Extreme softverske radionice – jesen 2012

08.11.2012. – 20.12.2012.

Firma Extreme, s namerom da približi savremene kompjuterske tehnologije poslovnim korisnicima, i ove jeseni organizuje besplatnu softversku radionicu. Ideja je da se otvore diskusije na temu mogućnosti primene savremenih tehnologija u svakodnevnom poslovanju, kao i na temu uticaja primene tehnologija na produktivnost, prodaju, troškove, pronalaženje novih klijenata i bezbednost podataka. Sve radionice se održavaju u prostorijama firme Extreme, a za naredni period definisane su sledeće teme:

08. nov: Unapređenje prodaje i marketinga – Microsoft Dynamics CRM praktikum

Obezbedite bolje poslovne rezultate. Saznajte kako da omogućite profesionalnim prodavcima da ubrzaju prodajne procese, unaprede efektivnost rada, smanje troškove i unaprede iskustvo klijenta u radu sa kompanijom. Da li je poslovno rešenje za marketing koje je fleksibilno, lako za upotrebu i skrojeno po potrebi Vašeg preduzeća – mit ili stvarnost?

Iskoristite svaku tačku komunikacije sa klijentima za marketing prilike i otkrijte neiskorišćene potencijale u postojećoj bazi klijenata. Sa softverom za upravljanje i automatizaciju marketinga možete bolje predstaviti Vašu ponudu, unaprediti produktivnost zaposlenih u izvršavanju aktivnosti i imati uvid u isplativost Vaših marketing kampanja.

Sve ovo će biti obrazloženo sa poslovnog stanovišta, a biće prikazana i implementacija u sistemu za automatizaciju prodaje i marketinga:

 • Lead Management
 • Opportunity Management
 • Sales Proces Automation
 • Segmentacija klijenata
 • Planiranje marketing aktivnosti
 • Pojednostavljeno izvršavanja marketing aktivnosti
 • Email marketing i automatizacija marketing aktivnosti
 • Marketing analitika

Vreme: 14 – 16h

Predavač: Nikola Tejić

Prijavite se za ovu radionicu

15. nov: Lična produktivnost- Microsoft Office Outlook trening

Postanite majstor u organizovanju vremena

Osnovu svih poslovnih odnosa predstavlja komunikacija, jer svakodnevno komuniciramo slanjem ili primanjem različitih vrsta poruka. Od kvaliteta pomenute komunikacije, ažurnosti u obradi podataka i raspoloživosti resursa beležimo bolje ili lošije poslovne rezultate.

Lična produktivnost – Microsoft Office Outlook trening je obuka osmišljena sa idejom da polaznicima pruži napredna znanja i veštine u korišćenju Outlook 2010 softverskog okruženja, kao i mogućnosti primene u sopstvenom poslovanju. U toku obuke upoznaćemo vas bliže sa novitetima Outlook 2010 kroz praktične primere i analizu realnih situacija.

Kome je obuka namenjena?

 • zaposlenima u sektoru prodaje, marketinga i razvoja poslovanja koji žele da usavrše poslovnu korespodenciju primenom savremenih IT tehnologija
 • zaposlenima u IT sektoru u cilju upoznavanja sa mogućnostima kolaboracije sa drugim Microsoft rešenjima
 • direktorima, menadžerima, pravnicima

Polaznici obuke moraju imati osnovna znanja u radu sa Microsoft Office programskim alatima, prvenstveno u korišćenju Microsoft Outlook-a.

Koristi od obuke

Lična produktivnost – Microsoft Office Outlook trening će vam omogućiti da unapredite vaše spososbnosti e-mail komunikacije. U toku praktičnog rada imaćete prilike da otkrijete koje su vaše prednosti i slabosti u poznavanju Outlook-a 2010, i da zajednički učinimo da otkrijete i naučite mnogo više.

 • Nakon završene obuke dobićete teorijska i praktična znanja koja će vam pomoći da uspešno, tačno i efikasno organizujete e-mail komunikaciju, sastanke, obaveze i kontakte pomoću Outlook 2010 programskog rešenja.
 • Razumete osnove kolaboracije i proverite funkcionalnosti Microsoft SharePoint i Microsoft Dynamics CRM poslovnih rešenja.
 • Upravljate vremenom u organizaciji svakodnevnih aktivnosti.
 • Identifikujete i otklonite mogućnosti nastanka grešaka u evidentiranju važnih poslovnih podataka iz redovne e-mail komunikacije.

