Extreme softverske radionice – proleće 2012

26.01.2012.

Extreme d.o.o.U cilju popularizacije i sa željom da približi savremene kompjuterske tehnologije poslovnim korisnicima, već više od godinu dana kompanija Extreme organizuje besplatne softverske radionice. Rad se odvija u malim grupama, a ideja je da se otvore diskusije na temu mogućnosti primene savremenih tehnologija u svakodnevnom poslovanju, kao i na temu uticaja primene tehnologija na produktivnost, prodaju, troškove, pronalaženje novih klijenata i bezbednost podataka.
 

Sve radionice se održavaju u prostorijama firme Extreme, a za naredni period definisane su sledeće teme:

26. jan: Unapređenje prodaje i marketinga – Microsoft Dynamics CRM praktikum

Obezbedite bolje poslovne rezultate. Saznajte kako da omogućite profesionalnim prodavcima da ubrzaju prodajne procese, unaprede efektivnost rada, smanje troškove i unaprede iskustvo klijenta u radu sa kompanijom. Da li je poslovno rešenje za marketing koje je fleksibilno, lako za upotrebu i skrojeno po potrebi Vašeg preduzeća – mit ili stvarnost?

Iskoristite svaku tačku komunikacije sa klijentima za marketing prilike i otkrijte neiskorišćene potencijale u postojećoj bazi klijenata. Sa softverom za upravljanje i automatizaciju marketinga možete bolje predstaviti Vašu ponudu, unaprediti produktivnost zaposlenih u izvršavanju aktivnosti i imati uvid u isplativost Vaših marketing kampanja.

Sve ovo će biti obrazloženo sa poslovnog stanovišta, a biće prikazana i implementacija u sistemu za automatizaciju prodaje i marketinga:

 • Lead Management
 • Opportunity Management
 • Sales Proces Automation
 • Segmentacija klijenata
 • Planiranje marketing aktivnosti
 • Pojednostavljeno izvršavanja marketing aktivnosti
 • Email marketing i automatizacija marketing aktivnosti
 • Marketing analitika

Vreme: od 14 do 16 časova
Predavač: Nikola Tejić, Konsultant – Microsoft Dynamics CRM, Extreme d.o.o.

Prijavite se za ovu radionicu

02. feb: Zašto i kako da najlakše instalirate Windows 7 i Office 2010?

Windows 7 i Office 2010 su već dugo na tržištu, bar prema merilima vremena koja važe u IT svetu. Značajna iskustva su već stečena i stavovi o novim verzijama su formirani. Ako razmišljate da izvršite da upgrade ili prelazak na poslednje verzije MS Windows 7 i Office 2010 u narednoj godini, Extreme priprema radionicu koja vam može biti od velike pomoći u realizaciji tih planova.

Radionica je namenjena uvek zauzetim sistem administratorima i IT menadžerima. Cilj radionice je da:

Pomogne u formulisanju poslovne vrednosti novog radnog okruženja, pre svega Windows 7 i Office 2010 softvera.

Da podeli iskustva praktičnim prikazom najboljih metoda i tehnika za postavku u zavisnosti od infrastrukture kojom raspolažete.

Odgovori na sva vaša pitanja koja budete imali.

Radionice će se održati prema sledećem rasporedu:

12:00-12:20 Ključne prednosti Windows 7 OS u odnosu na prethodnike
Denis Daničić
12:20-12:30 Internet Explorer 9- kratko i jasno!
Denis Daničić
12:30-13:00 Office 2010- poslovna vrednost bez poređenja sa prethodnim verzijama
Bojan Miljković
13:00-13:15 Pauza
13:15-14:15 Windows 7 i Office 2010 Deployment- najbezbolnije metode za svaki tip infrastrukture
Jovan Milosavljević
14:15-14:30 Pitanja i odgovori

