Info sesija o FP7 programu finansiranja EU za IKT

26.06.2012.

26. juna u Privrednoj komori Beograda će se održati info-sesija o FP7 programu finansiranja Evropske Unije za IKT projekte. Ovo dešavanje se organizuje sa ciljem jačanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji a organizuju ga upravo Privredna komora Beograda i udruženje e-Razvoj.

 

Info sesija je koncipirana tako da omogući pregled svih relevantnih informacija za otvorene i najavljene konkurse, brzo razumevanje ključnih veština za pripremu predloga projekata i direktan kontakt sa ekspertima koji mogu da pomognu u razvoju projekata. Tim vodećih domaćih i inostranih eksperata pružiće neophodne informacije o najboljim pristupma za dizajn i pripremu projekata, kao i načinima za apliciranje na konkurs.

Ukoliko želite da pokrenete svoj EU projekat ili ste već započeli rad na projektu organizatori skupa će vam pomoći da ga usavršite u skladu sa kriterijumima za najviše ocene donatora kroz praktičan rad na vašim projektnim inicijativama. Radni jezici skupa su srpski i engleski.

Agenda

• 14:00-14:30 — Pozdravna reč, Privredna komora Beograda i  E-Razvoj
• 14:30-15:30 — Predstavljanje konkursa za FP7, Ciljevi konkursa i uslovi učešća, Dr.Thies Wittig, ICIP
• 16:00-16.30 — Proces pripreme predloga projekta i ključni faktori za uspeh, Boško Nektarijević, BSN
• 16:30-17:00 — Diskusija

Autor: Vukašin Stojkov


DODAJ KOMENTAR