INFOTEH®-JAHORINA 2011

16.03. – 18.03.

INFOTEH JAHORINA 2011Naučno-stručni simpozijum INFOTEH®-JAHORINA se održava i ove godine u hotelu Bistrica na Jahorini, u terminu od 16. do 18. marta 2011. godine. Ovaj simpozijum je posvećen primeni informaciono-komunikacionih tehnologija, te će učesnici moći da čuju predstavljanja radova velikog broja stručnjaka iz regiona, prevashodno sa fakulteta elektrotehničkog i IT usmerenja.

 

Cilj Simpozijuma je sveobuhvatno i multidisciplinarno sagledavanje aktuelnosti u oblasti informacionih tehnologija i njihova primjena u sistemima upravljanja industrijskim postrojenjima, komunikacionim sistemima, proizvodnim tehnologijama, elektroenergetici kao i u drugim oblastima od interesa za brži i uspješniji razvoj sredine u kojoj živimo.

Osnovne teme Simpozijuma su:

  • Primjena računarske tehnike i informatike u sistemima upravljanja
  • Informaciono komunikacioni sistemi i tehnologije
  • Informacioni sistemi u prozvodnim tehnologijama
  • Informacione tehnologije u oblasti elektroenergetike
  • Informacione tehnologije u drugim oblastima od šireg interesa (obrazovanje, medicina, multimedija, poslovna informatika, novi softverski alati, elektronika i energetska elektronika, …)
  • Diskusioni forum studenata

Na diskusionom forumu studenti mogu kroz kraće izlaganje prezentovati svoje seminarske radove, izložiti mišljenje o organizaciji i metodama rada na poslediplomskih studijama itd. Izloženi radovi i prezentovane diskusije biće štampani u Zborniku radova

Mesto i lokacija

Simpozijuma INFOTEH®-JAHORINA održava se u hotelu Bistrica na Jahorini. Simpozijum se održava svake godine u drugoj polovini mjeseca marta. U 2011. godini Simpozijum se održava u periodu od 16. do 18. marta.

Kotizacija

Kotizacija za učesnike Simpozijuma: 200 KM (100 €).
Studenti koji radove izlažu u okviru studentskog foruma ne plaćaju kotizacije. Za radove koji se izlažu u drugim sesijama plaća se kotizacija.

Prijavljeni radovi

Pogledajte listu prijavljenih radova.

Korisni linkovi

Autor: ITD Ekipa


DODAJ KOMENTAR