Prijavite se za ovu radionicu

09. feb: Imate li računicu? Predlozi za unapređenje poslovanja

Da biste znali u kojoj meri Vam se isplati ono što radite, morate da vršite stalnu kontrolu, merenja i unapređenja. Da, to je jasno, ali nije uvek i jednostavno za sprovođenje. Da li se često zapitate:

 • Koje su Vam trenutno najveće poslovne šanse u kompaniji?
 • Ko od zaposlenih i na koji način brine o tome?
 • Koje ste marketing kampanje imali u poslednje 2 godine?
 • Imate li jasan pregled koliko ste uložili u svaku od njih?
 • Koliko Vam se novca i kroz koje kanale vratilo?
 • Koji su razlozi za gubitke nekih od Vaših poslovnih prilika?
 • Koji su Vam se kupci obratili za pomoć?
 • Jesu li bili zadovoljni onim što ste uradili po tom pitanju?

Ako bar na jedno od ovih pitanja ne možete da date odgovor, kako onda znate imate li računicu?

Vreme: od 14 do 16 časova
Predavač: Petar Stamenović, Stariji konsultant – Microsoft Dynamics, Extreme d.o.o.

Prijavite se za ovu radionicu

16. feb: Kompanijski portal u službi vašeg poslovanja – Office SharePoint

Investirali ste u Windows server i želeli biste da bolje iskoristite investiciju?
Razmišljate o uvođenju intranet portala?
Želite zajednički kalendar i viši nivo saradnje među zaposlenima?
Čuli ste za portal ali niste sigurni kakve mogućnosti pruža?

Prilika za vas – radionica Microsoft Office Sharepoint System / jedno mesto za važne informacije:

 • Upoznajte se sa mogućnostima da iskoristite MS tehnologije i unapredite saradnju među zaposlenima
 • Omogućite im lak pristup zajedničkoj listi kontakata i zajedničkom kalendaru
 • Obezbedite vašem timu pametno mesto za kreiranje, odobravanje i razmenu poslovnih dokumenata
 • Evidentirajte ulaznu i izlaznu poštu, kreirajte elektronsku delovodnu knjigu, omogućite trenutni elektronski pristup svim zavedenim ugovorima. Stavite najnovije kataloge, brošure, prodajne dokumente i obrasce na raspolaganje marketingu i prodaji
 • Definišite i ispratite proces nastanka poslovne dokumentacije – neka se ljudi fokusiraju na rad na dokumentima, sistem će brinuti o procedurama i rokovima
 • Ponudite im pretragu dokumenata po imenu i sadržaju
 • Unesite novi kvalitet u saradnju među zaposlenima

Vreme: od 14 do 16 časova
Predavač: Bojan Miljković, Direktor razvoja, Extreme d.o.o.

Prijavite se za ovu radionicu

01. mart: NOD32 Tips & Tricks

Na radionici ćemo podeliti iskustva stečena kroz niz godina pružanja NOD32 tehničke podrške predstaviti:

 • Alate za prikupljanje informacija s radnih stanica
 • Načine za analizu prikupljenih informacija
 • Alate za uklanjanje prepoznatog malvera
 • Slučajeve iz prakse
 • Savete za unapređenje bezbednosti

Vreme: od 14 do 16 časova
Predavač: Denis Daničić, Tehnička podrška, Extreme d.o.o.

Prijavite se za ovu radionicu

08. mar: Unapređenje kvaliteta serijal – HACCP Dokumentarijum

Cilj HACCP Dokumentarijum radionice je da kroz kratku prezentaciju i demonstraciju, prikaže koristi koje firme sa HACCP sistemom za obezbeđenje kvaliteta mogu imati od uvođenja HACCP Dokumentarijuma. Radionica je zamišljena za direktore kvaliteta, rukovodioce u proizvodnji i laboratoriji, tehnologe i sve one koji su odgovorni za dokumentovanje sistema za obezbeđenje kvaliteta. Nije potrebno tehničko predznanje za prisustvo radionici.

Vreme: od 14 do 16 časova
Predavač: Dragan Todorović, Konsultant – Microsoft Dynamics, Extreme d.o.o.

