Oktobar 13Oktobar 15

Kompanija MFC, u saradnji sa Euro IT Forumom i Udruženjem e-Razvoj, pod pokroviteljstvom Privredne komore Srbije i Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije, organizuje prvu Konferenciju “eTALK: Elektronsko poslovanje u Srbiji sa aspekta zakona i prakse” od 13. do 15. oktobra 2010. godine, u Subotici, u hotelu „Patria“. Program konferencije odvijaće se kroz stručna predavanja, okrugle stolove i radionice koje će omogućiti interakciju i razmenu iskustava IT javnosti i povezivanje IT zakona i prakse.

 

Misija konferencije

Misija konferencije je da edukuje opštu javnost po pitanju značaja digitalne ekonomije, koja predstavlja okosnicu razvoja digitlanog društva, da poveže zakonsku regulativu u oblasti ICT-a sa praktičnim stranama njene primene i predstavi inovacije i mogućnosti pristupa fondovima EU, kao i izvoznim potencijalima srpske IT industrije. Konferenciju će otvoriti ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo, Jasna Matić. 

Ciljna grupa

Ciljna javnost skupa su sve državne strukture: Ministarstva i agencije, vladine i nevladine organizacije u državnoj upravi koje imaju svoje IT službe zadužene za široku primenu informacionih tehnologija u svakodnevnom poslovanju, javna preduzeća i ostala pravna lica zainteresovana za primenu savremenih informatičkih rešenja, ICT stručnjaci iz akademskih institucija, eksperti ponuđači tehnoloških i proceduralnih IT rešenja.

Svoj doprinos podsticaju razvoja i unapređenja oblasti ICT-a u Srbiji, kroz učešće na eTALK konferenciji, daće i predstavnici organa javne uprave i lokalne samouprave, IT profesionalci zaposleni u javnom sektoru, IT stručnjaci iz renomiranih domaćih i stranih IT kompanija koje se bave razvojem i implementacijom e-Governance rešenja.

Fokus eTALK konferencije biće na aktuelnim temama koje široko pokrivaju oblast informaciono-komunikacionih tehnologija:

 • Strategiji razvoja informatičkog društva – Digitalna agenda
 • Praktičnim stranama primene postojeće zakonske regulative
 • Inostranim IT iskustvima
 • Strategiji razvoja elektronskog poslovanja
 • e-Uprava u modernizaciji države (e-uprava, e-obrazovanje, e-zdravstvo, e-trgovina)
 • Pojedinačni servisi za eUpravu – komercijalni deo
 • Primerima dobre prakse uspostavljenih sistema e poslovanja (digitalno arhiviranje i sistemi za upravljanje dokumentima, ERP sistemi, data centri, hardver)- komercijalni deo
 • Informaciona bezbednost – platforma sigurne organizacione strukture
 • Primena informacionih tehnologija u obrazovanju i kulturi
 • Inovacijama u informacionim tehnologijama
 • Pristupanje grantovima i donacijama (evropskim fondovima)
 • Izvoznim kapacitetima srpske IT industrije.

Program

Prvi dan, 13. oktobar

 15.00 – 16.30
Registracija učesnika

16.30 – 17.00
Koktel dobrodošlice

17.00 – 17.15

Svečano otvaranje

17.15 – 17.45
Uvodno izlaganje: Strategija razvoja informatičkog društva – Digitalna agenda, ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo, Jasna Matić

17.45 – 20.00
Sesija: Zakoni kao polazna tačka za uspostavljanje elektronskog poslovanja
– Praktične strane primene postojeće zakonske regulative
– Zakonska regulativa sa pravnog aspekta
– Značaj primene zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi
– Iskustva u primeni elektronskog potpisa
– Zakon o elektronskom dokumentu sa aspekta primene

20.30 – 23.30
Svečana večera- sponzorska

Drugi dan, 14.oktobar

 08.00-10.00
Doručak

10.00- 12.00
Sesija: Uloga e-Uprave u modernizaciji države
– Portal e-Uprave
– Akcioni plan za sprovođenje e-Uprave u AP Vojvodina
Komercijalne prezentacije- pojedinačni servisi za e-Upravu

12.00- 14.30
Okrugli sto: Strategija razvoja elektronskog poslovanja
Komercijalne prezentacije – primeri dobre prakse uspostavljenih sistema e-poslovanja

14.30 – 16.00
Ručak

16.00- 18.00
Sesija: Informaciona bezbednost – platforma sigurne organizacione strukture
Komercijalne prezentacije- rešenja u primeni

18.00 – 20.00
Sesija: Primena informacionih tehnologija u obrazovanju i kulturi

Komercijalne prezentacije – rešenja u primeni

20.30 – 22.00
Večera

Treći dan, 15. oktobar

 08.00 – 10.00
Doručak

10.30 – 11.45
Sesija: Inovacije u IT sektoru

– Program za podršku u sprovođenju zakona i strategija u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT PSP)
Komercijalne prezentacije

11.45 – 12.30
Okrugli sto: Izvozni kapaciteti srpske IT industrije

12.30- 14.30
Komercijalne prezentacije

14.30 – 15.00
Zatvaranje konferencije

15.00- 17.00
Svečani ručak – sponzorski

Kotizacija

Cena participacije je 18.000 dinara + PDV i podrazumeva kotizaciju i pun pansion za tri dana, uključujući svečanu večeru prvog dana i svečani ručak trećeg dana na kraju konferencije.

Prijavljivanje na konferenciju se obavlja online.

Korisni linkovi

Share and Enjoy:

Tags: , , , ,

Autor: Vladimir Trkulja