III CRM konferencija

Dana 17.04.2008. godine u hotelu Hyatt Regency u Beogradu održaće se treća međunarodna CRM konferencija. Na konferenciji će biti održane prezentacije eminentnih kompanija iz oblasti CRM-a i tehnologija Call centara, kao i key note predavači koji će iskustva iz svojih zemalja preneti domaćim CRM stručnjacima.

 Ova konferencija je prvenstveno namenjena stručnjacima iz oblasti marketinga i prodaje, specijalistima za CRM, rukovodiocima IT sektora i telekomunikacionog sektora, rukovodiocima u bankarskom, farmaceutskom, finansijskom i sektoru osiguranja.

Značaj CRM-a postaje sve veći i na našem tržištu. Dobro potrošačko iskustvo i upravljanje odnosima sa potrošačima nezamenljiv je deo savremenog poslovanja. CRM menadžer sve češće postaje potreba savremene organizacije.

Učesnici mogu da očekuju…

* Najbolje praktične primere iz oblasti prodaje, marketinga i podrške kupcima

* Uvid u načine integracije prodaje, marketinga i podrške kupcima radi maksimalnog učinka

* Kako da usaglasite tri ključna činioca CRM-a: ljude, proces i tehnologiju

* Najbolja iskustva iz segmentacije tržišta

* Social Network – novi pristup CRM-u

* Iskustva sa domaćim Call centrima

* CRM softvere i alate

Za više informacija o konferenciji posetite  www.iteam.co.yu/crm2008.asp

Autor: nemanja


DODAJ KOMENTAR