Prijavite se za ovu radionicu

15. mar: Unapređenje kvaliteta serijal- ISO Dokumentarijum

Vreme: od 14 do 16 časova
Predavač: Dragan Todorović, Konsultant – Microsoft Dynamics, Extreme d.o.o.

Prijavite se za ovu radionicu

22. mar: Lična produktivnost – Microsoft Office Outlook trening

Postanite majstor u organizovanju vremena

Osnovu svih poslovnih odnosa predstavlja komunikacija, jer svakodnevno komuniciramo slanjem ili primanjem različitih vrsta poruka. Od kvaliteta pomenute komunikacije, ažurnosti u obradi podataka i raspoloživosti resursa beležimo bolje ili lošije poslovne rezultate.

Lična produktivnost – Microsoft Office Outlook trening je obuka osmišljena sa idejom da polaznicima pruži napredna znanja i veštine u korišćenju Outlook 2010 softverskog okruženja, kao i mogućnosti primene u sopstvenom poslovanju. U toku obuke upoznaćemo vas bliže sa novitetima Outlook 2010 kroz praktične primere i analizu realnih situacija.

Kome je obuka namenjena?

 • zaposlenima u sektoru prodaje, marketinga i razvoja poslovanja koji žele da usavrše poslovnu korespodenciju primenom savremenih IT tehnologija
 • zaposlenima u IT sektoru u cilju upoznavanja sa mogućnostima kolaboracije sa drugim Microsoft rešenjima
 • direktorima, menadžerima, pravnicima

Polaznici obuke moraju imati osnovna znanja u radu sa Microsoft Office programskim alatima, prvenstveno u korišćenju Microsoft Outlook-a.

Koristi od obuke

Lična produktivnost – Microsoft Office Outlook trening će vam omogućiti da unapredite vaše spososbnosti e-mail komunikacije. U toku praktičnog rada imaćete prilike da otkrijete koje su vaše prednosti i slabosti u poznavanju Outlook-a 2010, i da zajednički učinimo da otkrijete i naučite mnogo više.

 • Nakon završene obuke dobićete teorijska i praktična znanja koja će vam pomoći da uspešno, tačno i efikasno organizujete e-mail komunikaciju, sastanke, obaveze i kontakte pomoću Outlook 2010 programskog rešenja.
 • Razumete osnove kolaboracije i proverite funkcionalnosti Microsoft SharePoint i Microsoft Dynamics CRM poslovnih rešenja
 • Upravljate vremenom u organizaciji svakodnevnih aktivnosti.
 • Identifikujete i otklonite mogućnosti nastanka grešaka u evidentiranju važnih poslovnih podataka iz redovne e-mail komunikacije

Trajanje i program obuke
Vreme trajanja obuke je 4h.
Program obuke zasniva se na aktivnom učešću polaznika u delu analize slučajeva, praktičnog rada i diskusije. Svim polaznicima obuke biće obezbeđena je skripta sa primerima za samostalan rad.
Napomena: Kako biste obuku ispratili na pravi način, potrebno je da ponesete svoj prenosivi računar. Ukoliko niste u mogućnosti da ponesete svoj računar, molimo vas da nam to napomenete uz prijavu za obuku i mi ćemo se potruditi da vam obezbedimo odgovarajuće uslove za rad.
Vreme: od 12 do 16 časova
Predavač: Dragan Todorović, Microsoft Dynamics Konsultant, Extreme d.o.o.

Prijavite se za ovu radionicu

29. mar: Unapređenje prodaje i marketinga – Microsoft Dynamics CRM praktikum

Obezbedite bolje poslovne rezultate. Saznajte kako da omogućite profesionalnim prodavcima da ubrzaju prodajne procese, unaprede efektivnost rada, smanje troškove i unaprede iskustvo klijenta u radu sa kompanijom. Da li je poslovno rešenje za marketing koje je fleksibilno, lako za upotrebu i skrojeno po potrebi Vašeg preduzeća – mit ili stvarnost?

