INFOTECH 2011

31.05.2011. – 02.06.2011.

JURIT – Asocijacija za računarstvo, informatiku, telekomunikacije, automatizaciju i menadžment Srbije organizuje konferenciju INFOTECH 2011, koja će se održati od 31. maja do 2. juna 2011. godine u Vrnjačkoj Banji. Ove godine će posebna pažnja biti posvećena primeni najnovijih informatičkih tehnologija u razvoju telekomunikacione infrastrukture i servisa, bankarskom poslovanju, poreskoj upravi, primeni ICT poslovanja malih i srednjih preduzeća, kao i mnogim drugim temama.  

Ciljna grupa

INFOTECH 2011 je stručni skup iz oblasti računarskih nauka i informacionih tehnologija u svim segmentima poslovanja. Namenjen je:

 • Korisnicima računarskih sistema i mreža u preduzećima i ustanovama
 • Javnim preduzećima i ustanovama
 • Pravosuđu, državnoj i javnoj upravi, opštinama
 • Preduzećima iz oblasti računarstva i telekomunikacija
 • Operatorima fiksne i mobilne telefonije, poštama, internet posrednicima
 • Bankama, finansijskim institucijama, osiguravajućim društvima
 • Preduzećima iz oblasti proizvodnje, prerade i prometa nafte i gasa
 • Zdravstvenim ustanovama i organizacijama
 • Poslovnim udruženjima i privrednim komorama
 • Malim i srednjim preduzećima
 • Hotelsko-ugostiteljskim organizacijama
 • Kao i svim menadžerima i informatičarima koji uvode informacione tehnologije u poslovanje

Izvod iz programa

INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U TELEKOMUNIKACIJAMA

 • Primena informatičkih tehnologija u komunikacijama
 • Nadzor i upravljanje tehnološkim sistemima
 • Upravljanje telekomunikacionim mrežama
 • Upravljanje poslovnim funkcijama
 • Inteligentne mreže i servisi
 • Billing sistemi
 • CRM Sistemi za brigu o korisnicima…

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

 • Stanje i trendovi elektronskog poslovanja u svetu
 • Modeli poslovanja B2C, C2B, C2C, CRM, B2B, SCM
 • Internet Marketing
 • Standardi bezbednosti i elektronsko poslovanje
 • Web Portali i Web Servisi
 • Plaćanje u elektronskom poslovanju
 • Zaštita privatnosti na internetu
 • Mogućnosti za elektronsko poslovanje u našoj zemlji

INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U ELEKTROPRIVREDI INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U OBLASTI NAFTNE, GASNE I PETROHEMIJSKE INDUSTRIJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U FINANSIJAMA I BANKARSTVU

 • Stanje i trendovi elektronskog poslovanja u svetu
 • Najnoviji razvoj u oblasti POS, ATM i drugih EFT uređaja
 • Specifičnosti primene platnih kartica u
 • E-commerce i M-commerce sistemima
 • Retail Banking Sistemi (RBS)
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Zaštita računarskih mreža i izazovi PKI tehnologije

INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U DRŽAVNIM ORGANIMA I LOKALNOJ SAMOUPRAVI

 • Elektronski identifikacioni dokumenti
 • e-vlada, e-društvo, e-uprava
 • Integralni informacioni sistemi opštine – IISO

Registracija

Kotizacija iznosi 19.800,00 din + PDV (Obuhvata: smeštaj sa punim pansionom u dvokrevetnim sobama, CD Zbornik radova, materijale pokrovitelja, učešće u pratećim Programima Skupa, društvenom programu, koktelima i svečanoj večeri). Registracija se obavlja online.

Korisni linkovi

Autor: ITD Ekipa


DODAJ KOMENTAR