Oktobar 13Oktobar 15

Kompanija MFC, u saradnji sa Euro IT Forumom i Udruženjem e-Razvoj, pod pokroviteljstvom Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, organizuje prvu Konferenciju eTALK: Elektronsko poslovanje u Srbiji sa aspekta zakona i prakse od 13. do 15. oktobra 2010. godine, u Subotici, u hotelu „Patria“.

 

Svoj doprinos podsticaju razvoja i unapređenja oblasti ICT-a u Srbiji, kroz učešće na eTALK konferenciji, daće i predstavnici organa javne uprave i lokalne samouprave, IT profesionalci zaposleni u javnom sektoru, IT stručnjaci iz renomiranih domaćih i stranih IT kompanija koje se bave razvojem i implementacijom e-Governance rešenja.

Podržavajući inicijativu kompanije MFC za održavanjem konferencije na temu elektronskog poslovanja, Udruženje Euro IT Forum ostvaruje jedan od svojih ciljeva da u saradnji sa nadležnim institucijama, drugim srodnim domaćim i stranim organizacijama organizuje skupove, savetovanja, predavanja i tribine.

Fokus eTALK konferencije biće na aktuelnim temama koje široko pokrivaju oblast informaciono-komunikacionih tehnologija:

 • Strategiji razvoja informatičkog društva – Digitalna agenda
 • Praktičnim stranama primene postojeće zakonske regulative
 • Inostranim IT iskustvima
 • Strategiji razvoja elektronskog poslovanja
 • e-Uprava u modernizaciji države (e-uprava, e-obrazovanje, e-zdravstvo, e-trgovina)
 • Pojedinačni servisi za eUpravu – komercijalni deo
 • Primerima dobre prakse uspostavljenih sistema e poslovanja (digitalno arhiviranje i sistemi za upravljanje dokumentima, ERP sistemi, data centri, hardver) – komercijalni deo
 • Informaciona bezbednost – platforma sigurne organizacione strukture
 • Primena informacionih tehnologija u obrazovanju i kulturi
 • Inovacijama u informacionim tehnologijama
 • Pristupanje grantovima i donacijama (evropskim fondovima)
 • Izvoznim kapacitetima srpske IT industrije.

Program konferencije odvijaće se kroz stručna predavanja, okrugle stolove i radionice koje će omogućiti interakciju i razmenu iskustava IT javnosti i povezivanje IT zakona i prakse.

Ciljna javnost skupa su sve državne strukture: Ministarstva i agencije, vladine i nevladine organizacije u državnoj upravi koje imaju svoje IT službe zadužene za široku primenu informacionih tehnologija u svakodnevnom poslovanju, javna preduzeća i ostala pravna lica zainteresovana za primenu savremenih informatičkih rešenja, ICT stručnjaci iz akademskih institucija, eksperti ponuđači tehnoloških i proceduralnih IT rešenja.

Na osnovu zaključaka po završetku eTALK konferencije, biće urađena analiza postojećeg stanja u oblasti ICT-a koja će doprineti definisanju smernica budućeg razvoja elektronskog poslovanja u Srbiji.

Korisni linkovi

Share and Enjoy:

Tags: , , , ,

Autor: Vladimir Trkulja