Iskoristite svaku tačku komunikacije sa klijentima za marketing prilike i otkrijte neiskorišćene potencijale u postojećoj bazi klijenata. Sa softverom za upravljanje i automatizaciju marketinga možete bolje predstaviti Vašu ponudu, unaprediti produktivnost zaposlenih u izvršavanju aktivnosti i imati uvid u isplativost Vaših marketing kampanja.

Sve ovo će biti obrazloženo sa poslovnog stanovišta, a biće prikazana i implementacija u sistemu za automatizaciju prodaje i marketinga:

 • Lead Management
 • Opportunity Management
 • Sales Proces Automation
 • Segmentacija klijenata
 • Planiranje marketing aktivnosti
 • Pojednostavljeno izvršavanja marketing aktivnosti
 • Email marketing i automatizacija marketing aktivnosti
 • Marketing analitika

Vreme: od 14 do 16 časova
Predavač: Nikola Tejić, Konsultant – Microsoft Dynamics CRM, Extreme d.o.o.

Prijavite se za ovu radionicu

 

05. apr: Zašto i kako da najlakše instalirate Windows 7 i Office 2010?

Windows 7 i Office 2010 su već dugo na tržištu, bar prema merilima vremena koja važe u IT svetu. Značajna iskustva su već stečena i stavovi o novim verzijama su formirani. Ako razmišljate da izvršite da upgrade ili prelazak na poslednje verzije MS Windows 7 i Office 2010 u narednoj godini, Extreme priprema radionicu koja vam može biti od velike pomoći u realizaciji tih planova.

Radionica je namenjena uvek zauzetim sistem administratorima i IT menadžerima. Cilj radionice je da:

 1. Pomogne u formulisanju poslovne vrednosti novog radnog okruženja, pre svega Windows 7 i Office 2010 softvera.
 2. Da podeli iskustva praktičnim prikazom najboljih metoda i tehnika za postavku u zavisnosti od infrastrukture kojom raspolažete.
 3. Odgovori na sva vaša pitanja koja budete imali.

Radionice će se održati prema sledećem rasporedu:

12:00-12:20 Ključne prednosti Windows 7 OS u odnosu na prethodnike
Denis Daničić
12:20-12:30 Internet Explorer 9- kratko i jasno!
Denis Daničić
12:30-13:00 Office 2010- poslovna vrednost bez poređenja sa prethodnim verzijama
Bojan Miljković
13:00-13:15 Pauza
13:15-14:15 Windows 7 i Office 2010 Deployment- najbezbolnije metode za svaki tip infrastrukture
Jovan Milosavljević
14:15-14:30 Pitanja i odgovori

Prijavite se za ovu radionicu

12. apr: Imate li računicu? Predlozi za unapređenje poslovanja

Da biste znali u kojoj meri Vam se isplati ono što radite, morate da vršite stalnu kontrolu, merenja i unapređenja. Da, to je jasno, ali nije uvek i jednostavno za sprovođenje. Da li se često zapitate:

 • Koje su Vam trenutno najveće poslovne šanse u kompaniji?
 • Ko od zaposlenih i na koji način brine o tome?
 • Koje ste marketing kampanje imali u poslednje 2 godine?
 • Imate li jasan pregled koliko ste uložili u svaku od njih?
 • Koliko Vam se novca i kroz koje kanale vratilo?
 • Koji su razlozi za gubitke nekih od Vaših poslovnih prilika?
 • Koji su Vam se kupci obratili za pomoć?
 • Jesu li bili zadovoljni onim što ste uradili po tom pitanju?

Ako bar na jedno od ovih pitanja ne možete da date odgovor, kako onda znate imate li računicu?

Vreme: od 14 do 16 časova
Predavač: Petar Stamenović, Stariji konsultant – Microsoft Dynamics, Extreme d.o.o.

Prijavite se za ovu radionicu

Korisni linkovi

Autor: ITD Ekipa


DODAJ KOMENTAR