Informatika 2011

10.05.2011.

Društvo za Informatiku SrbijeDruštvo za informatiku Srbije na Beogradskom sajmu organizuje naučno-stručni skup Informatika 2011 – “Novi trendovi u razvoju informacionih sistema“. Skup će se održati 10. maja 2011. godine (početak u 11h) na Beogradskom sajmu u hali XIV (Velika sala), a cilj skupa je da okupi stručanjake i korisnike iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija radi prezentacije novih trendova u razvoju informacionih sistema i razmene praktičnih iskustava u ovoj oblasti.

 

Program

 1. Prof. dr Božidar Radenković,  FON:
  DRUŠTVENE MREŽE U POSLOVANjU PREDUZEĆA
 2. Jelena Jovanović i Đuro Vojnović, PKS:
  ELEKTRONSKI SERVISI ZA PRIVREDU
 3. Damir Baralić:
  NOVI  ELEKTRONSKI SERVISI NA PORTALU E-UPRAVA
 4. Saša Blagojević, HP Technology Services Solution Architect:
  “Cloud Computing  u praksi”
 5. Vojislav Rodić, RNIDS:
  PREDLOG PRAVILA ZA REGISTRACIJU ĆIRILIČKOG .SRB DOMENA
 6. Prof. dr Jasmina Nikolić, prof dr Jelica Protić i Dejan Ristanović:
  PRIMER UPRAVLjANjA PROJEKTOM KORIŠĆENjEM „KANBAN SOFTVERA“
 7. Doc. dr Miroslav Marić, Matematički fakultet i Milena Marić Arhitektonska tehnička škola, Beograd:
  IZRADA HIPERTEKSTUALNIH , INTRAKTIVNIH NASTAVNIH MATERIJALA KORIŠĆENjEM PROGRAMSKOG PAKETA GEOGEBRA
 8. Diskusija

Oko 14.00 održaće se redovna godišnja skupština Društva za informatiku Srbije

Oko  15.00 koktel i druženje

Skup se održava 10.05.2011. na Beogradskom sajmu, hala 14,  Velika sala na 1 spratu, sa početkom u 11.00 časova. Registracija i uručivanje zbornika počinju od 10.30 časova.

Uplata kotizacije (članarine) od 1.000,00 dinara na žiro račun Društva za informatiku Srbije: 160-17805-11

Zaposleni u firmama koje su kolektivni članovi Društva  ne plaćaju kotizaciju (članarinu).

Zbornik radova se podiže sa dokazom o uplati kotizacije.

Uplata kotizacije je moguća i na skupu.

Pozivnica (ovaj letak ili odštampan e-meil) služi za  ulazak na sajam na dan održavanja skupa, ali ne i za parkiranje automobila.

Ministarstvo za nauku je finansijski podržalo  organizaciju skupa.

Programski odbor:  Nikola Marković, prof. dr Dragana Bečejski-Vujaklija, prof.dr Jelica Protić, dr Zorica Stanimirović, mr Darinka Ivaneža, Đuro Vojnović, Svetislav Pantić, Dušan Rakić, Milena Ristić, mr Radivoje Filipović i Zoran Korunović.

Bliže informacije na: www.dis.org.rs ili  Nikola Marković tel. 063/253-583 e-meil: [email protected] ili Zoran Korunović tel.011/ 3106-819 ili 069/8808-541 e-meil: [email protected]

Korisni linkovi

 

Društvo za informatiku Srbije na Beogradskom sajmu organizuje naučno-stručni skup Informatika 2010 – “Novi trendovi u razvoju informacionih sistema“. Skup će se održati 12. maja 2010. godine(početak u 11h) na Beogradskom sajmu u hali XIV (Velika sala), a cilj skupa je da okupi stručanjake i korisnike iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija radi prezentacije novih trendova u razvoju informacionih sistema i razmene praktičnih iskustava u ovoj oblasti.
<!-more->
<h3>Program:</h3>
<ol>
  <li>Prof. dr Božidar Radenković,  FON:
DRUŠTVENE MREŽE U POSLOVANjU PREDUZEĆA</li>
  <li>Jelena Jovanović i Đuro Vojnović, PKS:
ELEKTRONSKI SERVISI ZA PRIVREDU</li>
  <li>Damir Baralić:
NOVI  ELEKTRONSKI SERVISI NA PORTALU E-UPRAVA</li>
  <li>Saša Blagojević, HP Technology Services Solution Architect:
“Cloud Computing  u praksi”</li>
</ol>
 
<ol>
  <li>Vojislav Rodić, RNIDS:
PREDLOG PRAVILA ZA REGISTRACIJU ĆIRILIČKOG .SRB DOMENA</li>
  <li>Prof. dr Jasmina Nikolić, prof dr Jelica Protić i Dejan Ristanović:
PRIMER UPRAVLjANjA PROJEKTOM KORIŠĆENjEM „KANBAN SOFTVERA“</li>
</ol>
 
<ol>
  <li>Doc. dr Miroslav Marić, Matematički fakultet i Milena Marić Arhitektonska tehnička škola, Beograd:
IZRADA HIPERTEKSTUALNIH , INTRAKTIVNIH NASTAVNIH MATERIJALA KORIŠĆENjEM PROGRAMSKOG PAKETA GEOGEBRA</li>
</ol>
 
<ol>
  <li>Diskusija</li>
</ol>
 
Oko 14.00 održaće se redovna godišnja skupština Društva za informatiku Srbije
Oko  15.00 koktel i druženje
OBAVEŠTENjA ZA UČESNIKE SKUPA
“I N F O R M A T I K A   2 0 1 1”
Skup se održava 10.05.2011. na Beogradskom sajmu, hala 14,  Velika sala na 1 spratu, sa početkom u 11.00 časova. Registracija i uručivanje zbornika počinju od 10.30 časova.
Uplata kotizacije (članarine) od 1.000,00 dinara na žiro račun Društva za informatiku Srbije: 160-17805-11
Zaposleni u firmama koje su kolektivni članovi Društva  ne plaćaju kotizaciju (članarinu).
Zbornik radova se podiže sa dokazom o uplati kotizacije.
Uplata kotizacije je moguća i na skupu.
<a href=”http://www.dis.org.rs/www2/informatika/doc/InformatB11.doc”>Pozivnica (ovaj letak ili odštampan e-meil) služi za  ulazak na sajam na dan održavanja skupa, ali ne i za parkiranje automobila.</a>
Ministarstvo za nauku je finansijski podržalo  organizaciju skupa.
Programski odbor:  Nikola Marković, prof. dr Dragana Bečejski-Vujaklija, prof.dr Jelica Protić, dr Zorica Stanimirović, mr Darinka Ivaneža, Đuro Vojnović, Svetislav Pantić, Dušan Rakić, Milena Ristić, mr Radivoje Filipović i Zoran Korunović.
Bliže informacije na: <a href=”http://www.dis.org.rs/”>www.dis.org.rs</a> ili  Nikola Marković tel. 063/253-583 e-meil: <a href=”mailto:[email protected]”>[email protected]</a> ili Zoran Korunović tel.011/ 3106-819 ili 069/8808-541 e-meil: <a href=”mailto:[email protected]”>[email protected]</a>
 
<h3>Korisni linkovi</h3>
<ul>
  <li><a href=”http://www.dis.org.rs/www2/index.html” target=”_blank”>Zvanična najava događaja</a></li>
</ul>
 

Autor: ITD Ekipa


DODAJ KOMENTAR