Extreme softverske radionice – jesen 2011

11.10.2011.

Extreme d.o.o.Firma Extreme, s namerom da približi savremene kompjuterske tehnologije poslovnim korisnicima, već više od godinu dana organizuje redovne besplatne softverske radionice. Ove radionice se održavaju u malim grupama, a ideja je da se otvore diskusije na temu mogućnosti primene savremenih tehnologija u svakodnevnom poslovanju, kao i na temu uticaja primene tehnologija na produktivnost, prodaju, troškove, pronalaženje novih klijenata i bezbednost podataka. Radionice će se u sezoni jesen 2011 održati od 11. oktobra do 7. decembra u Beogradu.

 

Sve softverske radionice se održavaju u prostorijama firme Extreme (Đorđa Vajferta 74, Beograd), a za naredni period definisane su sledeće teme:

11. oktobar: Unapređenje prodaje i marketinga – Microsoft Dynamics CRM praktikum

Obezbedite bolje poslovne rezultate. Saznajte kako da omogućite profesionalnim prodavcima da ubrzaju prodajne procese, unaprede efektivnost rada, smanje troškove i unaprede iskustvo klijenta u radu sa kompanijom. Da li je poslovno rešenje za marketing koje je fleksibilno, lako za upotrebu i skrojeno po potrebi Vašeg preduzeća – mit ili stvarnost?

Iskoristite svaku tačku komunikacije sa klijentima za marketing prilike i otkrijte neiskorišćene potencijale u postojećoj bazi klijenata. Sa softverom za upravljanje i automatizaciju marketinga možete bolje predstaviti Vašu ponudu, unaprediti produktivnost zaposlenih u izvršavanju aktivnosti i imati uvid u isplativost Vaših marketing kampanja.

Sve ovo će biti obrazloženo sa poslovnog stanovišta, a biće prikazana i implementacija u sistemu za automatizaciju prodaje i marketinga:

 • Lead Management
 • Opportunity Management
 • Sales Proces Automation
 • Segmentacija klijenata
 • Planiranje marketing aktivnosti
 • Pojednostavljeno izvršavanja marketing aktivnosti
 • Email marketing i automatizacija marketing aktivnosti
 • Marketing analitika

Vreme: 11. oktobar 2011., od 14 do 16 časova
Predavač: Nikola Tejić, Konsultant – Microsoft Dynamics CRM, Extreme d.o.o.

Prijavite se za ovu radionicu

26. oktobar: Lična produktivnost – Microsoft Office Outlook trening

Postanite majstor u organizovanju vremena

Osnovu svih poslovnih odnosa predstavlja komunikacija, jer svakodnevno komuniciramo slanjem ili primanjem različitih vrsta poruka. Od kvaliteta pomenute komunikacije, ažurnosti u obradi podataka i raspoloživosti resursa beležimo bolje ili lošije poslovne rezultate.

Lična produktivnost – Microsoft Office Outlook trening je obuka osmišljena sa idejom da polaznicima pruži napredna znanja i veštine u korišćenju Outlook 2010 softverskog okruženja, kao i mogućnosti primene u sopstvenom poslovanju. U toku obuke upoznaćemo vas bliže sa novitetima Outlook 2010 kroz praktične primere i analizu realnih situacija.

Kome je obuka namenjena?

 • zaposlenima u sektoru prodaje, marketinga i razvoja poslovanja koji žele da usavrše poslovnu korespodenciju primenom savremenih IT tehnologija
 • zaposlenima u IT sektoru u cilju upoznavanja sa mogućnostima kolaboracije sa drugim Microsoft rešenjima
 • direktorima, menadžerima, pravnicima

Polaznici obuke moraju imati osnovna znanja u radu sa Microsoft Office programskim alatima, prvenstveno u korišćenju Microsoft Outlook-a.

Koristi od obuke

Lična produktivnost – Microsoft Office Outlook trening će vam omogućiti da unapredite vaše spososbnosti e-mail komunikacije. U toku praktičnog rada imaćete prilike da otkrijete koje su vaše prednosti i slabosti u poznavanju Outlook-a 2010, i da zajednički učinimo da otkrijete i naučite mnogo više.

