Maj 12

Društvo za informatiku Srbije Društvo za informatiku Srbije u saradnji sa Beogradskim sajmom organizuje naučno-stručni skup Informatika 2009 – “Novi trendovi u razvoju informacionih sistema“. Skup će se održati 12. maja 2009. godine (početak u 11h) na Beogradskom sajmu u hali XIV (Velika sala), a cilj skupa je da okupi stručanjake i korisnike iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija radi prezentacije novih trendova u razvoju informacionih sistema i razmene praktičnih iskustava u ovoj oblasti.

 

Program:

Od 11.00-14.00 časova (predavanja po pozivu)

  1. OTVARANjE SKUPA
  2. Jovan Milošević, Microsoft, Beograd – Koncept „Cloud computing”
  3. Dr Boris Delibašić, FON – Pravci razvoja poslovne inteligencije
  4. Mr Srđan Atanasijević, „Spinaker”: – Interoperabilnost – razmena podataka prema standardnim formatima i protokolima
  5. Dragan Varagić, dipl. inž. – Trendovi u razvoju poslovnih primena Interneta (veb2, m-veb…)
  6. Prof. dr Dragana Bečejski-Vujaklija, FON – Potencijali IT u smanjivanju efekata ekonomske krize
  7. Višnja Milovanović, “Cisco Systems” Serbia &Montenegro – „Cisco Unified Computing System”
  8. Dragan Spasić i Đorđe Zagorac, JP PTT Srbija – Elektronski sertifikat i PAK (Poštanski adresni kod) u savremenom informacionom sistemu.

Nakon skupa INFORMATIKA 2009, sa početkom u 14.00 časova, održaće se redovna Skupština Društva za informatiku Srbije

Od 15.00 časova – koktel i druženje

Skup se održava 12. maja 2009. godine na Beogradskom sajmu, hala 14, Velika sala na 1 spratu, sa početkom u 11.00 časova. Registracija i uručivanje zbornika počinju od 10.30 časova.

Uplata kotizacije (članarine) od 1.000,00 dinara na žiro račun Društva za informatiku Srbije: 160-17805-11

Zaposleni u firmama koje su kolektivni članovi Društva, ne plaćaju kotizaciju (članarinu).

Zbornik radova se podiže sa dokazom o uplati kotizacije.

Uplata kotizacije je moguća i na skupu.

Pozivnica (letak koji možete preuzeti ovde) služi za ulazak na sajam na dan održavanja skupa, ali ne i za parkiranje automobila.

Ministarstvo za nauku je finansijski podržalo organizaciju skupa.

Programski odbor: Nikola Marković, prof. dr Vladimir Filipović, prof. dr Zora Konjović, dr Srbislav Bukumirović, mr Darinka Ivaneža, Jelena Jovanović, Milena Ristić, Vesna Pajković Pudar, mr Radivoje Filipović i Zoran Korunović.

Bliže informacije na: www.dis.org.yu
ili Nikola Marković tel. 063/253-583 e-meil nimar@rcub.bg.ac.rs ili
Zoran Korunović tel.011/ 3106-819 ili 064/8808-541 e-meil nbgd@absolutok.net

Share and Enjoy:

Tags: , ,

Autor: Vladimir Trkulja