Jun 1Jun 3

U Vranjačkoj Banji od 01. do 03. juna Asocijacija za računarstvo, informatiku,telekomunikacije, automatizaciju i menadžment Srbije, pod pokroviteljstvom Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo Vlade Republike Srbije, kao i resornih Ministarstava Vlade Republike Srbije, Narodne banke Srbije i Privredne komore Srbije, zajedno sa značajnim domaćim i stranim firmama i ICT korisnicima i sa IEEE Sekcija Srbija i Crna Gora kao kosponzorom organizuje INFOTECH 2010. 

INFOTECH 2010 će posebnu pažnju posvetiti primeni najnovijih informatičkih tehnologija u razvoju telekomunikacione infrastrukture i servisa, bankarskom poslovanju, poreskoj upravi, primeni ICT poslovanja malih i srednjih preduzeća, racionalizaciji u oblasti proizvodnje, prerade i prometa nafte i gasa, poslovanju elektroprivrede, obrazovanju, zdravstvu, sistemima zaštite informacija, radu državnih organa i institucija, informacionom sistemu opštine…

IZVOD IZ PROGRAMA

INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U TELEKOMUNIKACIJAMA

 • Primena informatičkih tehnologija u komunikacijama
 • Nadzor i upravljanje tehnološkim sistemima
 • Upravljanje telekomunikacionim mrežama
 • Upravljanje poslovnim funkcijama
 • Inteligentne mreže i servisi
 • Billing sistemi
 • CRM Sistemi za brigu o korisnicima…

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

 • Stanje i trendovi elektronskog poslovanja u svetu
 • Modeli poslovanja B2C, C2B, C2C, CRM, B2B, SCM
 • Internet Marketing
 • Standardi bezbednosti i elektronsko poslovanje
 • Web Portali i Web Servisi
 • Plaćanje u elektronskom poslovanju
 • Zaštita privatnosti na internetu
 • Mogućnosti za elektronsko poslovanje u našoj zemlji

INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U ELEKTROPRIVREDI

INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U OBLASTI NAFTNE, GASNE I PETROHEMIJSKE INDUSTRIJE

INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U FINANSIJAMA I BANKARSTVU

 • Stanje i trendovi elektronskog poslovanja u svetu
 • Najnoviji razvoj u oblasti POS, ATM i drugih EFT uređaja
 • Specifičnosti primene platnih kartica u
 • E-commerce i M-commerce sistemima
 • Retail Banking Sistemi (RBS)
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Zaštita računarskih mreža i izazovi PKI tehnologije

INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U DRŽAVNIM ORGANIMA I LOKALNOJ SAMOUPRAVI

 • Elektronski identifikacioni dokumenti
 • e-vlada, e-društvo, e-uprava
 • Integralni informacioni sistemi opštine – IISO

Kotizacije i prijave

Kotizacija iznosi 19.800,00 din + PDV (Obuhvata: smeštaj sa punim pansionom u dvokrevetnim sobama, CD Zbornik radova, materijale pokrovitelja, učešće u pratećim Programima Skupa, društvenom programu, koktelima i svečanoj večeri).

Za učešće se možete prijaviti popunjavanjem online prijave

Korisni linkovi

Share and Enjoy:

Tags: ,

Autor: Jelena Rakić