EuroDIG 2011

30.05.2011. – 31.05.2011.

Konferencija EuroDIG (European Dialogue on Internet Governance – Evropski dijalog o upravljanju internetom) 2011 će se održati 30. i 31. maja 2011. godine u Sava Centru, u Beogradu. Skup će okupiti više od 300 predstavnika vlada, regulatornih agencija i civilnog sektora, kao i predstavnike drugih zajednica iz brojnih evropskih država i institucija, uključujući Savet Evrope i Evropsku uniju (EU).

 

Informacije o događaju

EuroDIG je evropski doprinos Međunarodnom forumu o upravljanju (IGF) koji vode Ujedinjene nacije. Osnovan je kao odgovor na sve veću potrebu evropskih zemalja, okupljenih oko Saveta Evrope, da se održavanjem redovnih sastanaka razmotri ali i oblikuje evropska perspektiva razvoja interneta.

Ključna pitanja o kojima se vodi rasprava su infrastruktura i modeli troškova, visoko-tehnološki kriminal i zaštita dece, digitalna pismenost, sloboda izražavanja, zaštita od piraterije, regulisanje sadržaja, društvene mreže, uloga i odgovornost regulatornih tela i poslovnog sektora, kao i prava korisnika.

Do sada su EuroDIG događaji održani u Strazburu 2008. godine, Ženevi godinu dana kasnije i u Madridu krajem aprila ove godine, kada je uporedno organizovano 10 lokalnih skupova širom Evrope, uključujući i skup u Beogradu, ističe se u saopštenju. Beograd EuroDIG 2011. biće organizovan pod pokroviteljstvom srpskog Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo i Saveta Evrope, u saradnji sa međunarodnom nevladinom organizacijom Diplo Fondacijom i drugim lokalnim i evropskim partnerima, uključujuci OFCOM iz Švajcarske i Evropsku radiodifuznu uniju.

Beograd je prvi grad istočne Evrope koji će organizovati ovaj događaj, a očekuje se da će na Beograd EuroDIG-u 2011 učestvovati i veliki broj predstavnika poslovnog sektora i organizacija. U radu skupa učestvovaće predstavnici kompanija Microsoft, Yahoo, Skype, Google i Cisco, Telefonica, Telenor, Deutće Telekom, Evropske asocijacije internet operatera- EuroISPA, kao i Međunarodne privredne komore (ICC). Na konferenciji će učestvovati i predstavnici medija, poput Evropske radiodifuzne unije (EBU), predstavnici nevladinog sektora i asocijacija internet korisnika, uključujući i Internet društvo (ISOC). Ovim događajem će se takođe ojačati napori da se uspostavi direktno učešće na daljinu,  dnosno da se omogući organizovanje manjih konferencija putem interneta koje omogućavaju interaktivnu komunikaciju u realnom vremenu i koje na lokalnom nivou predstavljaju podršku EuroDIG-u.

Program

PRVI DAN, ponedeljak, 30. maj 2011.

 • 08:00-08:45         Registracija učesnika
 • 08:45-09:45         Uvodna sesija: Zašto je upravljanje Internetom važno i kako utiče na naše živote? – Upravljanje Internetom iz evropske perspektive
 • 09:45–11:00        Evropski i nacionalni prioriteti u oblasti upravljanja Internetom – ka panevropskoj Agendi 2020
 • 11:00–11:15        Kafe pauza
 • 11:15–12:00        SVEČANO OTVARANjE
 • 12:00–13:30        Centralna sesija: Internet za demokratiju – sredstvo, zamka ili nešto drugo?
 • 13:30-15:00         Ručak
 • 15:00-16:30         Paralelne radionice:
  1: Standardi privatnosti kakve želimo
  2: Učešće građana u odlučivanju i razvoju – bolji Internet za digitalne aktiviste 3.0
  3: Kritični Internet resursi – primer uvođenja novih Internet domena
  4: Etičnost i društveno odgovorno poslovanje kompanija
 • 16:30-17:00         Kafe pauza
 • 17:00-18:00         Plenarna sesija: Nove i dolazeće internet usluge i poslovni modeli

DRUGI DAN, utorak, 31. maj 2011

 • 09:00–10:30        Plenarna sesija: Bezbednost na internetu
 • 10:30-11:00         Kafe pauza
 • 11:00-12:30         Paralelne radionice
  5: Sloboda izražavanja i govor mržnje – kako do balansa između slobode izražavanja i borbe protiv rasizma
  6: Digitalna pismenost i veštine za ekonomski i društveni razvoj
  7: Globalni izazovi u borbi protiv viskotehnološkog kriminala
  8: Višejezičnost na internetu kao ljudsko pravo i predstavljanje Povelje o ljudskim pravima i principima za Internet
 • 12:30-14:00         Ručak
 • 14:00-15:30         Plenarna sesija: Novi mediji – Slobode i odgovornosti
 • 15:30-17:00         Plenarna sesija: Privatnost, anonimnost i identitet
 • 17:00–18:00        Izveštaji i zaključna razmatranja (uključujući reakcije udaljenih učesnika)

Korisni linkovi

Autor: ITD Ekipa


DODAJ KOMENTAR