 • Nakon završene obuke dobićete teorijska i praktična znanja koja će vam pomoći da uspešno, tačno i efikasno organizujete e-mail komunikaciju, sastanke, obaveze i kontakte pomoću Outlook 2010 programskog rešenja.
 • Razumete osnove kolaboracije i proverite funkcionalnosti Microsoft SharePoint i Microsoft Dynamics CRM poslovnih rešenja
 • Upravljate vremenom u organizaciji svakodnevnih aktivnosti.
 • Identifikujete i otklonite mogućnosti nastanka grešaka u evidentiranju važnih poslovnih podataka iz redovne e-mail komunikacije

Trajanje i program obuke

Vreme trajanja obuke je 4h.
Program obuke zasniva se na aktivnom učešću polaznika u delu analize slučajeva, praktičnog rada i diskusije. Svim polaznicima obuke biće obezbeđena je skripta sa primerima za samostalan rad.
Napomena: Kako biste obuku ispratili na pravi način, potrebno je da ponesete svoj prenosivi računar. Ukoliko niste u mogućnosti da ponesete svoj računar, molimo vas da nam to napomenete uz prijavu za obuku i mi ćemo se potruditi da vam obezbedimo odgovarajuće uslove za rad.

Vreme: 26. oktobar 2011., od 12 do 16 časova
Predavač: Dragan Todorović, Microsoft Dynamics Konsultant, Extreme d.o.o.

Prijavite se za ovu radionicu

27. oktobar: Kompanijski portal u službi Vašeg poslovanja – Office Sharepoint

Investirali ste u Windows server i želeli biste da bolje iskoristite investiciju?
Razmišljate o uvođenju intranet portala?
Želite zajednički kalendar i viši nivo saradnje među zaposlenima?
Čuli ste za portal ali niste sigurni kakve mogućnosti pruža?

Prilika za vas – radionica Microsoft Office Sharepoint System / jedno mesto za važne informacije:

 • Upoznajte se sa mogućnostima da iskoristite MS tehnologije i unapredite saradnju među zaposlenima
 • Omogućite im lak pristup zajedničkoj listi kontakata i zajedničkom kalendaru
 • Obezbedite vašem timu pametno mesto za kreiranje, odobravanje i razmenu poslovnih dokumenata
 • Evidentirajte ulaznu i izlaznu poštu, kreirajte elektronsku delovodnu knjigu, omogućite trenutni elektronski pristup svim zavedenim ugovorima. Stavite najnovije kataloge, brošure, prodajne dokumente i obrasce na raspolaganje marketingu i prodaji
 • Definišite i ispratite proces nastanka poslovne dokumentacije – neka se ljudi fokusiraju na rad na dokumentima, sistem će brinuti o procedurama i rokovima
 • Ponudite im pretragu dokumenata po imenu i sadržaju
 • Unesite novi kvalitet u saradnju među zaposlenima

Vreme: 27. oktobar 2011., od 14 do 16 časova
Predavač: Bojan Miljković, Direktor razvoja, Extreme d.o.o.

Prijavite se za ovu radionicu

01. novembar: Ušteda kao posledica efikasnog upravljanja i kontrole softverskih resursa u organizaciji

S obzirom na to da je odabir i posedovanje kvalitetnih softverskih alata od suštinske važnosti za današnje poslovanje, zabrinjavajuće je koliko se malo pažnje posvećuje upravljanju tim resursima. Software Asset Management (SAM) kao sistem poslovnih procesa za upravljanja softverskim resursima štiti vašu imovinu, pomaže Vam da prepoznate direktnu vrednost i obezbeđuje uštedu tokom životnog ciklusa.

Koji od navedenih razloga je za Vašu kompaniju najvažniji za uvođenje SAM poslovnog procesa: bezbrižan i pouzdan rad, finansijska sigurnost, eliminisanje nepotrebnog softvera, količinski popusti, pravna sigursnost, dostupnost novih tehnologija, sistem upravljanja?

Pomoćemo Vam da donesete pravu poslovnu odluku.

Vreme: 1. novembar 2011., od 14 do 16 časova
Predavač: Velibro Simikić, Menadžer prodaje, Extreme d.o.o.

