Googlanje

05.12.

U nedelju, 5. decembra 2010. u 19h biće otvorena konceptualne izložbe Slobodana Ljubića pod nazivom Googlanje. Googlanje je umetnički projekat koji se sastoji od multimedijalnih izložbi i debata u Leskovcu, Vranju, Nišu i Beogradu. Teme kojima se projekat bavi su: internet sadržaji (sadržaji na najpopularnijim internet servisima: Googlu i Facebooku), internet okruženje, reakcije umetnika na internet i njegove uticaje, reakcije publike na modernu umetničku scenu itd. 

Umetnički radovi Slobodana Ljubića sačinjeni su od preko 5000 sličica sa Googla i Facebooka koje su propraćene tekstovima. Video rad Dejana Rusimovića predstavlja reakciju publike na savremenu umetničku scenu i komunikaciju sa delima, a skup je montiranih materijala sa otvaranja izložbi “Googlanje”.

Kontekst

Google i Facebook su internet servisi koji se najviše koriste u Srbiji i u svetu. Izložba nosi naziv „Googlanje“ po terminu koji je danas sinonim za pretragu na internetu, a može se reći i sinonim za traženje informacije u 21. veku.

Ipak, kakvi su rezultati kada internet pretraživač preuzime glavnu ulogu u pružanju informacija? Kako se korisnici interneta u Srbiji predstavljaju svom okruženju na mreži? Kako publika reaguje na savremenu umetničku scenu koja se bavi aktuelnim temama? Ova pitanja su glavne teme koje pokreće projekat Googlanje. Koncept ukazuje na činjenicu da je internet javni prostor u kome treba pažljivo birati i plasirati sadržaje.

Radovi

Izložbu čine 8 digitalnih printova Slobodana Ljubića i video rad Dejana Rusimovića.

Četiri rada Slobodana Ljubića bave se “profil-fotografijama” korisnika Facebooka iz Srbije. Svaki rad čini 430 “profil-fotografija” koje Facebook pretraga nudi kao prve pri pretrazi određenog imena. Fotografije su naređane u pravougaonu formu i propraćene kratkim tekstom. Prenošenjem fotografija u drugi medij, i grupisanjem istih na jedan format, stvorena je distanca koja pruža mogućnost objektivnog sagledavanja kako se korisnici Facebooka u Srbiji predstavljaju na ovom servisu.

Druga četiri rada Slobodana Ljubića bave se sadržajima koje nudi “Google” pretraga. Svaki rad čini po 900 fotografija, koje Google pretraga nudi kao prve pri pretraživanju termina koji označava određenu boju. U pretrazi su korišćeni nazivi boja, sa ciljem da se negira identitet objekta, i obuhvati najširi spektar sadržaja na internetu. To dalje omogućava pregled karaktera sadržaja ponuđenih od strane ovog servisa. Primenjen je isti princip rada kao i u slučaju Facebook radova. Slike su slagane jedna pored druge u pravougaonu formu i njihovim prenošenjem u drugi medij stvorena je distanca koja pruža mogućnost objektivnog sagledavanja.

Umetnički koncept Dejana Rusimovića sastoji se u montiranju snimljenih materijala sa otvaranja izložbi. Ova vrsta umetničkog rada ima za cilj da snimak samog događaja tj. reakciju publike na umetnička dela stavi u umetničku formu. Umetnički koncept Googlanje korespondira sa teorijama filozofa Gi Debora i Žan Bodrijara o “Društvu spektakla” odnosno “Simulakruma” po kojima je slika preuzela primat nad realnošću i često upravlja njome.

Debata

U svakom od navedenih gradova, izložbu prati i debata: „Uticaji interneta, reakcije u umetnosti“. Debata počinje kratkim predavanjem o internetu i njegovom razvoju i umetničkim reakcijama na internet a nastavlja se otvorenim razgovorom sa publikom.

Trajanje debate: predavanje 30 min + razgovor sa publikom 30 min

Uvodno predavanje

1. O internetu i promenama

a) Web 1.0

b) Web 2.0

c) Web 3.0

d) budućnost interneta

2. Umetnici koji se bave internetom

a) Julius Popp

b) Thomson i Craighead

3. O projektu “Googlanje”

a) kontekst

b) radovi

4. Razgovor sa publikom

Lokacija u Beogradu:

Novobeogradska kulturna mreža, Jurija Gagarina 221, Novi Beograd

Korisni linkovi:

Sajt projekta Googleanje

Facebook strane projekta Googleanje

Autor: Jelena Rakić


DODAJ KOMENTAR