeli da shvatimo, registracija je besplatna.

Kontakt

Univerzitet METROPOLITAN
Tadeuša Košćuška 63, 11000 Beograd
Tel. ++381 11 20 30 885
Fax. ++381 11 20 30 628
E-mail: [email protected]
www.metropolitan.edu.rs

Korisni linkovi

Share and Enjoy:

Tags: , ,

Autor: Vladimir Trkulja