Prijavite se za ovu radionicu

03. novembar: NOD32 Tips & Tricks

Na radionici ćemo podeliti iskustva stečena kroz niz godina pružanja NOD32 tehničke podrške predstaviti:

 • Alate za prikupljanje informacija s radnih stanica
 • Načine za analizu prikupljenih informacija
 • Alate za uklanjanje prepoznatog malvera
 • Slučajeve iz prakse
 • Savete za unapređenje bezbednosti

Vreme: 3. novembar 2011., od 14 do 16 časova
Predavač: Denis Daničić, Tehnička podrška, Extreme d.o.o.

Prijavite se za ovu radionicu

10. novembar: Unapređenje kvaliteta serijal – HACCP Dokumentarijum

Cilj HACCP Dokumentarijum radionice je da kroz kratku prezentaciju i demonstraciju, prikaže koristi koje firme sa HACCP sistemom za obezbeđenje kvaliteta mogu imati od uvođenja HACCP Dokumentarijuma.

Radionica je zamišljena za direktore kvaliteta, rukovodioce u proizvodnji i laboratoriji, tehnologe i sve one koji su odgovorni za dokumentovanje sistema za obezbeđenje kvaliteta. Nije potrebno tehničko predznanje za prisustvo radionici.

Vreme: 10. Novembar 2011., od 14 do 16 časova
Predavač: Dragan Todorović, Konsultant – Microsoft Dynamics, Extreme d.o.o.

Prijavite se za ovu radionicu

15. novembar: Imate li računicu? Predlozi za unapređenje poslovanja

Da biste znali u kojoj meri Vam se isplati ono što radite, morate da vršite stalnu kontrolu, merenja i unapređenja. Da, to je jasno, ali nije uvek i jednostavno za sprovođenje. Da li se često zapitate:

 • Koje su Vam trenutno najveće poslovne šanse u kompaniji?
 • Ko od zaposlenih i na koji način brine o tome?
 • Koje ste marketing kampanje imali u poslednje 2 godine?
 • Imate li jasan pregled koliko ste uložili u svaku od njih?
 • Koliko Vam se novca i kroz koje kanale vratilo?
 • Koji su razlozi za gubitke nekih od Vaših poslovnih prilika?
 • Koji su Vam se kupci obratili za pomoć?
 • Jesu li bili zadovoljni onim što ste uradili po tom pitanju?

Ako bar na jedno od ovih pitanja ne možete da date odgovor, kako onda znate imate li računicu?

Vreme: 15. novembar 2011., od 14 do 16 časova
Predavač: Petar Stamenović, Stariji konsultant – Microsoft Dynamics, Extreme d.o.o.

Prijavite se za ovu radionicu

17. novembar: Unapređenje kvaliteta serijal- ISO Dokumentarijum

Vreme: 17. oktobar 2011., od 14 do 16 časova
Predavač: Dragan Todorović, Konsultant – Microsoft Dynamics, Extreme d.o.o.

Prijavite se za ovu radionicu

23. novembar: Lična produktivnost – Microsoft Office Outlook trening

Postanite majstor u organizovanju vremena

Osnovu svih poslovnih odnosa predstavlja komunikacija, jer svakodnevno komuniciramo slanjem ili primanjem različitih vrsta poruka. Od kvaliteta pomenute komunikacije, ažurnosti u obradi podataka i raspoloživosti resursa beležimo bolje ili lošije poslovne rezultate.

Lična produktivnost – Microsoft Office Outlook trening je obuka osmišljena sa idejom da polaznicima pruži napredna znanja i veštine u korišćenju Outlook 2010 softverskog okruženja, kao i mogućnosti primene u sopstvenom poslovanju. U toku obuke upoznaćemo vas bliže sa novitetima Outlook 2010 kroz praktične primere i analizu realnih situacija.

Kome je obuka namenjena?

 • zaposlenima u sektoru prodaje, marketinga i razvoja poslovanja koji žele da usavrše poslovnu korespodenciju primenom savremenih IT tehnologija
 • zaposlenima u IT sektoru u cilju upoznavanja sa mogućnostima kolaboracije sa drugim Microsoft rešenjima
 • direktorima, menadžerima, pravnicima

Polaznici obuke moraju imati osnovna znanja u radu sa Microsoft Office programskim alatima, prvenstveno u korišćenju Microsoft Outlook-a.

Koristi od obuke

Lična produktivnost – Microsoft Office Outlook trening će vam omogućiti da unapredite vaše spososbnosti e-mail komunikacije. U toku praktičnog rada imaćete prilike da otkrijete koje su vaše prednosti i slabosti u poznavanju Outlook-a 2010, i da zajednički učinimo da otkrijete i naučite mnogo više.

