Mart 17Mart 19

Naučno-stručni simpozijum INFOTEH®-JAHORINA se održava i ove godine u hotelu Bistrica na Jahorini, u terminu od 17. do 19. marta 2010. godine. Ovaj simpozijum je posvećen primeni informaciono-komunikacionih tehnologija, te će učesnici moći da čuju predstavljanja radova velikog broja stručnjaka iz regiona, prevashodno sa fakulteta elektrotehničkog i IT usmerenja.

 

Cilj Simpozijuma je sveobuhvatno i multidisciplinarno sagledavanje aktuelnosti u oblasti informacionih tehnologija i njihova primjena u sistemima upravljanja industrijskim postrojenjima, komunikacionim sistemima, proizvodnim tehnologijama, elektroenergetici kao i u drugim oblastima od interesa za brži i uspješniji razvoj sredine u kojoj živimo.

Programske oblasti

Osnovne teme Simpozijuma su:

  1. Primjena računarske tehnike i informatike u sistemima upravljanja
  2. Informaciono komunikacioni sistemi i tehnologije
  3. Informacioni sistemi u prozvodnim tehnologijama
  4. Informacione tehnologije u oblasti elektroenergetike
  5. Informacione tehnologije u drugim oblastima od šireg interesa (obrazovanje, medicina, multimedija, poslovna informatika, novi softverski alati, elektronika i energetska elektronika, …)

U okviru teme E. organizuje se sesija:

  • E1. Diskusioni forum studenata postdiplomskih studija

Na diskusionom forumu studenti mogu kroz kraće izlaganje prezentirati svoje seminarske radove, izložiti mišljenje o organizaciji i metodama rada na poslediplomskih studijama itd. Izloženi radovi i prezentovane diskusije biće štampani u Zborniku radova

Rad Simpozijuma odvija se u okviru sjednica, okruglih stolova, diskusionih foruma, predavanja po pozivu i prezentacija.

Više detalja o organizatorima, programskom i organizacionom odboru.

Program

Preliminarni program rada Simpozijuma

16.03.2010 (utorak)
15:00 Registracija i smještaj učesnika
19:00 Sastanak Organizacionog odbora i Programskog odbora

I Dan

17.03.2010 (srijeda)
8:00 Registracija učesnika
9:30 Svečano otvaranje
10:30 Plenarni skup (tema skupa biće naknadno objavljena)
12:15 Pauza
16:30 Sesija E-1,  Sesija A,  Sesija B-I
18:45 Pauza
19:00 Prezentacija firme 30 min

II Dan

18.03.2010 (četvrtak)
9:00 Sesija DI,  Sesija EI , Sesija F
11:15 Pauza
16:00 Sesija B-II, Sesija E-II, Sesija D-II
18:15 Pauza
18:30 Prezentacija firme 30 minuta
19:00 Pauza
19:15 Prezentacija firme 30 minuta

III Dan

19.03.2010 (petak)
9:00 Sesija E-III,  Sesija-C
11:15 Pauza
16:00 Sesija E-IV, Sesija E-V
18:15 Pauza
18:30 Rezime skupa, najava sljedećeg skupa i zatvaranje Simpozijuma

Lista trenutno prijavljenih radova

Možete je pogledati ovde.

Kotizacija

 

Kotizacija za učesnike Simpozijuma: 200 KM (100 €).

Studenti koji radove izlažu u okviru studentskog foruma ne plaćaju kotizacije. Za radove koji se izlažu u drugim sesijama plaća se kotizacija.

Više detalja oko uslova učestvovanja na konferenciji.

Korisni linkovi

Share and Enjoy:

Tags: , , , ,

Autor: Vladimir Trkulja