Novembar 11

Privredna komora Beograda u saradnji sa Alexom Petrovićem organizuje prezentaciju na temu Informatičko/Internet pravo i upravljanje rizicima poslovanja ponuđača i korisnika IT/elektronskih usluga u Privrednoj komori Beograda (Kneza Miloša 12 u sali IV), 11. novembra 2008. godine, u 11h.

 

Praktična primena informatičkog/internet prava u poslovanju kako ponuđača tako i korisnika IT/elektronskih usluga, proaktivna primena informatičkog prava kao i integracija pravnih aspekata u poslovne procese je od strateške važnosti za svaku naprednu kompaniju koja ne želi da bude izložena zahtevima za nadoknadu štete ili gubitku poverenja klijenata.

Na prezentaciji će biti razmatrane sledeće teme:

 • pregled važnijih domaćih propisa iz ove oblasti kao i propisa EU;
 • praktičan osvrt na neke od potencijalnih rizika sa kojima se suočavaju ponuđači i korisnici IT/elektronskih usluga:
  • Da li obe strane mogu zaštititi svoje interese ukoliko je IT kompanija razvila softversko rešenje po specifikacijama klijenta?
  • Da li program koji je programer razvio pripada njemu kao autoru ili poslodavcu ukoliko je program razvio dok je radio za kompaniju?
  • Ko je odgovoran ukoliko banka nudi usluge iz elektronskog bankarstva ‘’24h dnevno’’, a sistem nije funkcionisao 15 minuta i korisnik nije bio u mogućnosti da na vreme ispuni ugovornu obavezu isplate dugovanja u vrednosti od više miliona evra?
  • Da li postoji ugovorni odnos između naručioca robe elektronskim putem?
  • Da li je ISP (provajder) odgovoran ukoliko Internet korisnik objavljuje informacije koje ugrožavaju nečiju reputaciju?

Predavač, gospodin Alex Petrović, LL.B. (Hons.), AIT je diplomirao pravo u Engleskoj i završio postdiplomske studije iz primenjene informatike u Kanadi. Registrovan je pri advokatskim komorama Engleske i Velsa kao i države Njujork. Specijalista je za pravo informacionih tehnologija, licenciranje i razvoj softvera, internet i elektronsku trgovinu, digitalno intelektualno vlasništvo, ugovore o nivou usluge, ugovore o održavanju kritičnih informacionih sistema itd. Poseduje široko međunarodno iskustvo iz informatičke industrije koje je stekao radeći kao IT analista i pravni savetnik u Kanadi, Engleskoj i Sloveniji gde je i predavao na međunarodnim konferencijama i objavljivao stručne članke.

Prijava učešća traje do 9. novembra 2008. godine, a članice Privredne komore Beograda ne plaćaju kotizaciju.

Obrazac za potvrdu dolaska preuzmite ovde.

Dodatne informacije o ovoj prezentaciji možete dobiti na:

Udruženje informatičke delatnosti:
Ljiljana Krstić,
tel: 2645-333,
e-mail: ljiljanakv@kombeg.org.yu;
faks: 3618-003

Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta:
Katarina Tinterović,
tel: 2642-966 i 3619-472;
faks: 3618-003;
e- mail: treningkom@kombeg.org.yu

Zvanično obaveštenje o prezentaciji.

Share and Enjoy:

Tags: , ,

Autor: Vladimir Trkulja