 • Nakon završene obuke dobićete teorijska i praktična znanja koja će vam pomoći da uspešno, tačno i efikasno organizujete e-mail komunikaciju, sastanke, obaveze i kontakte pomoću Outlook 2010 programskog rešenja.
 • Razumete osnove kolaboracije i proverite funkcionalnosti Microsoft SharePoint i Microsoft Dynamics CRM poslovnih rešenja
 • Upravljate vremenom u organizaciji svakodnevnih aktivnosti.
 • Identifikujete i otklonite mogućnosti nastanka grešaka u evidentiranju važnih poslovnih podataka iz redovne e-mail komunikacije

Trajanje i program obuke

Vreme trajanja obuke je 4h.
Program obuke zasniva se na aktivnom učešću polaznika u delu analize slučajeva, praktičnog rada i diskusije. Svim polaznicima obuke biće obezbeđena je skripta sa primerima za samostalan rad.
Napomena: Kako biste obuku ispratili na pravi način, potrebno je da ponesete svoj prenosivi računar. Ukoliko niste u mogućnosti da ponesete svoj računar, molimo vas da nam to napomenete uz prijavu za obuku i mi ćemo se potruditi da vam obezbedimo odgovarajuće uslove za rad.

Vreme: 23. novembar 2011., od 12 do 16 časova
Predavač: Dragan Todorović, Microsoft Dynamics Konsultant, Extreme d.o.o.

Prijavite se za ovu radionicu

24. novembar: Unapređenje prodaje i marketinga – Microsoft Dynamics CRM praktikum

Obezbedite bolje poslovne rezultate. Saznajte kako da omogućite profesionalnim prodavcima da ubrzaju prodajne procese, unaprede efektivnost rada, smanje troškove i unaprede iskustvo klijenta u radu sa kompanijom. Da li je poslovno rešenje za marketing koje je fleksibilno, lako za upotrebu i skrojeno po potrebi Vašeg preduzeća – mit ili stvarnost? Iskoristite svaku tačku komunikacije sa klijentima za marketing prilike i otkrijte neiskorišćene potencijale u postojećoj bazi klijenata. Sa softverom za upravljanje i automatizaciju marketinga možete bolje predstaviti Vašu ponudu, unaprediti produktivnost zaposlenih u izvršavanju aktivnosti i imati uvid u isplativost Vaših marketing kampanja.

Sve ovo će biti obrazloženo sa poslovnog stanovišta, a biće prikazana i implementacija u sistemu za automatizaciju prodaje i marketinga:

 • Lead Management
 • Opportunity Management
 • Sales Proces Automation
 • Segmentacija klijenata
 • Planiranje marketing aktivnosti
 • Pojednostavljeno izvršavanja marketing aktivnosti
 • Email marketing i automatizacija marketing aktivnosti
 • Marketing analitika

Vreme: 24. novembar 2011., od 14 do 16 časova
Predavač: Nikola Tejić, Konsultant – Microsoft Dynamics CRM, Extreme d.o.o.

Prijavite se za ovu radionicu

01. decembar: Imate li računicu? Predlozi za unapređenje poslovanja

Da biste znali u kojoj meri Vam se isplati ono što radite, morate da vršite stalnu kontrolu, merenja i unapređenja. Da, to je jasno, ali nije uvek i jednostavno za sprovođenje. Da li se često zapitate:

 • Koje su Vam trenutno najveće poslovne šanse u kompaniji?
 • Ko od zaposlenih i na koji način brine o tome?
 • Koje ste marketing kampanje imali u poslednje 2 godine?
 • Imate li jasan pregled koliko ste uložili u svaku od njih?
 • Koliko Vam se novca i kroz koje kanale vratilo?
 • Koji su razlozi za gubitke nekih od Vaših poslovnih prilika?
 • Koji su Vam se kupci obratili za pomoć?
 • Jesu li bili zadovoljni onim što ste uradili po tom pitanju?

Ako bar na jedno od ovih pitanja ne možete da date odgovor, kako onda znate imate li računicu?

Vreme: 01. novembar 2011., od 14 do 16 časova
Predavač: Petar Stamenović, Stariji konsultant – Microsoft Dynamics, Extreme d.o.o.

