Maj 20Maj 21

Informatika u zdravstvu – konferencija i izložba – održaće se od 20. – 21. maja 2008. u Hotelu Intercontinental u Beogradu. Pored programa konferencije razne aktivnosti će se odvijati u okviru izložbe IKT dostignuća.

 

Program konferencije

Okvirne teme radova i sesija:

• Integracija informacionih sistema u zdravstvu
• Tehnologije i standardi za integraciju
• Standardizacija nomenklatura
• Baza osiguranika i ostvarivanje prava
• Elektronsko fakturisanje
• Računarska mreža zdravstvenog sistema
• Zaštita podataka u zdravstvu
• Veza primarne i sekundarne zaštite
• Primena evropskih i svetskih standarda za integraciju u zdravstvu

Uloga zdravstvenog osiguranja u modernizaciji zdravstva

• Baza osiguranika i ostvarivanje prava
• Elektronsko fakturisanje
• Računarska mreža zdravstvenog sistema
• Udaljeni nadzor pacijenata i telemedicina
• Elektronske fakture u apotekarskim ustanovama
• Elektronski recept

CRM, ERP i napredne usluge pacijentima

• Call centri i sistemi zakazivanja i prozivanja u zdravstvu
• Podrška sprovođenju standardizovanih protokola lečenja
• Potrebe i zahtevi i zdravstvenih radnika prema informacionim sistemima u zdravstvu
• Udaljeni nadzor pacijenata i telemedicina
• Integracija novih osiguravajućih društava u zdravstveni sistem
• ICT podrška za naučna i statistička istraživanja

Sekundarna i tercijarna zaštita i bolnički informacioni sistemi

• Elektronski karton sekundarne i tercijarne zaštite
• Softverska rešenja za stacionarne bolesnike
• Bolničke i odeljenske apoteke
• PACS, RIS i storage sistemi
• Integracija medicinskih uređaja u informacione sisteme zdravstvenih ustanova iskustva i smernice

Primarna zaštita

• Elektronski karton primarne zaštite
• Podrška terapiji i prepisivanju lekova
• ICT podrška terenskoj službi
• ICT podrška hitnoj pomoći
• Sistemi za privatne ordinacije i poliklinike

Apotekarski softveri

• Softverska rešenja za pojedinačne apoteke
• Informacioni sistemi apotekarskih ustanova
• Informacioni sistemi veledrogerija
• Elektronske fakture u apotekarskim ustanovama
• Planiranje i upravljanje zalihama i distribucijom lekova
• Elektronska interakcija apotekarskih i zdravstvenih ustanova

Obrada, analiza i prikaz medicinskih podataka

• Obrada i analiza EEG i EKG snimaka
• Informatika u radiologiji i radio terapiji
• Specijalizovani uređaji za prikaz medicinskih slika
• Rešenja za rad sa 2D i 3D medicinskim slikama
• Informatička podrška dijagnostici i analizi medicinskih podataka

Izložba IKT dostignuća 2008

U okviru izložbe odvijaće se plenarne sesije, predavanja po pozivu, prihvatanje referata, izlaganje radova po sekcijama, prezentacija odabranih rešenja, okrugi stolovi i prezentacije proizvođača hardverskih i softverskih rešenja.

Predaja radova se vrši u elektronskom obliku u PDF formatu putem e-mail-a: eh2008prijava@rcub.bg.ac.yu sa napomenom za INFORMATIKU U ZDRAVSTVU 2008.

KONTAKT

tel.: 011/344-31-40
fax: 011/308-64-80
e-mail: yurit@tehnicom.net

URL

Zvanična stranica konferencije
Uputstvo za pisanje radova (DOC) (PDF)
Prijavljivanje za učesnike / izlagače

Tags: , ,

± Interesantno?  
 Loading …