Oktobar 6Oktobar 7

Dvanaesta e-Government konferencija održaće se 6. i 7. oktobra u Master centru u Novom Sadu, a baviće se tehnologijama i rešenjima za brži razvoj elektronske uprave i mrežne infrastrukture u Srbiji. Ove godine akcenat je stavljen na 4 ICT teme u javnim servisima: ISDOS – Informacioni sistemi državnih organa Srbije, e-Health, e-Justice, e-lokalna uprava.

 U okviru dva radna dana učesnici će moći da vide prezentacije kompanija, realizovanih i aktuelnih projekata u javnom sektoru kao i novih trendova, a biče prilike i za konstruktivnu debatu. Tradicionalne društvene aktivnosti predstavljaju priliku za umrežavanje sa ključnim akterima u procesu unapređejna e-Governmenta.

Konferencija je namenjena predstavnicima ministarstava, predstavnicima organa javne uprave i lokalne samouprave, menadžerima i zaposlenima u kompanijama koje se bave razvojem i implementacijom e-Government sistema, telekomunikacionom sektoru, istraživačkom i obrazovnom sektoru, kao i drugim učesnicima u procesu izgradnje e-Governmenta.

IT stručnjaci iz državnih organa, kao i predstavnici akademske zajednice imaju priliku da predstave svoje autorske radove, istraživanja i rezultate u oblasti e-Government-a. Rok za dostavu radova je 8. septembar 2008. godine, do 24:00 sata. Više informacija o tome naćićete na adresi: http://www.e-drustvo.org/isdos_application.htm

Cena dvodnevne kotizacije iznosi 5000 din + PDV i uključuje prisustvo svim plenarnim predavanjima i sesijama, kao i učešće u društvenom programu konferencije.

Dnevna kotizacija iznosi 3500 din + PDV i može da se plati i na licu mesta.

Za sve detalje posetite: http://www.e-drustvo.org/isdos_about.htm

Tags: ,

± Interesantno?  
 Loading …