Maj 28

Udruženje profesora informatike Srbije UPISUdruženje profesora informatike Srbije – UPIS u saradnji sa Fondom za otvoreno društvo Srbija, organizuje prezentaciju rezultata istraživanja projekta ”IKT u nastavi škola u Srbiji, pregled stanja, perspektive razvoja’28. maja 2009. godine, sa početkom u 11:00h u prostorijama Medija Centra (Terazije 3, I sprat, Beograd).

 

Cilj istraživanja je:

  1. Istraživanje o opremljenosti škola novim informacionim tehnologijama
  2. Istarživanje i snimanje trenutnog stanja o broju škola u Srbiji koje su priključene na internet, vrsta priključka, tehničke karakteristike
  3. Istraživanje o opremljenosti nastavnika svih profila informacionim tehnologijama kako u školi tako i privatno. Zadatak ovog istraživanja je da se utvrdi koliko nastavnici koriste računar i internet u nastavi i pripremanju nastave
  4. Analiza postojećih planova i programa informatičkih predmeta. Analiza ima za cilj da utvrdi da li postojeći planovi i programi ispunjavaju propisane standarde EU u obrazovanju

Organizatori su uvereni da će podaci koje su dobili istraživanjem biti od veliki koristi kako njihovom Udruženju, tako i široj prosvetnoj i stručnoj javnosti. Takođe, pomoći će kao argumenti za inicijative za dalju edukaciju nastavnika, osavremenjivanje nastave i bolju opremljenost škola savremenim nastavnim sredstvima i bržim internet vezama.

Korisni linkovi

Share and Enjoy:

Tags: , ,

Autor: Vladimir Trkulja