Septembar 23

IDC Security, Storage and Business Continuity 2008IDC već šest godina za redom organizuje Storage i IT Security konferencije u srednjoj i istočnoj Evropi. Po prvi put u Sarajevu, 23. septembra, IDC će održati konferenciju posvećenu IT sigurnosti i skladištenju podataka, i pružiti edukaciju lokalnim kompanijama o najnovijim tehnologijama za zaštitu sistema i preduzeća. Ove godine organizatori će kombinovati dve glavne teme – sigurnost podataka i skladištenje podataka, kroz sedam ključnih mesta kako bi se osvrnuli na potrebe lokalnih korisnika u traženju informacija o sigurnosti, povratku izgubljenih podataka, poslovnom kontinuitetu i rešenjima za skladištenje podataka.

 NOVA TEHNOLOGIJA – NOVI IZAZOVI

 
Svaki skok napred u IT-u donosi tehničke izazove i nove ranjivosti. Eksplozija informacija podrazumeva rad sa velikom količinom podataka koji mogu da opterete arhivu i unesu nered u evidenciju. Internet stranice, elektronska pošta, daljinski pristup sistemima kompanije predstavljaju višestruku tačku napada za sve, od virusa i crva do hakera, društvenih sistem inženjera i nemarnih ili zlonamernih zaposlenih. IDC-eva Data Security i Storage konferencija će biti organizovana s obzirom na potrebe lokalnih tržišta i svaki deo će uključivati bilo plenarnu i/ili uporedne radionice, koje će obuhvatiti sledeće teme:

SIGURNOST PODATAKA

SKLADIŠTENJE PODATAKA

 • Mrežna sigurnost
 • Fizička sigurnost
 • Primena računarske sigurnosti
 • Primena mrežne sigurnosti
 • Sigurnost bežične mreže
 • Nove regulativne mere zaštite podataka i mreže
 • Otkrivanje nepoželjnog ulaska i preventivni sistemi
 • Koncepti i tehnike kodiranja
 • Poslovni kontinuitet i povratak izgubljenih podataka
 • Konsolidacija i upravljanje podacima
 • Upravljanje životnim ciklusom proizvoda za rukovanje velikim prilivom podataka
 • Virtualizacija sistema za skladištenje podataka – stvaranje maksimalne infrastrukture skladišta podataka
 • Menadžment mrežnog skladištenja podataka
 • Eksplozija podataka i velika mogućnost skladištenja
 • Menadžment podataka & usklađivanje regulative

IDC Data Security i Storage Roadshow 2008 predstavlja opsežan, aktuelan i verodostojan događaj za učesnike kako bi razmotrili strateška IT rešenja, utemeljena na najboljim primerima iz prakse.

Konferencija namerava da privuče između 100 i 120 krajnjih korisnika i namenjena je:
• CIOs and COOs
• IT direktorima/menadžerima
• Storage menadžerima
• CSOs, Direktorima IT Sigurnosti
• Disaster recovery/business continuity menadžerima
• Tehničkim menadžerima
• Ostalim zaposlenima zaduženim za sigurnost podataka

Prijavite se i saznajte nešto više o konferenciji na IDC sajtu.

Share and Enjoy:

Tags: ,

Autor: dragana