iOS Akademija – kurs za neprogramere

09.05.2015.

Udruženje SEE ICT organizuje drugu generaciju polaznika iOS Akademije, čiji je cilj da ljudima koji nemaju prethodnog iskustva u programiranju približi razvoj aplikacija za iOS platformu i nauči ih da razvijaju sopstvene aplikacije. Program traje dva meseca i počinje 9. maja 2015. godine, a program obuhvata učenje osnova programiranja kroz programski jezik Swift i pravljenje nekoliko kompletnih aplikacija. 

Program

0. nedelja: Podešavanje razvojnog okruženja

Podešavanje Macbook računara i upoznavanje sa OS X okruženjem. Instalacija potrebnog softvera (XCode, dokumentacija, itd.) i prolazak kroz osnovne principe rada na Akademiji.

1. nedelja: Osnove programiranja u swift-u, prvi deo

Promenljive i konstante, tipovi podataka, operatori, collections, control flow u Swift-u.

2. nedelja: Osnove programiranja u swift-u, drugi deo

Funkcije, parametri i “tuples”, opcionals, Enums i njihovi metodi, Structs i njihovi metodi.

3. nedelja: Objektno Orijentisan Swift

Objektno orijentisano programiranje koristeći Swift programski jezik. Rad sa klasama, njihovo kreiranje i korišćenje. Koncept nasleđivanja.

4. nedelja: Playgrounds, XCode, Storyboards

Rad sa razvojnim okruženjem u kome ćemo razvijati aplikacije, rad sa Playgrounds-om koji nam omogućava da vidimo rezultat koda u realnom vremenu, rad sa Storyboards-om koji nam omogućava da vizuelno reprezentujemo korisnički interfejs.

5. nedelja: Autolayout

Definisanje pravila kako će se ponašati korisnički interfejs u različitim orijentacijama i veličinama ekrana.

6. nedelja: Kreiranje FunFacts aplikacije

Aplikacija će imati mogućnost da iz već postojeće baze zanimljivih činjenica, random prikazuje po jednu pri svakom pokretanju aplikacije. Shake samog uređaja će takođe trigerovati random zanimljivu činjenicu. Te zanimljive činjenice će moći da se share-uju na drustvene mreže kao tekst i kao slika.

7. nedelja: Networking i HTTP protokol

Rad sa postojećim web servisima koji nam omogućavaju da naša aplikacija koristi ažurne  podatke, npr. o vremenskoj prognozi u gradu.

8. nedelja: Kreiranje Weather aplikacije

Weather aplikacija će moći da dovlači sveže podatke o vremenskoj prognozi za taj dan, i narednih nekoliko dana u nedelji. Aplikacija će omogućavati izbor više gradova, kao i mogućnost lociranja telefona, i automatskog odabira grada.

Utorak i četvrtak su planirani za predavanja, a subota za vežbe, analizu domaćih zadataka, pitanja i mentorski rad. Domaći zadaci će se davati svake nedelje.

 Trajanje programa

Program kreće 9. maja i traje do kraja juna meseca 2015. godine. Predavanja se realizuju utorkom i četvrtkom od 18:30h do 21h i subotom od 10h do 16h.

Predavači

Mlađan Antić i Danilo Vladušić

Kotizacija

999€, plaćanje u 3 rate, svakom polazniku je obezbeđen Macbook laptop tokom trajanja programa. Prijave su otvorene do 31. marta.

Lokacija

Kneza Miloša 47, Biznis centar opštine Savski venac.

Više informacija

Autor: ITD Ekipa


DODAJ KOMENTAR