Fabrika Znanja 2010

07.09.2010. – 10.09.2010.

ComTrade i ove godine organizuje edukativno-poslovnu manifestaciju Fabrika Znanja, koja će od 7. do 10. septembra 2010. godine biti održana u ComTrade Technology Centru na Novom Beogradu. Tokom ovog skupa, javnosti će biti predstavljena poslovna IT rešenja za različite industrije i njihov značaj za efikasnije i ekonomičnije poslovanje, uz brojne primere iz prakse.

 

Kao i prošle godine, deo vremena biće rezervisano za učenike i studente, koji će imati priliku da se upoznaju sa radom jedne IT kompanije. Čitav skup pratiće predstavnici IT i ekonomskih medija, a biće organizovano nekoliko okruglih stolova kao i niz paralelnih programa, poput nagradnog konkursa Right Click i individualnih prezentacija vendora.

Program

Utorak, 7. septembar – Education Day 

11:00 – 11:45
Microsoft Citizen Service Platform, predavači: Slaviša Ilić, Microsoft Srbija i Nenad Aleksić, Microsoft Srbija
12:00
Svečano otvaranje
13:00 – 14.15
Okrugli sto: Povezivanje IS javnih institucija radi efikasnijih usluga građanima
14:30 – 17:30
Program za studente fakulteta
16:30 – 17:00
Tibco University Program, predavač: Sven Schrieber, Tibco EMEA
17:00 – 17:30
Cisco Networking Akademija, predavač: Nataša Stevanić, Cisco Srbija

Sreda, 8. septembar – Finance & Telecommunications Day 

10:00 – 10:45
Tibco Banking Case Studies: SOA and BPM @ Deutsche Bank, Societe General, predavač: Marcus Urbatschek, Tibco EMEA
11:00 – 11:45
ComTrade rešenja za finansijske institucije, predavači: Haris Čečo, ComTrade i Matej Šoštarič, ComTrade
12:00 – 12:45
ComTrade rešenja za osiguravajuća društva, predavač: Nedžad Kapidžić, ComTrade
13:30 – 14:15
Disaster Recovery for Banks based on Recover Point (case study), predavač: Daniel Golić, EMC Srbija
13:30 – 14:15
Fixed/Mobile/NGN Convergence and the Applicability of SOA in BSS. Challenges and Experience at Swisscom; predavač: Olaf Melber, Swisscom AG
14:30 – 15:15
Upravljanje dokumentima u automatizaciji poslovnih procesa (Enterprise Content Management), predavač: Mihajlo Canić, ComTrade
15:30 – 16:30
Okrugli sto o E-trgovini
15:30 – 16:15
Cloud storage and Universal Data Access, predavač: Goran Garevski, ComTrade
16:30 – 17:15
Business Inteligence – IBM modeli skladišta podataka za efikasne poslovne analize Telco & banking case study, predavači: Michael Eden, IBM i Siniša Komlen, ComTrade
16:30 – 17:15
ComTrade Live Roulette Demo
17:30 – 18:15
Managing Business Service Agreements, predavač: Andrej Saje, ComTrade

Četvrtak, 9. septembar – Public Day 

10:00 – 10:30
Microsoft MultiPoint Server, predavači: Slaviša Ilić, Microsoft Srbija i Vladimir Knežević, Microsoft Srbija
10:00 – 10:45
Aplikacija za digitalni potpis, predavači: Vesna Nikolić, ComTrade i Goran Zafirović, ComTrade
11:00 – 11:45
Integracija heterogenih sistema primenom SOA alata u Agenciji za Privredne Registre, predavači: Marija Mihajlović, ComTrade i Dragan Milovanović, ComTrade
11:00 – 11:45
Young Digital Planet: prezentacija obrazovnih sadržaja
12:00 – 12:45
Case Study: Centralni Registar Stanovništva Crne Gore, predavač: Snežana Ćalasan, ComTrade MNE i Sandi Horvat, ComTrade
12:00 – 12:45
HP Multi seat, predavač: Romuald Josien, HP EMEA
13:00 – 13:45
Software za upravljanje sredstvima, voznim parkom i nepokretnom imovinom za MUP Republike Srbije, predavač: Rade Krndija, ComTrade
13:00 – 13:45
Intel E-Learning 1 to 1, predavač: Andrija Jauković, Intel Srbija
14:30 – 15:15
ComTrade partner u razvoju IS lokalne uprave, predavač: Srđan Atanasijević, ComTrade
15:30 – 16:00
Tibco: Next-Generation Business Process Management + Master Data Management, predavač: Marcus Urbatschek, Tibco EMEA
15:30 – 16:15
Oracle Siebel – CRM za javna preduzeća, predavači iz Oracle office-a
16:15 – 17:00
Business Inteligence – IBM modeli skladišta podataka za efikasne poslovne analize Public case study, predavači: Michael Eden, IBM i Siniša Komlen, ComTrade

Petak, 10. septembar – Health & Enterprise Day 

10:00 – 10:45
HRAST – predstavljanje HR softvera, predavači: Milica Labus, ComTrade i Janez Gašparin, ComTrade
11:00 – 11:45
Health Day, svečano otvaranje
11:00 – 11:45
Rešenja u upravljanju procesom nabavke u enterprise okruženju, predavač: Mihajlo Canić, ComTrade
11:45 – 12:45
Okrugli sto: Perspektiva, informatizacije zdravstva Srbije – info – autoputevi za standardizovano korišćenje i razmenu podataka, moderator: Snežana Stojanović Anđelković, ComTrade
12:00 – 12:45
ERP – Dynamics NAV, tehnološko unapređeno rešenje za poslovanje preduzeća, predavač: Slobodan Matijević, ComTrade
14:00-14:45
Prezentacija ComTrade zdravstvenog informacionog sistema, predavač: Aleksandar Marjanović, ComTrade
14:00 – 14:45
Softversko rešenje u Institutu za povrtarstvo i ratarstvo, predavač: Jelena Dimitrijević, ComTrade
15:00 – 15:45
Intel in Healthcare – Mobile Clinical Assistant, predavač: Pavel Kubu, Intel
15:00 – 15:45
EMC product portfolio for Enterprise and Health, predavač: Miroslav Vraneš, EMC Srbija
16:00 – 17:00
Okrugli sto: IT mediji i IT vendori
16:00 – 16:45
Fujitsu Healthcare Solutions, predavač: Nikola Garićević, Fujitsu
17:00 – 17:45
Cisco rešenja u zdravstvu, predavač: Valentina Milenković, Cisco Srbija
17:00 – 17:45
ComTrade Live Roulette Demo

20:00 – 24:00
Party, proglašenje pobednika Right Click konkursa

Sve ovo, lepše uređeno i tematski složeno na zvaničnom sajtu Fabrike znanja 2010.

Korisni linkovi

Autor: Vladimir Trkulja


DODAJ KOMENTAR