Februar 5

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije u saradnji sa Privrednom komorom Srbije organizuje Info dan posvećen Programu za podršku sprovođenja zakona i strategija u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT PSP). Info dan će se održati 5. februara 2010. godine, u Privrednoj komori Srbije, Resavska 13-15, sa početkom u 10 časova, a skup će otvoriti resorna ministarka Jasna Matić.

 

Informacije o Programu

Okvirni program za konkurentnost i inovativnost Evropske unije (CIP) se sastoji od tri posebna programa, a Program za podršku sprovođenja zakona i strategija u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (Program) je jedan od njih. Program traje od 2007. do 2013. godine i usmeren je na podsticanje efikasnog korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija od strane građana, javnog sektora, državne administracije i privrednih subjekata, kao i na podsticanje inovacija i konkurentnosti.

Ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić i komesarka Evropske unije za informaciono društvo i medije potpisale su u oktobru 2009. godine Memorandum o saglasnosti između Republike Srbije i Evropske zajednice, čime je Republika Srbija postala punopravni član Programa od 2010. godine. To omogućava svim zainteresovanim pravnim licima iz privatnog i javnog sektora Republike Srbije, da pod istim uslovima kao članice EU učestvuju u Programu.

Program omogućava domaćim preduzećima da u konzorcijumu sa drugim evropskim firmama konkurišu za sredstva iz budžeta Programa, koja ukupno iznose približno 750 miliona evra. Učestvovanje u Programu predstavlja mogućnost za naše kompanije da dobiju bespovratna sredstva za realizaciju projekata, a i odličnu priliku da kompanije iz Republike Srbije ostvare saradnju sa evropskim firmama.

Agenda

09:00 – 10:00 Registracija
10:00 – 10:30 Otvaranje
Jasna Matić, ministar za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije
Stephan Pascall, savetnik za međunarodnu saradnju, Generalni direktorat za informaciono društvo i medije, Evropska komisija
Dejan Jovanović, državni sekretar, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije

SESIJA I

10:30 – 10:45 Jelena Jovanović, sekretar Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Srbije
10:45 – 11:15 Pierre Marro, Generalni direktorat za informaciono društvo i medije, Evropska komisija
Prezentacija: Predstavljanje Programa za podršku sprovođenja zakona i strategija u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT PSP)
11:15 – 11:45 Peter Diry, Generalni direktorat za informaciono društvo i medije, Evropska komisija
Prezentacija: Finansijski instrumenti
11:45 – 12:00 Pauza za kafu

SESIJA II

12:00 – 12:15 Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo
Prezentacija: Uloga Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo u Programu za podršku sprovođenja zakona i strategija u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT PSP)
12:15 – 12:45 Pierre Marro, Generalni direktorat za informaciono društvo i medije, Evropska komisija
Prezentacija: Predstavljanje Radnog programa za 2010. godinu
12:45 – 13:15 Peter Diry, Generalni direktorat za informaciono društvo i medije, Evropska komisija
Prezentacija: Način podnošenja predloga projekta i pronalaženje partnera
13:15 – 13:30 Aleksandar Arsić, Nacionalna agencija za regionalni razvoj
Prezentacija – Primer dobre prakse
13:30 – 14:00 Pitanja i odgovori

Registracija

Za prisustvovanje Info danu se možete registrovati popunjavanjem formulara i slanjem popunjenog formulara na adresu biserka.vukovic@mtid.gov.rs.

Radni jezik Info dana je engleski.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Stefana Lazarevića i Biserku Vuković na broj telefona 011/ 20 20 081.

Korisni linkovi

Share and Enjoy:

Autor: Vladimir Trkulja