Juče (27. maja 2009. godine) je u prostorijama EUnet College-a održana prezentacija „Think Smart – Start Grid” kojom je EUnet predstavio svoj grid hosting servis zasnovan na AppLogic softverskim rešenjima. U vrlo prijatnoj atmosferi i pred oko 30 slušalaca koji su do poslednjeg mesta ispunili EUnetovu salu u Zmaj Jovinoj ulici, sistem inženjeri Željko Tomić i Andrea Prunić su se pozabavili tehničkim  aspektima vezanim za grid hosting.

 

Objašnjavajući šta je zapravo grid hosting, Željko i Andrea su istakli da su popularne Cloud aplikacije, odnosno SaaS (Software as a Service) koncept u svojoj osnovi bazirane na grid hostingu, uz jednu bitnu razliku. Naime, kod grid hostinga korisnici imaju mogućnost da upravljaju proizvoljnim brojem grid servera (npr. Web server, DB server, App server), odnosno da ih korišćenjem XEN virtualizacije podižu, administriraju i dodeljuju fizičke resurse nodova na kojima je grid podignut, dok je kod SaaS koncepta za korisnika potpuno nebitno na kakvoj fizičkoj ili virtuelizovanoj infrastrukturi servis koji im se servira zapravo radi.

Grid se podiže na nekoliko nodova (servera, obično 2+, ali je moguće imati i grid sa jednim nodom) koji obezbeđuju redudantnost podataka i rezervisanje određenog procenta resursa jednog noda nekoj od grid aplikacija.

EUnet omogućava korisnicima Grid hostinga da prema svojim potrebama biraju između dva paketa, odnosno Virtuelnih Grid Servera (VGS) i Virtuelnih Data Centara (VDC).

Virtuelni grid serveri se mogu posmatrati kao zamena za namenske servere, uz veću fleksibilnost i skalabilnost koje nude virtualizacione tehnologije. U ovom slučaju EUnet inženjeri u dogovoru sa klijentom podižu željene servere na deljenom grid hostingu uz rezervaciju dela resursa sistema.

Virtuelni data centri korisnicima omogućavaju potpunu kontrolu nad sistemom putem AppLogic softvera i stavljaju sve nodove u gridu pod kontrolu klijenta.

Iz svega navedenog se može zaključiti da grid hosting predstavlja dobro rešenje za firme koje žele da brigu o fizičkoj infrastrukturi prepuste EUnetu, kao i u slučaju projekata kod kojih se vremenom zahteva sve više resursa. Skalabilnost, laka nadogradnja hardvera i ubacivanje novih nodova u grid su karakteristike koje se klasičnim namenskim serverima teško mogu postići.

Kada su u pitanju komponente koje je moguće podići, uglavnom se govorilo o open source rešenjima, pre svega LAMP okruženju. Postoji veliki broj unapred postavljenih komponenti koje je moguće implementirati, ali je korisnicima ostavljena mogućnost  da podignu sopstvene aplikacije (uključujući i kompletne operativne sisteme), bilo na Linux ili Windows platformi. Ograničenja vezana za Linux su verzija kernela koja mora biti podržana od strane AppLogic softvera, i odgovarajući drajveri za hardver.

Nakon ispričanog „teoretskog” dela, „naživo” je demonstriran rad grid hostinga, povezivanjem na EUnetov virtuelni data centar. Osim da sve zaista funkcioniše onako kako su predavači prethodno  ispričali, videlo se da Java aplikacija koja se koristi za administraciju sistema ozbiljno jede lokalne resurse. Vremešni laptop predviđen za prezentaciju postao izuzetno bučan, a dugo vreme odziva virtuelnih mašina je ostavilo prostora za šaljive komentare na račun brzine grid hostinga. Ovakve demonstracije uvek nose dozu rizika za predavače, jer ukoliko nisu izuzetno detaljno razradili plan demonstracije i prethodno ga testirali u realnim uslovima, stvari mogu postati neprijatne. Čini mi se da će za sledeću prezentaciju grid hostinga biti obezbeđen brži računar :)

EUnet je jedna od retkih firmi u Evropi koja nudi ovu uslugu (pogled na mapu), što priči daje dozu ekskluzivnosti. Tokom prezentacije prisutni su pozvani da se prijave za besplatan period testiranja ovog servisa, kako bi videli da li ova usluga može imati primenu u njihovom poslovanju. Verujem da taj poziv nije bio otvoren samo za prisutne na prezentaciji, te ukoliko vas je priča o grid hostingu zainteresovala, EUnet je vaš potencijalni partner.

Moram da pohvalim organizaciju događaja, svi prisutni su prilikom registracije dobili poklone, atmosfera je bila pozitivna i konstruktivna, a predavači su odgovarali na sva postavljena pitanja. Ipak, čini mi se da je za ovoliki broj ljudi potrebno obezbediti nešto veću salu. Na kraju je organizovan koktel u bašti, gde se druženje nastavilo u manje formalnom obliku.

Korisni linkovi

Share and Enjoy:

Tags: , ,

Autor: Vladimir Trkulja