Trajanje i program obuke

Vreme trajanja obuke je 4h.
Program obuke zasniva se na aktivnom učešću polaznika u delu analize slučajeva, praktičnog rada i diskusije. Svim polaznicima obuke biće obezbeđena je skripta sa primerima za samostalan rad.

Napomena: Kako biste obuku ispratili na pravi način, potrebno je da ponesete svoj prenosivi računar. Ukoliko niste u mogućnosti da ponesete svoj računar, molimo vas da nam to napomenete uz prijavu za obuku i mi ćemo se potruditi da vam obezbedimo odgovarajuće uslove za rad.

Vreme: 12 – 16h
Predavač: Dragan Todorović

Prijavite se za ovu radionicu

22. nov: Endpoint protection – Evolucija napredne zaštite

Vreme: 14 – 16h
Predavač: Denis Daničić

Prijavite se za ovu radionicu

29. nov: eKancelarija – rešenje za integrisano upravljanje poslovnim procesima

eKancelarija?

Prevashodna namena eKancelarije jeste da tradicionalni način kancelarijskog rada unapredi uvođenjem IT rešenja gde zaposleni dobijaju moderan, proaktivan alat za centralizaciju i organizaciju podataka, koji pre svega velikom uštedom vremena i boljom organizacijom posla povećava efikasnost i efektivnost i dovodi do brzog povrata investicija. Kreirano na proverenoj Microsoft Share Point platformi, obezbeđuje se potreban okvir za dalji razvoj i unapređenje postojećih funkcionalnosti ali i namenskog razvoja za potrebe korisnika.

Kome je prezentacije namenjena?

Ciljna grupa su sve kompanije koje imaju potrebu za organizacijom poslovnih procesa, počev od upravljanja dokumentacijom, zajedničkim resursima, automatizacijom aktivnosti , planiranjem vremena itd., kao i IT profesionalcima koji žele da se bliže upoznaju sa gotovim rešenjima za elektronsko evidentiranje i organizaciju poslovnih procesa.

Trajanje i program obuke

Tokom dvočasovne prezentacije, bićete u prilici sa sagledate sledeće:

 • Microsoft SharePoint kao platforma?
 • Svakodevni izazovi u poslovanju
 • eKancelarija – uvod
 • eKancelarija – pregled funkcionalnosti
 • eKancelarija – praktični primeri
 • eKancelarija – implementacija i licenciranje
 • Pitanja i odgovori

Praktični primeri imaju za cilj demonstraciju realnih poslovnih situacija i pružaju detaljan uvid u način funkcionisanja poslovnog portala, kao i moguću primenu u vašem okruženju.

Vreme: 14 – 16h
Predavač: Dragan Todorović

Prijavite se za ovu radionicu

06. dec: Imate li računicu? Profitabilno upravljanje odnosima sa klijentima (CRM)

Da biste znali u kojoj meri Vam se isplati ono što radite, morate da vršite stalnu kontrolu, merenja i unapređenja. Da, to je jasno, ali nije uvek i jednostavno za sprovođenje. Da li se često zapitate:

 • Koje su Vam trenutno najveće poslovne šanse u kompaniji?
 • Ko od zaposlenih i na koji način brine o tome?
 • Koje ste marketing kampanje imali u poslednje 2 godine?
 • Imate li jasan pregled koliko ste uložili u svaku od njih?
 • Koliko Vam se novca i kroz koje kanale vratilo?
 • Koji su razlozi za gubitke nekih od Vaših poslovnih prilika?
 • Koji su Vam se kupci obratili za pomoć?
 • Jesu li bili zadovoljni onim što ste uradili po tom pitanju?

Ako bar na jedno od ovih pitanja ne možete da date odgovor, kako onda znate imate li računicu?

Vreme: 14 – 16h
Predavač: Petar Stamenović

Prijavite se za ovu radionicu

13. dec: Unapređenje kvaliteta serijal – HACCP Dokumentarijum

Cilj HACCP Dokumentarijum radionice je da kroz kratku prezentaciju i demonstraciju, prikaže koristi koje firme sa HACCP sistemom za obezbeđenje kvaliteta mogu imati od uvođenja HACCP Dokumentarijuma.