Prijavite se za ovu radionicu

07. decembar: Lična produktivnost – Microsoft Office Outlook trening

Postanite majstor u organizovanju vremena

Osnovu svih poslovnih odnosa predstavlja komunikacija, jer svakodnevno komuniciramo slanjem ili primanjem različitih vrsta poruka. Od kvaliteta pomenute komunikacije, ažurnosti u obradi podataka i raspoloživosti resursa beležimo bolje ili lošije poslovne rezultate.

Lična produktivnost – Microsoft Office Outlook trening je obuka osmišljena sa idejom da polaznicima pruži napredna znanja i veštine u korišćenju Outlook 2010 softverskog okruženja, kao i mogućnosti primene u sopstvenom poslovanju. U toku obuke upoznaćemo vas bliže sa novitetima Outlook 2010 kroz praktične primere i analizu realnih situacija.

Kome je obuka namenjena?

 • zaposlenima u sektoru prodaje, marketinga i razvoja poslovanja koji žele da usavrše poslovnu korespodenciju primenom savremenih IT tehnologija
 • zaposlenima u IT sektoru u cilju upoznavanja sa mogućnostima kolaboracije sa drugim Microsoft rešenjima
 • direktorima, menadžerima, pravnicima

Polaznici obuke moraju imati osnovna znanja u radu sa Microsoft Office programskim alatima, prvenstveno u korišćenju Microsoft Outlook-a.

Koristi od obuke

Lična produktivnost – Microsoft Office Outlook trening će vam omogućiti da unapredite vaše spososbnosti e-mail komunikacije. U toku praktičnog rada imaćete prilike da otkrijete koje su vaše prednosti i slabosti u poznavanju Outlook-a 2010, i da zajednički učinimo da otkrijete i naučite mnogo više.

 • Nakon završene obuke dobićete teorijska i praktična znanja koja će vam pomoći da uspešno, tačno i efikasno organizujete e-mail komunikaciju, sastanke, obaveze i kontakte pomoću Outlook 2010 programskog rešenja.
 • Razumete osnove kolaboracije i proverite funkcionalnosti Microsoft SharePoint i Microsoft Dynamics CRM poslovnih rešenja
 • Upravljate vremenom u organizaciji svakodnevnih aktivnosti.
 • Identifikujete i otklonite mogućnosti nastanka grešaka u evidentiranju važnih poslovnih podataka iz redovne e-mail komunikacije

Trajanje i program obuke

Vreme trajanja obuke je 4h.
Program obuke zasniva se na aktivnom učešću polaznika u delu analize slučajeva, praktičnog rada i diskusije. Svim polaznicima obuke biće obezbeđena je skripta sa primerima za samostalan rad.
Napomena: Kako biste obuku ispratili na pravi način, potrebno je da ponesete svoj prenosivi računar. Ukoliko niste u mogućnosti da ponesete svoj računar, molimo vas da nam to napomenete uz prijavu za obuku i mi ćemo se potruditi da vam obezbedimo odgovarajuće uslove za rad.

Vreme: 7. decembar 2011., od 12 do 16 časova
Predavač: Dragan Todorović, Microsoft Dynamics Konsultant, Extreme d.o.o.

Prijavite se za ovu radionicu

Korisni linkovi

Autor: ITD Ekipa

2 komentara

02.12.2011. @ 12:31

Dobar dan, zanima me da li je neophodno imati Office 2010 paket za trening 07. decembra “Lična produktivnost – Microsoft Office Outlook trening” ili je moguce doci na predavanje sa Office 2003 paketom? Da li je eventualno moguce instalirati neku trial verziju u slucaju da je neophodan 2010 paket?
Hvala!

05.12.2011. @ 09:56

Dobar dan,

Radionica je koncipirana na Office 2010 funkconalnostima, pa bi bilo dobro da posetioci imaju ovaj paket ili trial koji se može preuzeti na: http://office.microsoft.com/sr-latn-cs/try/?WT%2Emc%5Fid=ODC%5FsrLatnCS%5FOffice%5FTry.
Druga mogućnost jeste da samo pratite prezentaciju i posle radite iz skripti koje se dobijaju, ali ovo naravno nije preporučljiva varijanta.

Pozdrav!

Milica


DODAJ KOMENTAR