Radionica je zamišljena za direktore kvaliteta, rukovodioce u proizvodnji i laboratoriji, tehnologe i sve one koji su odgovorni za dokumentovanje sistema za obezbeđenje kvaliteta. Nije potrebno tehničko predznanje za prisustvo radionici.

Vreme: 14 – 16h
Predavač: Dragan Todorović

Prijavite se za ovu radionicu

18. dec: Lična produktivnost- Microsoft Office Outlook trening

Postanite majstor u organizovanju vremena

Osnovu svih poslovnih odnosa predstavlja komunikacija, jer svakodnevno komuniciramo slanjem ili primanjem različitih vrsta poruka. Od kvaliteta pomenute komunikacije, ažurnosti u obradi podataka i raspoloživosti resursa beležimo bolje ili lošije poslovne rezultate.

Lična produktivnost – Microsoft Office Outlook trening je obuka osmišljena sa idejom da polaznicima pruži napredna znanja i veštine u korišćenju Outlook 2010 softverskog okruženja, kao i mogućnosti primene u sopstvenom poslovanju. U toku obuke upoznaćemo vas bliže sa novitetima Outlook 2010 kroz praktične primere i analizu realnih situacija.

Kome je obuka namenjena?

 • zaposlenima u sektoru prodaje, marketinga i razvoja poslovanja koji žele da usavrše poslovnu korespodenciju primenom savremenih IT tehnologija
 • zaposlenima u IT sektoru u cilju upoznavanja sa mogućnostima kolaboracije sa drugim Microsoft rešenjima
 • direktorima, menadžerima, pravnicima

Polaznici obuke moraju imati osnovna znanja u radu sa Microsoft Office programskim alatima, prvenstveno u korišćenju Microsoft Outlook-a.

Koristi od obuke

Lična produktivnost – Microsoft Office Outlook trening će vam omogućiti da unapredite vaše spososbnosti e-mail komunikacije. U toku praktičnog rada imaćete prilike da otkrijete koje su vaše prednosti i slabosti u poznavanju Outlook-a 2010, i da zajednički učinimo da otkrijete i naučite mnogo više.

 • Nakon završene obuke dobićete teorijska i praktična znanja koja će vam pomoći da uspešno, tačno i efikasno organizujete e-mail komunikaciju, sastanke, obaveze i kontakte pomoću Outlook 2010 programskog rešenja.
 • Razumete osnove kolaboracije i proverite funkcionalnosti Microsoft SharePoint i Microsoft Dynamics CRM poslovnih rešenja.
 • Upravljate vremenom u organizaciji svakodnevnih aktivnosti.
 • Identifikujete i otklonite mogućnosti nastanka grešaka u evidentiranju važnih poslovnih podataka iz redovne e-mail komunikacije.

Trajanje i program obuke

Vreme trajanja obuke je 4h.
Program obuke zasniva se na aktivnom učešću polaznika u delu analize slučajeva, praktičnog rada i diskusije. Svim polaznicima obuke biće obezbeđena je skripta sa primerima za samostalan rad.

Napomena: Kako biste obuku ispratili na pravi način, potrebno je da ponesete svoj prenosivi računar. Ukoliko niste u mogućnosti da ponesete svoj računar, molimo vas da nam to napomenete uz prijavu za obuku i mi ćemo se potruditi da vam obezbedimo odgovarajuće uslove za rad.

Vreme: 12 – 16h
Predavač: Dragan Todorović

Prijavite se za ovu radionicu

20. dec: Unapređenje kvaliteta serijal- ISO Dokumentarijum

Vreme: 14 – 16h
Predavač: Dragan Todorović

Prijavite se za ovu radionicu

Korisni linkovi

 

Autor: ITD Ekipa

1 komentar

25.11.2012. @ 20:35

Mogu samo konstatovati da mi je žao što nemam dovoljno vremena da posjetim jednu tako šaroliku prezentaciju događanja.

Lijepi pozdrav iz Zagreba 🙂


DODAJ KOMENTAR